KOBİ ve Esnaf Kredileri

Ticari kredi hesapla, faiz oranlarını karşılaştır, işletmene en uygun bankaya başvur.

Kredi Tutarı

TL

Vade

Hızlı

Güvenli

Ücretsiz

KOBİ Kredisi Faiz Oranları

150.000 TL | 24 Ay Vade

BankaKredi AdıFaiz OranıToplam ÖdemeAylık Taksit
QNB Finansbank KOBİ Kredisi
Taksitli Ticari Kredi %4,09270.649 TL11.208 TL
Akbank KOBİ Kredisi
Taksitli Ticari Kredi %3,29244.506 TL10.119 TL
ING KOBİ Kredisi
KOBİ Anında Kredi%3,69257.417 TL10.657 TL
İş Bankası KOBİ Kredisi
Anında Ticari Kredi%3,99267.311 TL11.069 TL

Ticari Bilgi Rehberi

Çiftçi ve Tarım KredisiEsnaf Kredisi Kimlere Verilir?Esnaf Kefalet KredisiPOS CihazıHayvancılık KredisiTicari Kredi ile Bireysel Kredi Farkı

KOBİ Kredisi Kullanıcı Soruları

KOBİ Kredisi Nedir?

KOBİ kredisi, küçük ve orta boy işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla kullandıkları ticari nitelikli bir kredi türüdür. Ticari nitelikli bir kredi türü olduğu için işletme adına kullanılmalıdır.

Bankaların Hangi Birimleri KOBİ Kredisi ile İlgilenir?

KOBİ kredileri ticari nitelikli krediler olduğu için bankaların ticari kredi birimleri ilgilenir. İşletme adına KOBİ kredisi kullanılmak istenmesi durumunda, bireysel kredi türleri olan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi şartlarına bakılması, kıyaslanması doğru bir değerlendirme değildir. Çünkü ticari krediler bireysel kredilerden farklı yönetmeliklere tabi olup, uygulamada çok fazla farklılıkları bulunur.

İhtiyaç Kredisi mi Esnaf Kredisi mi Kullanmak Daha Avantajlı?

Esnaf (KOBİ) kredileri ile ihtiyaç kredisi arasında piyasa faiz oranları açısından çok büyük bir fark bulunmuyor. Ancak bu karşılaştırmada daha belirleyici olan unsurlar kredi tutarı, vadesi ve kullanım kolaylığıdır.

İhtiyaç kredisi onay ve kullandırım süreci açısında kolay/hızlı olsa da kredi tutarı üst limitleri sınırlı ve en fazla 60 ay vade ile kullanılabilir. KOBİ kredisi ise hazır bir kredi limiti olmadığı sürece değerlendirmesi uzun ama tüketici kredilerine göre daha yüksek tutar ve vadelerde kullanılabilir.

KOBİ Kredileri Nelerdir?

KOBİ kredileri, çeşitli alt başlıklara ayrılmakla birlikte temelde nakdi krediler ve gayrinakdi krediler olarak 2 gruba ayrılabilir.

 • Nakdi KOBİ kredisi: Kısa vadede nakit para ihtiyacını karşılamak amacıyla alınan kredi türüdür. Kazancını bilen, ödeme planını bütçesine göre yapan işletmeler tarafından oldukça sık kullanılır. Örneğin; esnaf kredisi nakdi krediler arasında yer alabilir.
 • Gayrinakdi KOBİ kredisi: Bir işin yapılması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bankanın, müşteri yerine taahhütte bulunması olarak özetlenebilir. Yüklü mal alımı, ihaleye katılma, bayilik başvurusu gibi nedenlerle başvurulan kredi türüdür. Bankalarca sağlanan teminat mektupları bu kredi türüne örnek verilebilir.

KOBİ Destek Kredileri ve KOSGEB Nedir?

Sürekli ve özel olarak yatırımı teşvik etmek ve büyümeyi desteklemek amaçlı olarak KOBİ tanımı içerisinde yer alan işletmelere belirli şartlarla kredi destekleri verilir. Bu destekler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığı ile sunulur. Bu kapsamda özel veya kamu bankalarının sunduğu devlet destekli esnaf kredisi, işletme kredisi veya KOBİ destek kredisi adları altında tanıtılan krediler, belirli şartların karşılanması durumunda KOSGEB aracılığıyla alınabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi

İlk kez 1951 senesinde kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) daha sonra çıkarılmış olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına alınmıştır. Kooperatiflerin kuruluş amacı, kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkârlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında toplanmaktadır. Esnaf ve sanatkârları desteklemek amacıyla verilen bu krediye esnaf kefalet kredisi denir.

KOBİ/Esnaf Kredileri Nasıl Hesaplanır?

Esnaf kredisi hesaplanırken anapara, aylık faiz oranı ve faiz oranları baz alınır. Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır. Aylık taksitte anapara, faiz, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) toplamı bulunur. Esnaf kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) vergisi alınmaz.

Esnaf Kredisi Şartları

Esnaf kredisi şartları bankadan bankaya değişebilir, ancak temelde aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Şirketin veya sahiplerinin bankalarla kredi ve kredi kartı çalışmalarının yani kredi sicillerinin düzgün olması,
 • Bankaya beyan edilen tüm gelirlerin yasal olarak belgelenebilmesi,
 • Şirket ortaklarının krediyi onaylaması ya da şirket adına kredi kullanılmaya kredi başvurusunda bulunan kişinin noter üzerinden yetkisinin olması,
 • Şirketin mali verilerinin banka değerlendirmesine göre negatif (genel olarak zararda) olmaması,
 • Şirketin genel vergi borçlarından dolayı e-haciz başlatılmamış olması,
 • Aile bireylerinin oturduğu taşınmazlar esnaf kredisi için ipotek verilecekse eş rızasının olduğunu gösteren belge bankada imzalanmalı (taşınmaz sahibinin evli olması durumunda)

Esnaf Kredisi Kimlere Verilir?

KOBİ tanımı içerisinde yer alan ve vergi levhalı olarak faaliyette bulunan her türlü esnafa ve işletmelere verilebilen kredi türüdür. Ayrıca çekilecek kredinin esnaf kredisi kapsamında olabilmesi için kullanımının bireysel değil, işletme adına olması gereklidir.

Hangi Firmalar KOBİ Sayılır?

KOBİ’ler çalışan sayısı ve mali kriterlere göre üçe ayrılır:

KOBİÇalışan SayısıMali Kriter
Mikro işletme10’dan az çalışan10 milyon TL
Küçük işletme50’den az çalışan100 milyon TL
Orta büyüklükteki işletme250’den az çalışan500 milyon TL

Bankalar Şirket Bilançosu ve Gelir Gider Tablosunu Nasıl Değerlendiriyor?

KOBİ veya esnaf kredisi için başvuru yapıldığında bankalar, işletmelerin genel gelir gider dengesi ile borç ve alacak durumlarını inceler. Bu inceleme sonucu değerlendirmeyi kişilerden daha çok bankalar tarafından özel olarak geliştirilen otomatik hesaplama araçları yapar. Ancak sonuç kısmında banka personelinin görüşü ve işletme değerlendirmesinin de etkisi olur.

Esnaf Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Ticari nitelikte olan kredilerden istenen evrak bireysel kredilere göre daha fazladır. Nedeni ise işletmelerin finansal durumlarının ölçülebilmesi için bireylerden çok daha fazla değerlendirme ölçütünün olması. KOBİ ve esnaf kredileri için istenen belgeler şu şekilde:

 • Ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • Oda kayıt belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi (kuruluş ve son gazete)
 • Vergi levhası
 • Bilanço ve gelir tablosu (en az son iki yıl)
 • Varsa ortaklara ve şirkete ait mal varlığı dökümü (örn. tapu fotokopileri)

Esnaf Kredilerinde İpotek İstenir mi?

Esnaf kredisi başvurusunda ipotek istenip istenmeyeceği tamamen bankanın inisiyatifindedir. işletme sahibinin bireysel kredi notunu, işletmenin kurumsal kredi notunu ve finansal tablolarını değerlendirerek gayrimenkul ipoteği isteyip istememe kararını verir. Ancak tüm kredi türlerinde olduğu gibi ipotek verilmesi ek teminat oluşması sebebiyle esnaf kredisinin de kullanılmasını kolaylaştırır.

Esnaf Kredisi Veren Bankalar

 • Akbank
 • Denizbank
 • Fibabanka
 • Garanti BBVA
 • Halkbank
 • ING Bank
 • İş Bankası
 • Odeabank
 • QNB Finansbank
 • Şekerbank
 • TEB
 • Vakıfbank
 • Yapı Kredi
 • Ziraat Bankası

Tüm bankaların KOBİ'lere özel kredi ve fırsatlarını incelemek için KOBİ ürünleri sayfamızı ziyaret edin.

Esnaf Kredisi Faiz Oranları Bankalar Arasında Çok Değişiklik Gösterir mi?

Esnaf kredilerinin faiz oranları diğer kredi türlerine kıyasla bankadan bankaya daha fazla değişiklik gösterir. Bunun başlıca nedenleri olarak kredi limit ve vadelerinin daha uzun olması, esnafın ekonomik dalgalanmalardan etkilenebilmesi ve değerlendirilmesi gereken ölçütlerinin fazla olmasını sıralayabiliriz. Bankalar arasında faiz oranlarının bu kadar değişkenlik göstermesinden dolayı işletmelerin çalışacakları bankaları kıyaslayarak seçmeleri ve özellikle kıyaslama yapmaya devam edebilmek için alternatif birkaç banka ile aktif iletişimde kalmaları doğru bir yol olacaktır.

Şirketler Konut Kredisi Kullanabilir mi?

KOBİ’ler işletme adına konut kredisi kullanamaz. Konut kredileri bireysel krediler sınıfında olup yalnızca kişi adına kullanılabilir. Şirket adına kullanılacak krediler “ticari kredi” sınıfında değerlendirildiğinden bireysel kredi türü olan konut kredisi ürünü şirketler tarafından kullanılamaz. Ancak şirketler konut ipotekli ticari kredi kullanılabilir.

Esnaf Kedisi Başvuru Değerlendirme Süresi Ne Kadardır?

Kredi değerlendirme ve onay süreci 1 haftaya kadar sürebilir, ancak bankanın değerlendirme ölçütleri ve şirket yapısına göre süre de değişkenlik gösterebilir. Bu sürecin sonunda oluşturulan limitler ise genelde 12 ay boyunca kullanılabilecek limit teklifleri şeklinde olur.

İşletmeler İçin Kredi Limiti ve Vade Tanımlaması Nasıl Yapılır?

Bankalar şirket ortaklarının genel durumunu inceler. Bu değerlendirme sırasında ortakların bireysel kredi notu ve işletmenin kurumsal kredi notu ile çek risk raporları incelenir. Oluşan bu değerlendirmeye göre KOBİ’nin ipotekli ve ipoteksiz kredi limiti ile kullanabileceği kredi tutarı, vadesi belirlenir. Kredi vadesi 36 aya kadar uzun olabilir ancak ilgili şirketin ve ortaklarının kredibilitesine bağlı olarak kısıtlanabilir. Bu süreç genel olarak bankacılık sektöründe “işletme kredi limiti tanımlama” olarak ifade edilir.

Şirket Ortaklarının Finansal Geçmişi KOBİ Kredisi Değerlendirmesini Etkiler mi?

KOBİ kredilerinde şirketin genel mali durumu değerlendirilir, ancak kredi kararında önemli bir ölçüt de şirket ortaklarının finansal geçmişleri ve mal varlıklarıdır. Bu geçmişlerin bankalar tarafından önemli görülmesinin nedeni KOBİ’lerin genel olarak şirket ortaklarının mali durumlarından etkilenebilecek bir yapıya sahip olmasıdır. Esnaf için değerlendirildiğinde iş yeri sahibi ile işletmenin gelir giderleri ortak yürütüldüğünden iş yeri sahibinin değerlendirmeye etkisi daha da büyüktür.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliğinden dolayı kredi kullanmayan işletmelere (KOBİ’lere) bankalar nezdinde kefil olan kamu destekli bir iştiraktir. Kefalet işlemi ile bankaların kredi riski azaldığı için KGF’nin teminat verdiği işletmeler kredi kullanmakta çok fazla bir sıkıntı yaşamaz. KGF ise kefil olduğu işletmeden teminat riskine göre yıllık %0,5 ile %2 arasında bir komisyon alır.

KGF Kredi Verir mi?

Hayır, Kredi Garanti Fonu kefalet kuruluşu olduğu için kredi vermez. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Leasing Nedir, Nasıl Yapılır?

Leasing kelimesi bankacılık sektöründe daha çok “finansal kiralama” anlamında kullanılır. Mülkiyeti bankada olmak üzere herhangi ekipmanın işletmeye kiralanması işlemidir. Sözleşmede belirtilen kira tutarlarının sözleşme süresince düzenli ödenmesi durumunda ise mülkiyet banka tarafından alıcıya verilir.

Findeks Çek Raporu Nedir, Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Çek raporu Findeks tarafından hazırlanan, çeki kesen kişinin (keşidecinin) son 13 aya ait “çek ödeme” alışkanlıklarını adet ve tutar olarak gösteren detaylı bir rapordur. Ayrıca çek raporunda tüm bankalara ait veri de bulunur. İşletme ve şahıslara faydası ise borçlu olacak kişinin güvenilirliğinin doğrudan bankalar üzerinden elde edilen verilere göre denetlenmesi ve bu verilerin günlük olarak güncellenmesidir.

İşletmelerin Alacak Finansmanı İçin Faktoring

Alacak finansmanı için sık başvurulan bir yöntem olan faktoring, vadeli satıştan doğan alacağın vadeden önce faktor adı verilen kuruluşlara belirli bir komisyonla satılarak kısa vadeli finansman elde etme şeklidir.

Bu işlem “çek kırdırma” olarak da ifade edilir. Bunun yanında faktoring şirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulması, kredi kontrolü, piyasa istihbaratları ve alacağın tahsil edilmesine yönelik olarak teminat verilmesi işlemlerini de yapar.

Aylık 6 Milyon Ziyaretçimiz Ne Diyor?

Doğrulanmış Yorum

"Konut kredisi ihtiyacımı karşılamak için kredi aramaktaydım. Arama yaparken sitenizi keşfettim ve mükemmel bir site olduğunu farkettim. 1,18 oranla kredi alacakken, sayenizde 0,98 oranla krediyi bulma şansı yakaladım. Çok çok teşekkür ederim."

Cüneyt ErdoğanOtel Yöneticisi

Doğrulanmış Yorum

"Çalışmalarınız çok güzel tebrik ederim."

Levent AksuReklam Tanıtım Uzmanı

Doğrulanmış Yorum

"Teşekkür ederiz çalışmalarınız çok başarılı emeğinize sağlık."

İbrahim SevenerKafe İşletmecisi

"Kesinlikle tavsiye ediyorum, öğrenmek istediklerinize anında imkan sağlıyor."

Arzu Sağdıç

Doğrulanmış Yorum

"Teşekkür etmek için bu mesajı atıyorum. Sayenizde bir çok bilgiye ücretsiz erişim sağlıyoruz. Kazancınız ne bunda bilmiyorum ama bir çok insana zamandan çok kazanç sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim."

Yağız Ali Aydoğdu

Doğrulanmış Yorum

"Tüketici için oldukça faydalı ve kapsamlı bir web sitesi. Teşekkürler Hesapkurdu!"

Beril EvginBölge Satış Müdürü

"Hizmet kaliteli teşekkürler"

Erkan Türkmen

"Bankalarla birebir. Yani ne denir teşekkürler. Süper bir uygulama. Bravo, tebrikler..."

Adem Kılıç

Hesapkurdu Güvencesi

Türkiye'nin en çok yatırım alan Fintech şirketi - Fintech Forum 2019

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirketi - Deloitte 2017

BDDK tarafından denetlenen kurum

256 bit SSL ile şifreleme

Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.