Bireysel Emeklilik Sistemi

Geleceğiniz ve Sevdikleriniz İçin Güvence

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek gelir ve birikim sağlamayı amaçlayan, kişiye özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES, var olan kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı niteliğindedir. 18 yaş üzerindeki herkes gönüllü olarak BES’e katılabilir.

Bireysel Emeklilik Şirketleri Nasıl Fon Kârı Veriyor?

Bireysel Emeklilik Şirketleri Nasıl Fon Kârı Veriyor?

Yatırılan anapara güvence altında olmak koşulu ile sigorta şirketleri, yerel ya da yabancı hisse senedi, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat gibi değişik para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, elde edilen kazançtan fon kârı dağıtırlar.

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı

Yurtdışında ikamet edenler dâhil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes aylık bireysel emeklilik ödemesinde %25 oranında devlet katkısı almaktadır. Yani ödenen her 100 TL, devlet katkısı ile birlikte 125 TL olmaktadır. Devlet katkısı, bireysel emeklilik hesabınıza hemen aktarılır, fakat kullanılabilmesi için katılımcının emeklik sisteminde belirli bir süre kalması gerekir.

Devlet Katkısının Üst Sınırını Nedir?

Devlet Katkısının Üst Sınırını Nedir?

Bireysel emeklilik katkısının üst sınırı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanır ve yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Temel Haklar

Bireysel Emeklilik Sisteminde Temel Haklar
  • Katılımcı, katkı payı ödemeye ara verebilir, istediği şekillerde ek ödemeler yapabilir.
  • Katılımcı, emekliliğe hak kazanmış ise aynı ve farklı şirketlerde bulunan emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmaksınız birleştirebilir.
  • Emekliliğe hak kazanan katılımcı, birikimlerini tercihine göre toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık maaş veya kısmen toplu para şeklinde alabilir.
  • Katılımcı, seçmiş olduğu planlarını aynı şirkette yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
  • Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.

Diğer Sigortalar