Trafik Sigortası Genel Şartları

Güncelleme: 14.10.2021 Yayımlama: 18.03.2016 | Okuma Süresi: 3 dk.

Zorunlu Trafik Sigortası, kapsamı devlet tarafından belirlenen ve trafiğe çıkan her motorlu aracın yasal olarak yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Çoğu sigortadan farklı olarak, sigortalının kendisi ve aracını değil, üçüncü kişilere ve araçlarına karşı verebileceği zararların tazmini için yapılan bir sigortadır.

Trafik sigortası zorunluluğu konusunda daha detaylı bilgi almak için trafik sigortası yaptırmak zorunlu mu yazımızı ziyaret edin. 

Trafik Sigortası Teklifleri

A- Trafik Sigorta Kapsamı

2015 Mayıs ayında çıkartılan tebliğ de sigortanın kapsamı şu şekilde tanımlanmaktadır: “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu genel şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dâhilinde karşılamakla yükümlüdür.”

"Zorunlu Trafik Sigortası tebliğinin tümüne sayfanın sonunda yer alan linkten ulaşabilirsiniz"

Poliçe Yenileme Alarmına Kaydol

A.1- Sigorta Kapsamına Giren Teminatlar

Zorunlu Trafik Sigortası’na sahip olan aracın, kazaya karışması sonucunda aşağıda yer alan 4 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılamaktadır:

 • Maddi Zararlar Teminatı
 • Sağlık Giderleri Teminatı
 • Sürekli Sakatlık Teminatı
 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı

A.2- Sigortanın Coğrafi Sınırı

Zorunlu Trafik Sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.3- Trafik Sigortası Teminatı Dışı Kalan Haller

Zorunlu Trafik Sigortası, sigortalanan aracın sebep olduğu ve zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre belirli istisna durumlar hariç, teminat ödemesi yapmaktadır. Şimdi zorunlu trafik sigortasının ödeme yapmayacağı başlıca istisnaların neler olduğuna bir bakalım: 

 • Sigortalının, eşinin, evlatlarının, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürülebilecek zararlardan dolayı, 
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında, sigortalı araçta bulunan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • Manevi tazminat talepleri,

Trafik sigortası nerede geçerli detaylı öğrenmek için trafik sigortası yurt dışında geçerli mi yazımızı ziyaret edin. 

A.4- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Zorunlu Trafik Sigortası, sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir ve başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde (aksi kararlaştırılmadıkça), Türkiye saati ile öğlen, 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer.

Kasko sigortası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için kasko sigortası tazminatı nasıl hesaplanır yazımızı inceleyin. Trafik ve kasko sigortası arasındaki farkları trafik ve kasko sigortası arasındaki farklar sayfamızdan edinin.

B- Hasar ve Tazminat

B.1- Kazanın Olması Durumunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Kazanın gerçekleşmesinden haberdar olunan andan itibaren, 10 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılması gereklidir. Tüm belgelerin sigorta şirketine ulaşmasından sonra, 8 iş günü içinde hak edilen ödeme, hak sahibine sigorta şirketi tarafından yapılır. Sakatlanma ve ölüm teminatı hakkında detaylı bilgi almak için trafik sigortası sakatlanma ve ölüm teminatı sayfamızı ziyaret edin.

Sigorta Şirketi Tarafından Ödenen Tazminatın Sigorta Yaptırandan Talep Edilebileceği Durumlar

Sigorta şirketi, belirli durumların sonucunda gerçekleşen kazalarda ödemesi gereken tazminatı mağdur olan kişilere öderken, ödenen bu tazminatın tamamı veya belirli bir oranı sigorta yaptırandan da talep edilebilir. Genel olarak sigortacılıkta bu işlem, “Rücu Hakkı” olarak tanımlanır. 

Sigorta şirketlerinin hangi durumlarda, sigorta yaptırana rücu etme hakkı olduğuna bir bakalım:

 1. Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelen bir olayda,
 2. Gereken ilgili mevzuat hükümlerine göre ehliyet sahibi olmayan ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafında meydana gelen bir olayda,
 3. Uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatla belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki alması durumunda meydana gelen kazalarda,
 4. Yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçların yolcu taşınması veya kapasitesinden fazla yolcu veya yük taşıması yüzünden meydana gelen kazalarda.

B.2- Sigorta Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi

Sigorta şirketinin, Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesini kesmesinden sonra, prim ödenmediği gerekçesi ile sigorta sözleşmesini iptal (fesih) etme hakkı bulunmadığı için, sigorta ücretinin tamamı peşin veya kredi kartına taksit ile (tamamı kredi kartından çekilip, taksite bölmesi yoluyla) ödenir. Taksit yapılsa bile yasa gereği, sigorta poliçesinin en az dörtte biri (1/4) peşin olarak alınmaktadır. (Kredi kartıyla da peşin olarak ödenebilir.)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları tebliği


Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et