DASK Poliçesi Hangi Hallerde Devreye Girer?

Güncelleme: 31.01.2019

DASK’ın amacı depreme ve depreme bağlı şekilde meydana gelebilecek yangın, yer kayması, infilak gibi haller sonucu ortaya çıkan zararlara karşı konutunuzu teminat altına almak olarak biliniyor. Ödenen primler karşılığında Doğal Afetler Sigorta Kurumu (DASK) riskleri üstleniyor.

DASK Poliçe Sorgulama ve Hesaplama »

DASK Ödemesi Hangi Durumlarda Söz Konusu Olur?

DASK, yalnızca depremden ve depreme bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlardan dolayı ödeme yapıyor. Bu ödemenin yapılabilmesi için binanın tamamının veya bir bölümünün zarar görmüş olması gerekiyor. 

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı DASK’ın teminat kapsamındadır:

 • Binanın temelleri, 
 • Sahanlıkları, 
 • Çatılar, 
 • Tavanlar ve tabanlar, 
 • Asansörler, 
 • Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ortak duvarlar, 
 • Koridorlar, 
 • Bacalar, 
 • Merdivenler, 
 • Ana duvarlar, 
 • Baca duvarları, 
 • İstinat duvarları ve yapının benzer nitelik taşıyan tamamlayıcı kısımları 

DASK Ödemesinden Yararlanabilmek İçin Hangi Şartları Sağlamış Olmak Gerekiyor?

DASK teminatından faydalanabilmek için; 

 • Primlerin düzenli şekilde ödenmiş olması, 
 • Herhangi bir borcun olmaması 
 • Zarar gören bina kısımlarının teminat kapsamında olması gerekiyor.

Sigorta ettiren şahıs rizikonun gerçekleştiği andan itibaren en geç 15 gün içinde DASK’a ya da ilgili sigorta firmasına başvuru yapması gerekiyor. Bunun yanı sıra gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde ve geciktirmeden Kurum’a ulaştırmak, zararın tahmini bedelini belirten bir yazılı bildirimi yine gecikme yaşamadan DASK’a veya sigorta firmasına vermek zorunda olduğu belirtiliyor.

Binada oluşan hasarın sebebi, niteliği ve miktarı DASK ya da Kurum’un yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit ediliyor. En kısa süre içinde DASK, gerekli incelemeleri tamamlayarak, hasar ve tazminat bedelini tespit edip sigortalıya bildiriyor.


İlgili Diğer Yazılar:

DASK Yenileme

DASK Adres Kodu


DASK Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK azami teminat tutarını her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirliyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 190 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarın tespitinde, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınıyor. Sigortalının teminat tutarı, azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirleniyor.

Eğer mesken değeri DASK’ın verdiği azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabiliyor. 

Prim Ödemeleri ve DASK Sorgulama

Konut için ödenmesi gereken prim miktarı Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirleniyor. DASK sigorta primi ve sigorta bedeli, Doğal Afetler Sigorta Kurumu’nun web sitesinden, binanın bulunduğu il, binanın yapı tarzı ve yüzölçümü gibi gerekli bilgilerin girilmesi ile listelenebiliyor.

DASK’ın Amacı Nedir?

DASK’ın amaçları şu şekilde sıranabilir;

 • Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak.
 • Mali zararların yükünü reasüre ederek, paylaşmak.
 • Devletin, depremden dolayı meydana gelen giderlerini azaltmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek zararlar için fon oluşturmak.
 • Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
 • Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Bu amaçlar hem devletin hem de vatandaşların ortak çıkarları ile örtüşmesi açısından da önemli bir yer tutuyor.

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır