Sigorta Teminatları ve Açıklamaları

Güncelleme: 20.01.2023
Yayımlama: 16.09.2021
Paylaş
İçindekiler

1- Trafik Sigortası Teminatları

Araç Başına Limit Teminatı Nedir?

Araç başına limit teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda, “üçüncü kişilerin” ekonomik değeri olan mal varlığında doğrudan azalma olması durumunda, değişim/tamir veya değer kaybı için araç başına karşılanacak en üst teminat limiti.

Trafik Sigortası Fiyatları - 19 Temmuz 2024

Sompo Sigorta

İstanbul

6897 TL

Ankara

6599 TL

Diğer iller

6147 TL

Allianz Sigorta

İstanbul

8439 TL

Ankara

8813 TL

Diğer iller

9237 TL

Ray Sigorta

İstanbul

10303 TL

Ankara

9436 TL

Diğer iller

8500 TL

20 sigorta şirketinden 1 dk. içinde trafik sigortası teklifi almak için trafik sigortası fiyatları, kasko teklifi almak için kasko sigortası fiyatları sayfamızı ziyaret edin.


Kaza Başına Limit Teminatı Nedir? 

Kaza başına limit teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda, “üçüncü kişilerin” ekonomik değeri olan mal varlığında doğrudan azalma olması durumunda, değişim/tamir veya değer kaybı için kaza başına karşılanacak en üst teminat limiti. 

Ölüm ve Sakatlanma Kişi Başına Limiti Teminatı Nedir?

Ölüm ve sakatlanma kişi başına limit teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda, “üçüncü kişilerin” sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak veya ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak için oluşturulan, kişi başına karşılanacak en üst teminat limiti.

Ölüm ve Sakatlanma Kaza Başına Limit Teminatı Nedir?

Ölüm ve sakatlanma kaza başına limit teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda, “üçüncü kişilerin” sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak veya ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak için oluşturulan, kaza başına karşılanacak en üst teminat limiti.

Sağlık Gideri Kişi Başına Limit Teminatı Nedir?

Sağlık gideri kişi başına limit teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda, “üçüncü kişilerin” trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez, organ bedelleri de dâhil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderleri, bakıcı giderleri ve benzeri giderler, çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı sağlık giderlerini karşılamak için oluşturulan, kişi başına karşılanacak en üst teminat limiti.

Sağlık Gideri Kaza Başına Limit Teminatı Nedir?

Sağlık gideri kaza başına limit teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda, “üçüncü kişilerin” trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez, organ bedelleri de dâhil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderleri, bakıcı giderleri ve benzeri giderler, çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı sağlık giderlerini karşılamak için oluşturulan, kaza başına karşılanacak en üst teminat limiti.

2- Kasko Sigortası Teminatları

Çarpma ve Çarpışma Teminatı Nedir?

Çarpma ve çarpışma teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar çarpma/çarpışma sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Muafiyetli kasko ürünlerinde sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” bu teminat için belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Çalınma ve Çalınmaya Teşebbüs Teminatı Nedir?

Çalınma ve çalınmaya teşebbüs teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar çalınma veya çalınmaya teşebbüs sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Muafiyetli kasko ürünlerinde sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” bu teminat için belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Yanma Teminatı Nedir?

Yanma teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar yanması sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Muafiyetli kasko ürünlerinde sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” bu teminat için belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Sel ve Su Basması Teminatı Nedir?

Sel ve su basması teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar sel ve su baskınları sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Sel ve Su Basması Muafiyeti Teminatı Nedir?

Sel ve su basması muafiyeti teminatı, sigorta sözleşmesinde sel ve su basması teminatıyla alakalı muafiyet uygulanacağını belirtir.

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri ve Terör Teminatı Nedir?

Grev, lokavt, halk hareketleri ve terör teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar grev, lokavt, terör ve halk hareketleri ile bunları önlemeye çalışmak için yapılan müdahaleler sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Deprem, Fırtına ve Dolu Teminatı Nedir?

Deprem, fırtına ve dolu teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar deprem, fırtına/yıldırım ve dolu sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda”  belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Deprem, Fırtına ve Dolu Muafiyeti Teminatı Nedir?

Deprem, fırtına ve dolu muafiyeti teminatı, sigorta sözleşmesinde deprem, fırtına, dolu teminatlarıyla alakalı muafiyet uygulanacağını belirtir.

Kasko Muafiyeti Teminatı Nedir?

Kasko muafiyeti teminatı, sigorta sözleşmesinde bu teminatla alakalı uygulanacak muafiyet oranını veya tutarını belirtir.

Sigara Benzeri Madde Teması ile Meydana Gelen Yangın Dışı Zararlar Teminatı Nedir?

Sigara benzeri madde teması ile meydana gelen yangın dışı zararlar teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar sigara benzeri madde teması sonucunda oluşacak hasarlara karşı “yangın dışında” teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Yetkili Olmayan Kişilerce Çekilme Teminatı Nedir?

Yetkili olmayan kişilerce çekilme teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar yetkili olmayan ve kurallara uygun olmadan taşıtın çekilmesi veya çektirilmesi sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Madde Taşıma Teminatı Nedir?

Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde taşıma teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Kemirgen ve Diğer Hayvan Zararları Teminatı Nedir?

Kemirgen ve diğer hayvan zararları teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen hayvanların vereceği zararlar sonucunda oluşacak hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Kullanım Gelir Kaybı/İş Durması Teminatı Nedir?

Kullanım gelir kaybı/iş durması teminatı, taşıtın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen şart ve limitlerle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararları teminat altına alır.

Kıymet Kazanma Tenzili Teminatı Nedir?

Kıymet kazanma tenzili teminatı, onarım sonucunda taşıtta bariz bir kıymet artışı meydana gelse bile bu teminat kapsamında tazminat tutarında herhangi indirim/kesinti uygulanmaz. Ancak kullanım süresi sınırlı olan lastik, akü, antifriz, motor yağı ve benzeri malzemeler sigorta poliçesinde belirtilmesi durumunda istisna tutulabilir.

Hasarsızlık İndirimi Koruma Klozu Teminatı Nedir?

Hasarsızlık indirimi koruma klozu teminatı, Poliçe süresi boyunca oluşabilecek hasar neticesinde sigortalının sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının korunmasını özel şartlar dâhilinde sağlayan teminattır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” adet ve tutar limiti uygulanabilir.

Cam Kırılması (Oto Cam) Teminatı Nedir?

Cam kırılması (oto cam) teminatı, sigortalanan taşıtın camında meydana gelen kırılma, çizilme, çatlak gibi hasarları teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” adet ve tutar limiti uygulanabilir.

Cam Kırılması Muafiyeti Teminatı Nedir?

Cam kırılması muafiyeti teminatı, sigorta sözleşmesinde cam kırılması teminatıyla alakalı muafiyet uygulanacağını belirtir.

Kötü Niyetli Hareketler Teminatı Nedir?

Kötü niyetli hareketler teminatı, sigortalanan taşıtı, grev, lokavt ve halk hareketleri olaylarının dışında, kötü niyetli olan kişilerin hareketleri sonucunda çizilme, camın kırılması ve benzeri hasarlara karşı teminat altına alır. Sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Anahtar ile Taşıt Çalınması Teminatı Nedir?

Anahtar ile taşıt çalınması teminatı, sigortalanan taşıtı, rayiç (satış) bedeline kadar anahtarının tehdit ve şiddet kullanılarak ele geçirilmesi, ikametgâh veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında ele geçirilmesi suretiyle taşıtın çalınması veya teşebbüsü sonucu meydana gelen hasarlara karşı teminat altına alır. Poliçede ek madde veya ayrı bir teminat olarak belirtilmediği sürece taşıt içerisinde özel eşyalar teminat kapsamında değildir. Belirtilen şekilleri dışındaki anahtar ile taşıt çalınması durumlarında uygulanacak muafiyet ve istisnalar sigorta sözleşmesinde yer alır. 

Anahtar Kaybı Teminatı Nedir?

Anahtar kaybı teminatı, sigortalanan taşıtı, anahtarlarının çalınması veya kaybı sonucunda, aracın güvenliğini sağlamak amacıyla; anahtar, alarm veya immobilizer sisteminin yeniden kopyalanması, komple kilit ve kontak setinin değiştirilmesi sonucunda oluşacak masraflara karşı sigorta poliçesinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınır.

Özel Eşya Teminatı Nedir?

Özel eşya teminatı, sigortalanan taşıtın içerisinde yer alan özel eşyaları çalınma, çalınmaya teşebbüs, kaza ve kötü niyetli hareketler sonucunda oluşacak hasarlara karşı poliçede belirtilen şart ve limitlerde dâhilinde teminat altına alınır.

Ulaşım Masrafları Teminatı Nedir?

Ulaşım masrafları teminatı, sigortalanan taşıtın bozulması, kaza geçirmesi veya çalınması sonucu ikametgâh adresine ulaşımın tamamlanmasını sigorta poliçesinde belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır.

Poliçe Primi Koruma Teminatı Nedir?

Poliçe primi koruma teminatı, sigortalının istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya hastane yatış durumlarında sigorta poliçesinde belirtilen şart ve limitlerde ödenen prim tutarının geri ödenmesi veya poliçenin kalan prim borcunun ödenmesini teminat altına alır.

Ses Cihazları Teminatı Nedir?

Ses cihazları teminatı, sigortalanan taşıtın standart ses donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş her türlü ses cihazı sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Görüntü Cihazları Teminatı Nedir?

Görüntü cihazları teminatı, sigortalanan taşıtın standart görüntü donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş her türlü görüntü cihazı sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Ses ve Görüntü Cihazları Teminatı Nedir?

Ses ve görüntü cihazları teminatı, sigortalanan taşıtın standart ses ve görüntü donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş her türlü ses ve görüntü cihazları sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Klima Teminatı Nedir? 

Klima teminatı, sigortalanan taşıtın standart klima donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş her türlü klima ve aparatları sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Çelik Jant Teminatı Nedir?

Çelik jant teminatı, sigortalanan taşıtın standart çelik jant donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş çelik jantlar sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Alarm Sistemi Teminatı Nedir?

Alarm sistemi teminatı, sigortalanan taşıtın standart alarm sistemi donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş alarm sistemi sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

LPG Teminatı Nedir?

LPG teminatı, sigortalanan taşıtın standart donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş LPG sistemi sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. Ayrıca ruhsatta işlenmeyen LPG sistemi kaynaklı bir hasar oluşması durumunda tazminat ödemesi de yapılmaz.

Özel Lastik Teminatı Nedir?

Özel lastik teminatı, sigortalanan taşıtın standart lastik donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan takılmış ve değeri standart lastiklerden daha yüksek olan özel lastikler sigorta poliçesine eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı (Maddi ve Bedeni Tazminat Ayrımsız)  Nedir?

İhtiyari mali mesuliyet teminatı (maddi ve bedeni tazminat ayrımsız), sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda “üçüncü kişilere” verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerinin zorunlu trafik sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, sigorta poliçesinde yazılı şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası hakkında bilgi almak ve limitsiz İMM poliçesi satın almak için limitsiz İMM sigortası sayfamızı ziyaret edin. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı (Manevi Tazminat) Teminatı Nedir?

İhtiyari mali mesuliyet teminatı (manevi tazminat) teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda “üçüncü kişilere” verdiği zararlar sonucunda manevi tazminat taleplerini poliçede yazılı şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır.

İhtiyari Mali Mesuliyet (Maddi ve Bedeni Tazminat Ayrımlı) Teminatı Nedir?

İhtiyari mali mesuliyet (maddi ve bedeni tazminat ayrımlı) teminatı, sigortalanan taşıtın kusurlu bulunduğu trafik kazası sonucunda “üçüncü kişilere” verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerinin zorunlu trafik sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, sigorta poliçesinde maddi, bedeni ve kaza başına ayrı belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır.

Hukuksal Koruma (Taşıt) Teminatı Nedir?

Hukuksal koruma (taşıt) teminatı, sigorta poliçesinde belirtilen şartlarda, sigortalanan taşıtın sahibini, işletenini ve kiracısını motorlu araca bağlı olarak kaynaklanan üçüncü kişilere karşı hukuki uyuşmazlık giderlerini, sigorta poliçesinde belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır.

Hukuksal Koruma (Sürücü) Teminatı Nedir?

Hukuksal koruma (sürücü) teminatı, sigorta poliçesinde belirtilen şartlarda, sigortalanan taşıtın sahibini veya başkasının adına tescilli taşıtlarda sözleşme veya hukuki statüsü gereği sürücü olmasından kaynaklanan üçüncü kişilere karşı hukuki uyuşmazlık giderlerini, sigorta poliçesinde belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır.

Hukuksal Koruma (Taşıt ve Sürücü Ayrımsız) Teminatı Nedir?

Hukuksal koruma (taşıt ve sürücü ayrımsız) teminatı, sigorta poliçesinde belirtilen şartlarda, sigortalanan taşıtı ve taşıtın sahibini, motorlu araca bağlı olarak kaynaklanan üçüncü kişilere karşı hukuki uyuşmazlık giderlerini, sigorta poliçesinde belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır.

İkame Araç Teminatı Nedir?

İkame araç teminatı, sigortalanan taşıtın, kaza nedeniyle “kısmi hasara” uğraması sonucunda trafikte seyredemeyecek şekilde hasara uğraması veya hasarın ilgili yasalar gereği trafikte seyir etmesini engellemesi durumlarında, sigorta poliçesinde yer alan “limitlerle sınırlı” olarak sigorta eksperinin belirleyeceği onarım süresince ikame araç verilmesini teminat altına alır. 

Asistans (Yardım) Teminatı Nedir?

Asistans (yardım) teminatı, sigortalanan taşıtın, hasar veya arıza durumunda taşıta ve yolculuk edenlere gerekli duyduğu yardım hizmetlerinin veya poliçe sahibinin ihtiyaç duyabileceği destekler nitelikteki yardımların poliçede yer alan kapsam ve şartlar dâhilinde verilmesidir. Temel olarak asistans teminatı kapsamında taşıtın çekilme hizmeti verilmekle birlikte, konaklama, çilingir, hukuki destek, ferdi teminatlar, tamir sonrası aracın sigortalıya ulaştırılması vb. yardım hizmetleri de sigorta poliçesinin kapsamına göre yer alabilmektedir.

Yeni Değer Klozu Teminatı Nedir?

Yeni değer klozu teminatı, sigortalanan taşıtın, sıfır km olması ve sahibinin değişmemesi durumunda poliçe süresi (maksimum 12 ay) içinde tam hasara (yanması, çalınması ve pert olması) uğraması durumunda, aracın marka, model, tip ve aksesuar özellikleri esas alınarak hasar tarihindeki anahtar teslim satış fiyatı üzerinden tazminat ödenmesini teminat altına alır.

Mini Onarım Teminatı Nedir? 

Mini onarım teminatı, sigortalanan taşıtın, ufak çizik, göçük, yama gibi mini onarımlarını sigorta poliçesinde belirtilen ölçü ve adetlerde ve yine sigorta poliçesinde belirtilen servislerde tamiri durumunda “hasarsızlık indirimini hakkını bozmadan” düzeltilmesini teminat altına alır.

Acil Tıbbi Hizmetler Teminatı Nedir?

Acil tıbbi hizmetler teminatı, sigorta poliçesi sahibini, acil bir sağlık hizmeti alması gereken durumlarda sigorta poliçesinde “belirtilen şartlar ve anlaşmalı özel sağlık kurumları aracılığıyla” tıbbi danışmanlık, acil sağlık hizmeti, ambulans hizmeti ve acil hekim hizmeti vb. sağlık hizmetlerini almasını teminat altına alır.

Hatalı Akaryakıt Dolumu Teminatı Nedir?

Hatalı akaryakıt dolumu teminatı, sigortalı taşıta yetkili akaryakıt servis istasyonlarında yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu, sigortalanan taşıtın maruz kalacağı mekanik zararlar, poliçede belirtilen limit ve tutarlarda teminat altına alır.

Orijinal Parça Teminatı Nedir?

Orijinal parça teminatı, sigortalanan taşıtın kaza sonucunda zarar gören parçalarının onarımlarının mümkün olmadığı durumlarda, sigortacı veya yetkilendirdiği kurum/servisler tarafından parça tedarik sürecinin kabulü halinde "orijinal yedek parça" kullanılmasını teminat altına alır. 

Eşdeğer (Muadil) Parça Teminatı Nedir?

Eşdeğer (muadil) parça teminatı, sigortalanan taşıtın kaza sonucunda zarar gören parçalarının onarımlarının mümkün olmadığı durumlarda, parça değişimi için ilgili mevzuatlara uygunluğu olan ve orijinaliyle aynı işlevdeki eşdeğer (muadil) parçayla değiştirilmesini teminat altına alır. 

Anlaşmalı Yetkili Servis Teminatı Nedir?

Anlaşmalı yetkili servis teminatı, sigortalanan taşıtın kaza sonucu hasar durumunda, hasar tutarında “ek kesinti/muafiyet” olmadan karşılanmasını sigorta şirketinin “anlaşması olduğu yetkili serviste” yapılması durumunda teminat altına alır. Sigorta şirketinin anlaşması olmayan yetkili veya özel serviste onarımın yapılması halinde ve sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda ek muafiyet uygulanabilir.

Anlaşmalı Özel Servis Teminatı Nedir?

Anlaşmalı özel servis teminatı, sigortalanan taşıtın kaza sonucu hasar durumunda, hasar tutarında “ek kesinti/muafiyet” olmadan karşılanmasını onarımın sigorta şirketinin “anlaşması olduğu özel serviste” yapılması durumunda teminat altına alır. Sigorta şirketinin anlaşması olmayan yetkili veya özel serviste onarımın yapılması halinde ve sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Özel Servis Teminatı Nedir?

Özel servis teminatı, sigortalanan taşıtın kaza sonucu hasar durumunda, hasar tutarında “ek kesinti/muafiyet” olmadan karşılanmasını onarımın “özel serviste yapılması” durumunda teminat altına alır. Onarımın yetkili serviste yapılması halinde ve sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Servis Seçimi Teminatı Nedir?

Servis seçimi teminatı, sigortalanan taşıtın kaza sonucu hasar durumunda, “belirtilen” veya “sigortalının seçtiği” servislerde onarımın yapılması durumunda hasar tutarında “ek kesinti/muafiyet” olmadan karşılanmasını teminat altına alır. Onarımın belirtilen veya seçilen servisler dışında yapılması halinde ve sigorta poliçesinde “belirtilmesi durumunda” belirli bir oran veya tutarda muafiyet uygulanabilir.

Yurt Dışı Teminatı Nedir?

Yurt dışı teminatı, sigortalanan taşıtın Türkiye sınırları dışında hasarı durumunda, sigorta poliçesi teminatlarının yine sigorta poliçesinde belirtilen limit ve ülkelerde de geçerli olmasını teminat altına alır. 

Xenon Far Teminatı Nedir?

Xenon far teminatı, sigortalanan taşıtın standart donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş xenon farlar poliçeye eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Deri Döşeme Teminatı Nedir?

Deri döşeme teminatı, sigortalanan taşıtın standart donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş deri döşemeler poliçeye eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Park Sensörü Teminatı Nedir?

Park sensörü teminatı, sigortalanan taşıtın standart donanımında olmayan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş park sensörü poliçeye eklenerek hasar anında oluşacak zararlara karşı “sigortalının belirttiği tutar” baz alınarak teminat altına alınır. 

Kaza Destek Teminatı Nedir?

Kaza destek teminatı, ferdi kaza sigortası kapsamında sunulan ek bir teminattır. Sigortalanın taşıt sahibini, kaza sonucunda yanık/kırık, sürekli sakatlık ve vefatı, sigorta poliçesinde belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alır. 

Koltuk Ferdi Kaza (Ölüm) Teminatı Nedir?

Koltuk ferdi kaza (ölüm) teminatı, taşıt gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, bakımı yapılırken veya taşıta inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde taşıtta bulunan sürücü ve yolcuların “ölümü” sigorta poliçesinde yazılı limit ve şartlar dâhilinde teminat altına alır.

Koltuk Ferdi Kaza (Sürekli Sakatlık) Teminatı Nedir? 

Koltuk ferdi kaza (sürekli sakatlık) teminatı, taşıt gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, bakımı yapılırken veya taşıta inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde taşıtta bulunan sürücü ve yolcuların “sürekli sakatlık” durumunu sigorta poliçesinde yazılı limit ve şartlar dâhilinde teminat altına alır.

Koltuk Ferdi Kaza (Tedavi Masrafları) Teminatı Nedir?

Koltuk ferdi kaza (tedavi masrafları) teminatı, taşıt gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, bakımı yapılırken veya taşıta inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde taşıtta bulunan sürücü ve yolcuların “tedavi masraflarını” sigorta poliçesinde yazılı limit ve şartlar dâhilinde teminat altına alır.

Ferdi Kaza Paketi Teminatı Nedir?

Ferdi kaza paketi teminatı, taşıt gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, bakımı yapılırken veya taşıta inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde taşıtta bulunan sürücü ve yolcuların ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını sigorta poliçesinde yazılı limit ve şartlar dâhilinde teminat altına alır.

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu Yorumlar

Yorumlar (0)

Çıkış
Gönder
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.