Bankaların Hesapkurdu'na özel kampanyalarından yararlanın!
Bankaların Hesapkurdu'na özel kampanyalarından yararlanın!
Güncelleme: 23.01.2024 Yayımlama: 10.05.2023 | Okuma Süresi: 2 dk.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi, sadece yasal olarak kurum statüsünde yer alan kurumların bir senede aldığı kazanç için ödediği vergidir. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

KOBİ'ler İçin Dijital Bankacılık

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimler?

Kurumlar Vergisi mükellefleri aşağıdaki gibidir:

  • sermaye şirketleri
  • kooperatifler
  • iktisadî kamu kuruluşları
  • dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
  • iş ortaklıkları

Şahıs şirketleri vergi ödemek zorunda değildir. 

Tam Mükellefiyet ve Dar Mükellefiyet Nedir?

Kurumlar Vergisi ödemesi, dar ve tam olmak üzere 2 mükellefiyet şartına tabidir.

Dar Mükellefiyet

Dar mükellefler, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Tam Mükellefiyet 

Tam mükellefiyet, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Kurumlar Vergisi Oranları 

Kurumlar Vergisi oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Yıllara göre Kurumlar Vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

Yıllar Vergi Oranları
2023 %25
2022 %23
2021 %25
2020 %22
2019 %22
2018 %22
2017 %20
2016 %20
2015 %20
2014 %20

2024 Kurumlar Vergisi Oranı

2023 yılı Kurumlar Vergisi oranı %20’ydi. 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Kurumlar Vergisi oranında 5 puanlık bir artış yapılmıştır. Genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi, bir kurumun hesap dönemi sonunda kazancı üzerinden hesaplanır. Yıllara göre vergi oranları değişir. Hesaplanmak istenen dönem üzerinden vergi matrahı*%vergioranı ile bulunur. 

Kurumlar Vergisi Beyanname Ne Zaman Verilir? 

Kurumlar Vergisi beyannamesi yıllık olarak, hesabın döneminin kapandığı takip eden 4. ay içerisinde ödenmelidir. Yani Nisan ayı içerisinde 1 ve 30 Nisan dâhil beyanname verilmelidir. 

Geçici vergi beyannamesi ise 3 aylık dönemin sonunda 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilmelidir. 

  • 1. dönem için Ocak, Şubat ve Mart – 17 Mayıs’a kadar verilmelidir.
  • 2. dönem için Nisan, Mayıs, Haziran – 17 Ağustos’a kadar verilmelidir.
  • 3. dönem için Temmuz, Ağustos, Eylül – 17 Kasım’a kadar verilmelidir. 

Beyanname Nereye Verilir?

Kurumlar Vergisi beyannamesi her mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir. Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için sadece bir adet beyanname verir.

2024 Kurumlar Vergisi Ne Zaman Verilecek?

Beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar ödenmelidir. Özetle, 30 Nisan tarihine kadar verilmiş olan yıllık beyannamenin ödemesi 30 Nisan’a kadar yapılmalıdır. 2024 Nisan ayında verilen beyannameler 

Kaynak:

15.07.2023 tarihli 32249 sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Toplam Maliyet 1.029 TL
Toplam Faiz %1,47
Aylık Taksit 1.029 TL
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et