Sigorta Acentesi Nedir, Ne İş Yapar?

Güncelleme: 29.01.2024
Yayımlama: 03.12.2020
Paylaş
İçindekiler

Sigorta Acentesi Nedir?

Sigorta şirketleri adına ve hesabına aracılık eden ve bunu meslek haline getirmiş, sigorta sözleşmelerinin başından sonuna tüm işlemleri gerçekleştiren ve tazminat ödemesinde yardımcı olan kişidir. 

Sigortacı Nedir?

Sigortacı, sigortacılık alanında yasal olarak faaliyette bulunan, sigorta ile ilgili işlemleri yapan, poliçe ile ilgili tüm sorunlarda müşterilerine destek sağlayan kişilerdir. Sigortacı, sigortalıyı koruma yükümlülüğüne sahiptir. 

Sigorta Acentesi Ne İş Yapar?

 • Sigorta acenteleri bağlı oldukları sigorta şirketleri ile yaptıkları sözleşmeler içerisinde hizmet verirler. 
 • Acenteler sigorta şirketlerine bağlı iseler o şirketlerin ürünlerinin tanıtımını pazarlamasını ve satışını yaparlar. 
 • Sigorta yaptırmak isteyen kullanıcılara sigorta şirketleri vasıtasıyla kullanıcının istediği sigorta türünde güvence sağlar. 
 • Sigorta acentelerinin verebileceği güvenceler; tamamlayıcı sağlık sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, işçi, mal, hasar gibi güvencelerdir. 
 • Tüm bunların yanı sıra acenteler, hırsızlık, nakliyat, havacılık, iş yeri ferdi kazaları gibi hayatın her alanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir sağlar. 
 • Acenteler, sözleşme yapmak isteyen kişilere bağlı oldukları sigorta şirketlerini ve bu şirketlerce kendilerine tanınan hakları yetkililere bildirir veya internet sayfalarında yayımlar. 

Sigorta acentesi ile broker arasındaki farkı öğrenmek için sigorta acentesi ile broker arasındaki fark nedir sayfamızı inceleyin.

Sigorta Acentesi Özellikleri Nelerdir?

 • Acenteler tüzel veya gerçek kişi olabilirler. 
 • Sigorta acenteleri, kendileri sigorta üreten şirket olarak gösteremezler, sadece anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinin poliçelerini kullanıcılara ulaştırırlar. 
 • Sigorta acentesi sigorta şirketi değildirler sigorta kuruluşlarının tüm ürünlerinin tanıtımını, pazarlamasını yapan ve bağlı olduğu kuruluştan talimatlar alan temsilci kuruluştur.
 • Sigorta acenteleri hem sigortacı adına hem de sigortalı adına aradaki görevi üstlenir.
 • Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince verilir ve bu yetki özel bir vekâletnameyle sağlanır. Bu yetkiler devredilemez yetkilerdir.
 • Yetki verilen vekâletnamelerde acentenin hangi sigorta dallarında faaliyette bulunacağı ve sigorta dallarının kapsamı belirtilir. Vekâletnameler usul dairesinde tescil ve ilan ettirilir. 

Acenteler Sigorta Şubesi Açabilirler mi?

 • Acenteler, merkez şubeleri dışında başka bir şube açabilirler. 
 • Sigorta acenteleri şubeleri şube olduğunu belirtmek şartıyla bağlı oldukları sigorta şirketlerinin isimlerini alabilir. 
 • Acente şubeleri unvanlarında “sigorta aracılığı” veya “sigorta acenteliği” ifadelerinden herhangi birisini kullanabilir.
 • Acenteler acentecilik mevzuatına aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ek ifadeler de kullanabilir.

Sigorta Acenteliği Nasıl Açılır?

Sigorta acenteliği açmak için gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeleri tamamlayan kişiler levhalarını da aldıktan sonra sigorta acenteliği açabilirler. Sigorta acenteliği açmak isteyen kişiler, gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilir. Gerçek kişiler sigorta acenteliği açtığında teknik personel çalıştırmak zorunda değildirler. Fakat tüzel kişiler sigorta acenteliği açmak istediklerinde teknik personel çalıştırmak zorundadırlar. 

Sigorta Acentesi Açarken Gerekenler Nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de yaşamak.
 • Haklarını kullanabilmek için akıl bedensel sağlamlığa sahip olmak.
 • Kanunda belirlenmiş olan suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.
 • İflas etmemiş olmak.
 • Sigorta Acenteleri Yönetmeliği içerisinde bulunan sigorta acentesi açma koşullarını ve şartları yerine getirilmelidir.
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi alınmalıdır.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne acentelik için yapılacak başvuru, levha kayıt işlemleri gibi resmi süreç başvuruları yapılmalı ve onaylar alınmalıdır.
 • Türkiye’de yerleşik olunmalı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunmalı, hüküm giymemiş ve ceza alınmamış olmalı, daha önceden olan ticari işlerinde iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmalı ve teknik personel vasıflarına sahip olmalıdır.
 • Beyan edilecek mal varlığı 2023 yılı için 300.000 TL’den az olmaması gereklidir. 
 • Acenteler acentecilik mevzuatına aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ek ifadeler kullanabilme hakkına sahiptirler.
 • Acenteler sigorta ve emeklilik şirketlerinde veya yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikleri en geç 6 ay içinde yeniden düzenlemelidirler.
 • Eğitim süreci olarak gerçek kişi acentesi sahipleri ve limited şirket müdürleri için 1.5 yıl, teknik personel deneyim süresinde ise lise-dengi okul ve ön lisans programlarından mezun olanlar için 6 ay aranır. 

Sigorta acentesi ile broker arasındaki farkı öğrenmek için sigorta acentesi ile broker arasındaki fark nedir sayfamızı inceleyin.

Sigorta Acentelik Başvurusu İçin Gerekenler İnfografik

Sigorta Acentesi Açmak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

Sigorta acentesi açmak isteyen tüzel kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret sicili tasdiknamesi
 • şirket ana sözleşmesi
 • vergi levhası sureti
 • iflas konkordato belgesi aslı
 • asıl ve ıslak imzalı taahhütname
 • aslı ve ıslak imzalı bilgi formu
 • sigorta şirketleri ile yapılan sözleşme sureti
 • imza sirküleri fotokopisi
 • iletişim bilgileri

Sigorta Acentesi Açmak İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler

Sigorta acentesi açmak isteyen gerçek kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • nüfus cüzdanı sureti
 • ikamet belgesi aslı
 • vesikalık fotoğraf
 • ticaret sicili gazetesi
 • diploma sureti
 • mesleki sorumluluk sigortası suresi
 • yabancı dil belgesi
 • sigorta şirketleri ile yapılan sözleşme
 • ticaret sicili tasdiknamesi
 • taahhütname
 • iletişim bilgileridir

Sigorta Acentelerinde Çalışacak Teknik Personellerden İstenenler

Sigorta acentelerinde çalışacak olan teknik personellerde istenenler şunlardır:

 • medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması
 • kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması
 • SEGEM (Sigortacılık Eğitim Merkezi) tarafından yapılacak olan teknik personel yeterlilik sınavını kazanmış olması

Kaynaklar:

03.06.2007 Tarihli 26552 Sayılı SK Sigortacılık Kanunu 

Türkiye Sigortalar Birliği TSB Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu Yorumlar

Yorumlar (0)

Çıkış
Gönder
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.