Ruhsatsız Eve DASK Yapılır mı?

Güncelleme: 18.02.2019

İnşaat ruhsatı; İmar Kanunu’na uygun bir şekilde inşaat yapımına başlama izni için verilen belgeye denmektedir. İmar Kanunu hükümlerine uygun olmayan ya da inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapılara ise kaçak yapı denilir. Ülke içerisinde her evin mutlaka İmar Kanunu’na uygun ruhsatı bulunmak zorundadır. 

Ruhsatsız yapılan evler için, kaçak tespiti yapıldığı andan itibaren 1 ay içerisinde yapı sahibinin evi uygun hale getirip ruhsatını almak zorundadır. Ruhsatı bulunmayan evler, kanun gereğince kaçak sayıldığı için DASK tarafından atanan 10 haneli adres kodu bulunmayacaktır. Adres kodu olmayan evlere ise zorunlu deprem sigortası yapılamayacaktır. 

DASK Poliçe Sorgulama ve Hesaplama »

DASK Neden Gereklidir?

Deprem sonrasında yaşanan hasarların giderilmesi için mutlaka deprem sigortası yapılması gereklidir. Depremden doğacak tüm hasarların ev sahipleri tarafından karşılanmakta zorluk yaşanacağından dolayı DASK, zorunlu deprem sigortası yaptıran kişilerin hasarlarını karşılayacaktır. 

Zorunlu deprem sigortasını yaptıranlar depremde yaşanan hasarların giderilmesinde öncelik yaşayacak ve hasarları en kısa sürede karşılanacaktır. Bu yüzden ev sahipleri evlerinin ruhsatını mutlaka alarak zorunlu deprem sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

DASK Yaptırmayanlar Hangi İşlemleri Gerçekleştiremez?

DASK sigortası yaptırılmamış olan binalar için; 

 • Alım-satım işlemleri 
 • Meskenin ya da binanın kiralanması 

işlemleri gerçekleştirilemez.

Söz konusu sigortanın yaptırılmış olması ancak süresinin dolmasına karşın yenilenmemesi halinde de tüm bu işlemler yaptırılamaz. Sigortanın zamanı geldiğinde yenilenmiş olması şartı aranır. 

Yasalara göre DASK yapılmasında aranan ilk şart ise evin ruhsatının olmasıdır. Ruhsatı bulunmayan evler adres kodunun olmayacağından dolayı DASK kapsamına alınmayacaktır. Yetkililer vatandaşları ruhsatı bulunmayan evlerin satın alınmaması konusunda uyarmaktadır. 

DASK yenileme hakkında detaylı bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edin.

Zorunlu Deprem Sigortası İçin Gerekli Belge ve Bilgiler

Bir eve zorunlu deprem sigortasının yapılması için bazı belgeler gerekmektedir. Bu belgelerden en önemlisi evin, binanın ruhsatının olmasıdır. Ruhsatın yanı sıra diğer istenen belgeler ise;

Sigorta yaptıracak kişinin;

 • İsim, adres ve telefon bilgisi,
 • T.C. kimlik numarası veya vergi numarası,

Sigorta yaptırılacak olan binanın;

 • Açık adresi,
 • Tapu bilgileri,
 • İnşa yılı,
 • Yapı tarzı,
 • Toplam kat sayısı,
 • Hasar durumu,

Dairenin (meskenin);

 • Brüt yüzölçümü (m2),
 • Kullanım şekli

Deprem Sigortası Hangi Hasarlar İçin Ödeme Yapar?

DASK; konutlarda meydana gelen sadece deprem riskine karşı değil, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı da sigortalıya güvence sağlamaktadır. Fakat bazı hasarlarda DASK ödeme yapmamaktadır. Bunlar;

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kira mahrumiyeti
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat,
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar.

Yukarıda belirtilen hasarlar için zorunlu deprem sigortasına ek olarak daha farklı sigortalar yapılması gerekmektedir.

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır