Kiracılar Kendi Adına DASK Yaptırabilir mi?

Güncelleme: 02.07.2019

Tüm konutlara yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası, deprem anında veya depremden sonra daha kolay ve hızlı bir şekilde yardım ve hizmet alınabilmesi açısından oldukça önemlidir. Zorunlu deprem sigortası yapılmadıkça, depremden kaynaklanan ve poliçede yer alan teminatlardan faydalanılamaz.  

Zorunlu Deprem Sigortası DASK Teklifi Al »

Kiracı Oturduğu Eve Kendi Adına DASK Yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracının, Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmasının tek yolu "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, ev sahibi adına poliçe kestirmek olur. Ancak her durumda sigorta tazminatı, tapuda “Hak Sahibi” olarak geçen kişiye ödenir.

DASK başvurusu için gerekli belgeler neler öğrenin.

Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?

Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Mesken sahibi ise yer alan poliçede ‘sigortalı’ konumunda olan kişidir.  Sigortalı ise; poliçede isimleri belirtilen ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta sözleşmesine konu olan kişi ya da kişilerdir. 

Kiracı tarafından yapılan bu tarz poliçelerde, prim tutarları sigorta ettiren yani kiracı tarafından ödenir. Ödenen sigorta primi ya ev sahibinden tahsil edilir ya da kiradan düşülür. Her durumda tazminat tapuda ‘hak sahibi’ olarak belirtilen kişiye ödenecektir. 

DASK Tazminatı Ne Zaman ve Kime Ödenir?

DASK, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigortalıya öder. Esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmek üzere deprem sonrasında sigortalılara avans ödemesi yapılması mümkündür. Avans ödenip ödenmemesi, avans tutarı ve avans kapsamı DASK’ın önerisi üzerine Hazine Müsteşarlığınca kararlaştırılır.

DASK hasar ödemesi hakkında detaylı bilgi almak için ilgili sayfamızı ziyaret edin.

DASK Yaptırmadan Ev Kiralanabilir mi?

Binaların elektrik ve su abonelik işlemlerinden önce zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşlarca kontrol edilir. Elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), zorunlu deprem sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir. 

Bu kontroller yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz. Bu yüzden ev sahipleri elektrik ve su aboneliğini kendi adına düzenleyecek olduklarında evlerini kiraya vermeden önce zorunlu deprem sigortasını yaptırmaları gerekir. Elektrik ve su aboneliğini kendi adına düzenlemek isteyen kiracı, bu işlemleri yaptırmadan önce zorunlu deprem sigortasını sigorta ettiren olarak sigortalı yani ev sahibi adına yaptırmalıdır. Sigorta primlerini sigorta ettiren olarak kiracı ödemeli, prim tutarı ev sahibinden alınmalı ya da kira tutarından düşülmelidir.

DASK Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Mesken sahipleri tarafından zorunlu olarak yaptırılan deprem sigortası süresi 1 yıldır. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. Sigorta sona erdikten sonra yenileme durumu önceki sigorta şirketiyle olabileceği gibi başka sigorta şirketleriyle de olabilir. 

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır