DASK’ı Kim Öder?

Yayımlama: 31.12.2019 Güncelleme: 27.08.2020
DASK Poliçe Sorgulama

Zorunlu deprem sigortası, poliçede sigorta ettiren sıfatıyla yer alan kişi tarafından ödenir. Sigorta ettiren, ev sahibi olmak zorunda değildir. Ancak sigorta ettiren kim olursa olsun poliçede sigortalı, ev sahibidir. DASK hakkında detaylı bilgi için DASK Nedir sayfamızı ziyaret edin.

DASK’ı Kiracı mı Ev Sahibi mi Öder?

Zorunlu deprem sigortası, kiracı ya da ev sahibi tarafından yaptırılabilir. Ancak her iki durumda da poliçe, ev sahibi adına düzenlenir ve ev sahibi sigortalı sıfatını taşır. Sigorta ettiren de ev sahibi olduğunda kiracının sigorta ile ilgili herhangi bir ödeme sorumluluğu da olmaz. 

Kiracılar yalnızca sigorta ettiren olarak zorunlu deprem sigortası yaptırabilir. Bu durumda sigorta ettiren sıfatıyla poliçe priminin ödenmesi sorumluluğu kiracıya aittir. Ancak her durumda poliçe ev sahibi adına düzenleneceğinden; sigorta ettiren kiracı da olsa prim bedelini ev sahibinden alabilir ya da kiradan kesebilir. Daha detaylı bilgi için kiracılar kendi adına DASK yaptırabilir mi sayfamızı ziyaret edin.

DASK Tazminatı Kime Ödenir?

Deprem durumunda karşılaşılacak zararlar zorunlu deprem sigortası poliçesinde sigortalı sıfatıyla yer alan ev sahibine ödenir. Kiracı, sigorta ettiren olarak poliçe de yer alsa da tazminat her durumda sigortalıya yani ev sahibine ödenir. Hasar sonucu ödemeler hakkında detaylı bilgiyi DASK hasar ödemesi sayfamızdan edinebilirsiniz.

DASK’ı Alıcı mı Satıcı mı Öder?

Satışın ardından hak sahibi alıcı olacağından, zorunlu deprem sigortası alıcı tarafından yaptırmalıdır. Satış gerçekleştikten sonra deprem sonrası olası zararlar, alıcıya ödenir. Ayrıca, satın alma sürecinde, alıcının kredi kullanabilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekir.

DASK Prim Bedeli Ne Kadar?

Zorunlu deprem sigortası, belirlenen prim ödenerek yıllık olarak yaptırılır. Prim bedeli, her yıl birim metrekare maliyetlerindeki artıştaki orana göre artar. Son açıklanan artış oranına göre 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişiyor. Risk gruplarına göre zorunlu deprem sigorta primi; 120, 100, 75, 60, 50, 40 ya da 35 TL olarak ödenecek. 

DASK Prim Bedeli Nasıl Belirleniyor?

Ödenecek prim bedeli; 

  • Çelik, 
  • Betonarme, 
  • Karkas yapılar, 
  • Yığma kâgir yapılar ve 
  • Diğer yapılar 

olmak üzere yapı tarzı ve ikamet edilen bölgenin deprem riski ile belirlenen sigorta tarifesi ve yapının brüt yüzölçümü ile belirlenen teminat tutarı hesaplanarak belirlenir. Prim bedeli hesaplamasında yer alan risk bölgeleri, Türkiye deprem bölgeleri haritası esas alınarak belirlenir. 

Daha detaylı bilgi için DASK prim hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

DASK Teminat Bedeli Ne Kadar?

Zorunlu deprem sigortası teminat bedeli de her yıl yine birim metrekare maliyetlerindeki artıştaki orana göre artar. 2020 yılı azami teminat bedeli 240 bin TL’dir. Teminat bedelinde yapı tarzı ayrımı yapılmaz. 

DASK teminatları hakkında detaylı bilgi için DASK teminatları nelerdir sayfamızı ziyaret edin.

DASK Yaptırılırken Tapu Gerekir mi?

Zorunlu deprem sigortası ev sahiplerinin beyanı üzerine yapılır. Konut sahibinin kimlik bilgileri, sigortalanacak olan konutun tapu bilgileri ve brüt yüz ölçümü (m2) DASK'a bildirilmesi gerekir. 

DASK Nasıl Yaptırılır?

Zorunlu deprem sigortası, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığı ile yaptırılabilir. Zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenleme yetkisi olan 32 sigorta şirketi vardır. Bu kurumların internet sitelerinden kredi kartı ile ödeme yaparak da zorunlu deprem sigortası yaptırabilirsiniz.

Kaynak: 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası Tanım ve Kapsamı


Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Hesapkurdu
Toplam Maliyet 1.029 TL
Toplam Faiz %1,47
Aylık Taksit 1.029 TL
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et