Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Güncelleme: 20.01.2023
Yayımlama: 30.04.2018
Paylaş
İçindekiler

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları gidermek ve her iki taraf arasında oluşan sorunlara çözüm yaratmak için 2008’de kurulmuş olan kurumdur. 5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonunun amacı; sigorta sahibi ya da ilgili sigortadan yararlanan kişiler ile sigorta tahkim sisteminin üyesi olan sigorta şirketleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları çözmektir. Bu uyuşmazlıklar, alanında uzmanlaşmış hakemlerce süratli ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulur.

Komisyon; kendisine başvuru yapılmasına neden olan uyuşmazlıkları çözmede, başvuru sahiplerine mahkeme süresine oranla daha hızlı ve kolay sonuç almaları için imkân tanıması yönüyle de fayda sağlıyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na ulaşan uyuşmazlıkların çözümü; taraflar aksine bir anlaşmaya varmadığı sürece, kanun tarafından belirtilen süre içinde, bağımsız hakemlerce gerçekleştiriliyor. 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Nasıl Başvurulur?

Sigorta şirketine problemle ilgili başvuruda yapıldığında verilen cevap tatmin edici değilse veya sorun 15 gün içinde çözüme kavuşmuyorsa; Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilir, sorunun çözümünü kolaylaştırma imkânı bulabilirsiniz.

Başvuru yapmak için başvuru formunu eksiksiz ve doğru doldurmanız gerekiyor. Daha sonra iddianızı destekleyen belgeleri komisyona iletebilirsiniz. Ancak başvurunuzun değerlendirilmesi için bir takım koşullar bulunuyor.

Bu koşullar:

  • Uyuşmazlık yaşanılan sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonu’na üyeliğinin bulunması,
  • Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulmasını gerektiren konunun; ilgili şirketin üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması,
  • İlgili konunun mahkemeye, tüketici sorunları hakem heyetine ya da hukuk usulü muhakemeleri kanunu kapsamında tahkime ulaşmaması gibi maddeleri içermesi,

Yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemlerince incelenmesinden sonra verilecek karar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 532. madde uyarınca yetkili mahkemeye iletilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu indirmek için linki tıklayın.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Süresi

İtirazın hakem kararının ilgiliye bildiriminden başlayarak en geç 10 gün içinde komisyona yapılması gerekiyor. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmıyor.

İtiraz süresi hakem kararının ilgili tarafa bildirildiği tarihte başlayıp, her bir taraf için bildirim tarihi esas alınarak hesaplanıyor. Hakem kararının ilgili tarafa bildirim tarihi ve itiraz tarihinin belirlenmesinde PTT kayıtlarına bakılıyor. PTT dışında yapılan itirazlarda (kargo, kurye, şahsen vb.) itirazın süresi içinde komisyona ulaşması itiraz edenin sorumluluğunda oluyor. Mesai saati bitiminden sonra yapılan itirazlar bir sonraki gün yapılmış olarak kabul ediliyor.

Başvurunun Sonrası Değerlendirme

15 gün içinde yapılan başvurunun ardından; gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti komisyon raportörlerce incelenir ve 15 gün içinde başvurunun sigorta hakemlerince ele alınıp alınmayacağı kararına varılır.

Başvurunun incelenmesine karar verilmesi durumunda; konu hemen bağımsız sigorta hakemlerine iletilir ve en geç 4 ay içinde sonuca varılır. İstenildiği takdirde taraflar aralarında anlaşmaya vararak bu süreyi aşabilir. 

Uyuşmazlık doğrultusunda verilen hakem kararları, 5684 sayılı kanunun 30. maddesince doğrudan anlaşmanın taraflarına tebliği edilerek saklanmak üzere yetkili mahkemeye gönderilir. Taraflara yüklenecek yargılama giderlerinde komisyonunu herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

Sigorta Tahkim Kurulu İtiraz

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte yasanın yürürlüğe girdiği söz konusu tarihten başlayarak sigorta hakemleri tarafından 5.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar ile ilgili verilen kararlara karşı kararın Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir defa olmak üzere Komisyon’da itiraz hakkını tanınıyor.

  • Hakem kararına itirazda bulunulabilmek için kararın 18 Ekim 2013 veya daha sonraki bir tarihte verilmiş olması ve karara konu olan uyuşmazlığın 5.000 TL ve üzeri bir miktarda olması gerekiyor.
  • 5.000 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar için verilen hakem kararları, yasayla belirlenen süre içinde itiraz başvurusunda olmazsa kesinleşiyor. 40.000 TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklar içinse itiraz üzerine verilen kararlarda taraflar temyize gidebiliyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Başvurusu Nasıl Yapılır?

  1. İtiraz için komisyonun internet sitesinden temin edilebilecek itiraz başvuru formunun doldurulmalı
  2. İtiraz başvuru ücreti komisyonun banka hesabına yatırılmalı. 
  3. Tüm şartlar yerine getirildikten sonra bu belgeler 10 gün içinde itiraz komisyonuna ulaştırılmalı.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti


Uyuşmazlığa Konu Miktar Başvuru Ücreti (TL)
5.000 TL 150 TL
5.001-10.000 TL 350 TL
10.001-20.000 TL 500 TL
20.001-... TL Uyuşmazlık tutarının %1,5'u (en az 500 TL olmak üzere)

İtirazların Sonuçlandırılması

Hakem kararlarına karşı komisyona yapılan itirazlar öncelikle komisyonda usul yönünden incelenir. Belirtilen süre içinde ve usulüne uygun yapılmayan itirazlar komisyon itiraz yetkilisince reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilir.

Eğer itiraz usulüne uygun şekilde yapıldıysa itiraza konu olan dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyeti’ne tevdi edilir ve iki aylık yasal süre içinde karara bağlanır. İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen karar komisyonca taraflara bildirilir.

İtiraz Hakem Heyeti Kararının Hukuki Etkisi

40.000 TL’nin üzerinde bulunan uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için tarafların temyize gitme hakları bulunuyor. Bunun dışında oluşan uyuşmazlıklar bakımından itiraz üzerine verilen karar kesin kabul edilir.

Tahkim Komisyonuna Yapılan İtirazın Hukuki Sürece Etkisi

Belirtilen süre içinde ve usulüne uygun bir biçimde yapılan itiraz 5684 sayılı kanunun 30. maddesinin 12 fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önleyerek kararın icrasını durdurur.

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu Yorumlar

Yorumlar (0)

Çıkış
Gönder
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.