Güncelleme: 14.09.2021 Yayımlama: 13.07.2018 | Okuma Süresi: 12 dk.

*01.05.2008 ve sonrasında sigorta başlangıç tarihi olan 4A statüsünde çalışanların (özel sektör işçi statüsünde çalışanların) prim ödemeleri hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaş ve tarih hesaplaması yapılıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

*Sigorta başlama tarihi 08.09.1998 öncesi olan Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı'na (4C'ye) bağlı çalışanların prim ödemlerinin hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaşı hesaplanıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

*Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması için tazminat hesaplama sayfamızı, ne kadar emekli maaşı alacağınız hakkında bilgi almak için emekli maaşı hesaplama sayfamızı ziyaret edin. 


Kolay Onaylanan Kredi Kartları:

Akbank Axess
Ödül Para/Puan 900 TL
Yıllık Ücret Ücretsiz
DenizBank Gold
Ödül Para/Puan 600 TL
Yıllık Ücret 188 TL
Enpara.com Kredi Kartı
Ödül Para/Puan -
Yıllık Ücret Ücretsiz

Tüm Kredi Kartları


* Tüm kredi kartlarını görmek ve karşılaştırmak için kredi kartı sayfamızı ziyaret edin. Ayrıca tablo internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunan kullanıcıların onaylanma verilerine göre oluşturuldu. 


Ne Zaman Emekli Olurum?

Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı, "sigorta türü", "doğum tarihi", "sigorta başlangıç tarihi" ve "cinsiyete" göre değişkenlik gösterir. Ancak tüm sigorta statülerinde erkek çalışanların prim gün sayısını 2044'ten sonra, kadın çalışanların ise prim gün sayısını 2048'den sonra doldurması durumunda 65 yaşında emekli olunabilecek.

İşçi (4A) Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?
İşçi (4A) Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kimler 60 Yaşın Üzerinde Emekli Olacak?

Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 yılında sonra olan her çalışanın prim gün sayısını doldurma tarihine göre 60 yaşın üzerinde emekli olma ihtimali var.  Prim gün sayısını erkek çalışanlarda 01.01.2036'dan sonra, kadın çalışanlarda ise 01.01.2040'dan sonra dolanlar "en erken" 61 yaşında emekli olabilecek ve her yıl kademeli olarak emeklilik 1 yıl artarak 65 yaşına kadar çıkacak. 4A çalışanlarında 20 yıl, 4B ve 4C çalışanlarında ise 25 yıl prim ödenmesi gerektiği için 60 yaş üzerinde kesin olarak (engellilik, muafiyet vb. durum söz konusu değilse) emekli olacakların hesaplaması basit olarak şu şekilde yapılabilir:

 • 4A erkek çalışanlarından 01.01.2016 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.
 • 4A kadın çalışanlarından 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.
 • 4B ve 4C erkek çalışanlarından 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.
 • 4B ve 4C  kadın çalışanlarından 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

Not: Emeklilik prim gün sayısını doldurma tarihine göre yukarıdaki belirtilen sigorta başlangıç tarihi olanlar en erken 61 en geç 65 yaşında emekli olabilecek. 

Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik hesaplaması kişinin sigortaya başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre kanunla belirlenen aralıklara göre emekli olacağı tarih belirlenerek yapılır. 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt sigorta başlangıç tarihiydi. Ancak 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt prim gün sayısının doldurulduğu tarihtir.

Emeklilik Kanunu

Şu andaki emeklilik sisteminin temelini 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu oluşturuyor. Bu kanun ile prim gün sayısının 2036 yılı ve sonrasında dolduranlara 60 yaşından başlayarak en fazla 65 yaş olacak şekilde kademeli bir emeklilik yaş belirleme sistemi getirildi. 

Emeklilik Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik maaşı hesaplaması kanunların değişmesinden kaynaklı 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonra şeklinde 3 dönemde hesaplama ağırlığı değişen "güncelleme katsayısı" ile hesaplanır. Ödenen prime göre emekli maaşı hesaplandığı için prim ödemeleri tamamlanmadan net emeklilik maaşı hesaplanması mümkün değildir. Ancak 3.600 (10 yıl) üzerinde bir prim ödemeniz varsa bugüne göre emekli maaşı hesaplamanızı bir öngörü olarak SGK'nın sayfasından hesaplayabiliyorsunuz. (SGK'nın emeklilik maaşı hesaplama sayfasına ulaşmak için tıklayın)  

Güncelleme Katsayısı Nedir?

Güncelleme katsayısı: 5754 Sayılı Kanun'da ifade ediği şekliyle "her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri".

Doğum Borçlanması Şartları

Doğum borçlanması yapılabilmesi için gerekli şartlar:

 • Çocuğun sağ olarak doğması
 • Doğumdan önce sigortalı olarak çalışmak
 • Doğumdan sonraki 2 yıl sürekli bir sigortanın olmaması (tam 2 yıl çalışma yoksa eksik olan günler borçlanılabilir)

Yararlanma şartları:

 • Sigorta statüsü fark etmeden bütün kadınlar doğum borçlanması yapabilir.
 • En fazla 3 çocuk kadar doğum borçlanması yapılabilir.
 • Her 1 çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması yapılabilir. Yani 3 çocuk için en fazla 2.160 gün doğum borçlanması ödenebilir.
Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Doğum Borçlanması Hesaplama 2021

Çocuk SayısıÖdenen Prim Günü2021 asgari doğum borçlanma bedeli
172027.468 TL
21.44054.936 TL
32.16082.404 TL

Doğum borçlanması günlük brüt asgari ücretin %32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. 2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olduğu için günlük brüt kazanç 119,23 TL, doğum borçlanması bedeli ise 2021 yılı için günlük en az (119,23*0,32) 38,15 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda:

 • 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 720*38,15 = 27.468 TL.
 • 2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 1.440*38,15= 54.936 TL.
 • 3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 2.160*38,15= 82.404 TL.

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanması, emeklilik prim gün sayısını arttırmak için askerde geçirilen sürenin tamamının veya bir kısmının SGK'ya ödenmesidir. Özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim gün sayısı yeterli olmayan çalışanların emeklilik için yararlanabileceği bir hak olarak düşünülebilir. Ayrıca askerden önce SGK kaydı olmayanların, askerlik borçlanması yapması durumunda prim gün sayısı ödemesinin yanında, sigorta giriş tarihleri de borçlandıkları gün kadar geriye çekilir

Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Askerlik Borçlanması Hesaplama 2021

Askerlik Borçlanması İçin Ödenen Gün2021 Yılı Askerlik Borçlanması Asgari Bedeli
360 gün (12 ay)13.734 TL
450 gün (15 ay)17.167 TL
540 gün (18 ay)20.601 TL
720 gün (24 ay)27.468 TL

Askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin %32'si az, bu tutarın 7,5 katında fazla ise yapılamıyor. 2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olduğu için günlük brüt kazanç 119,23 TL, askerlik borçlanması bedeli ise 2021 yılı için günlük en az (119,23*0,32) 38,15 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda:

 • 360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 360*38,15 = 13.734 TL.
 • 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 450*38,15 = 17.167 TL.
 • 540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 540*38,15 = 20.601 TL.
 • 720 gün (24 ay) askerlik borçlanması bedeli 2021 yılı için en az: 720*38,15 = 27.468 TL.

En Uygun İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları:

15.000 TL 36 Ay Vade

Toplam Maliyet 19.993 TL
Faiz Oranı %1,35
Aylık Taksit 553 TL
Toplam Maliyet 20.151 TL
Faiz Oranı %1,39
Aylık Taksit 558 TL
Toplam Maliyet 20.386 TL
Faiz Oranı %1,45
Aylık Taksit 564 TL

Tüm İhtiyaç Kredisi Faizlerini Listele

*Tablodaki faiz oranları 20 bankanın "en uygun" kredi teklifine göre günlük olarak güncelleniyor. Ayrıca tüm bankaların faizlerine ulaşmak için ihtiyaç kredisi sayfamızı ziyaret edin.


SGK Hesaplamalarında Ay ve Yıl Hesaplaması

SGK hesaplamasında ay 30 gün yıl ise 360 gündür. Bunun için 7.200 gün 20 yıl, 9.000 ise 25 yıl olarak hesaplanır. 

Sigorta Türleri

Ülkemizde 4A, 4B ve 4C şeklinde 3 tane SGK statüsü mevcut. Geçiş dönemde bu statüler SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) olarak ifade edilir. Basit anlamda bu statülerin karşılığı ise:

 • 4A: Kamu kurumlarına ait olmayan herhangi iş yerinde çalışan tüm işçiler. (Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan kişilerde bu statüde)  
 • 4B: İş yeri sahipleri, muhtarlar, çiftçiler, şirket ortakları yani kısacası birkaç istisna dışında kendi işini yapan vergi levhalı iş yeri sahipleri.
 • 4C: Kamu kurumlarının herhangi birinde kadrolu olarak çalışan kamu personelleri.

SGK 4A Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu

Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
08.09.1976 ve daha öncesi
Yok5.000
09.09.1976 - 23.05.1979
445.000
24.05.1979 - 23.11.1980
455.000
24.11.1980 - 23.05.1982
465.075
24.05.1982 - 23.11.1983
475.150
24.11.1983 - 23.05.1985
485.225
24.05.1985 - 23.11.1986
495.300
24.11.1986 - 23.05.1988
505.375
24.05.1988 - 23.11.1989
515.450
24.11.1989 - 23.05.1991
525.525
24.05.1991 - 23.11.1992
535.600
24.11.1992 - 23.05.1994
545.675
24.05.1994 - 23.11.1995
555.750
24.11.1995 - 23.05.1997
565.825
24.05.1997 - 23.11.1998
575.900
24.11.1998 - 08.09.1999
585.975
09.09.1999 - 30.04.2008
607.000

01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Erkek Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih AralığıEmeklilik Yaşı 
Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
01.05.2008 - 31.12.2035
607.200
01.01.2036 - 31.12.2037
617.200
01.01.2038 - 31.12.2039
627.200
01.01.2040 - 31.12.2041
637.200
01.01.2042 - 31.12.2043
647.200
01.01.2044'ten sonra
657.200

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir erkek işçi en erken 2040 yılında 7.200 prim gününü yani 20 yılı doldurabileceği en erken 63 yaşında emekli olabilir.

SGK 4A Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu

Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
01.04.1981 öncesi
Yok
5.000
01.04.1981 - 08.09.1981
38
5.000
09.09.1981 - 23.05.1984
405.000
24.05.1984 - 23.05.1985
415.000
24.05.1985 - 23.05.1986
425.075
24.05.1986 - 23.05.1987
435.150
24.05.1987 - 23.05.1988
445.225
24.05.1988 - 23.05.1989
455.300
24.05.1989 - 23.05.1990
465.375
24.05.1990 - 23.05.1991
475.450
24.05.1991 - 23.05.1992
485.525
24.05.1992 - 23.05.1993
495.600
24.05.1993 - 23.05.1994
505.675
24.05.1994 - 23.05.1995
515.750
24.05.1995 - 23.05.1996
525.825
24.05.1996 - 23.05.1997
535.900
24.05.1997 - 23.05.1998
545.975
24.05.1998 - 23.05.1999
555.975
24.05.1999 - 08.09.1999
565.975
09.09.1999 - 30.04.2008
587.000

01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Kadın Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
Emeklilik YaşıÖdenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
01.05.2008 - 31.12.2035
587.200
01.01.2036 - 31.12.2037
597.200
01.01.2038 - 31.12.2039
607.200
01.01.2040 - 31.12.2041
617.200
01.01.2042 - 31.12.2043
627.200
01.01.2044 - 31.12.2045
637.200
01.01.2046 - 31.12.2047
647.200
01.01.2048'de sonra
657.200

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir kadın işçi en erken 2040 yılında 7.200 prim gününü yani 20 yılı doldurabileceği en erken 61 yaşında emekli olabilir.

SGK 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

 08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

Kalan Prim GünüEmeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
720'den daha az
449.000
720 - 1.260
459.000
1.260 - 1.800
469.000
1.800 - 2.340
479.000
2.340 - 2.880
489.000
2.880 - 3.420
499.000
3.420 - 3.960
509.000
3.960 - 4.500
519.000
4.500 - 5.040
529.000
5.040 - 5.580
539.000
5.580 - 6.120
549.000
6.120 - 6.696
559.000
6.696 - 7.200
569.000
7.200 - 7.740
579.000
7.740 - 7.920
589.000
7.920'den fazla
609.000

08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
09.09.1999-31.12.2035
609.000
01.01.2036- 31.12.2037
619.000
01.01.2038- 31.12.2039
629.000
01.01.2040- 31.12.2041
639.000
01.01.2042- 31.12.2043
649.000
2044'ten sonra 
659.000

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir 4B veya 4C'li olarak çalışan erkek en erken 2045 yılında 9.000 prim gününü yani 25 yılı doldurabileceği en erken 65 yaşında emekli olabilir.

SGK 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

 08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

Kalan Prim GünüEmeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
720'den daha az
407.200
720 - 1.080
417.200
1.080 - 1.440
427.200
1.440 - 1.800
437.200
1.800 - 2.160
447.200
2.160 - 2.520
457.200
2.520 - 2.880
467.200
2.880 - 3.240
477.200
3.240 - 3.600
487.200
3.600 - 3.960
497.200
3.960 - 4.320
507.200
4.320 - 4.680
517.200
4.680 - 5.040
527.200
5.040 - 5.400
537.200
5.400 - 5.760
547.200
5.760 - 6.120557.200
6.120 - 6.480587.200

08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
09.09.1999 - 31.12.2035
589.000
01.01.2036 - 31.12.2037
599.000
01.01.2038 - 31.12.2039
609.000
01.01.2040 - 31.12.2041
619.000
01.01.2042 - 31.12.2043
629.000
01.01.2044 - 31.12.2045
639.000
01.01.2046 - 31.12.2047
649.000
01.01.2048'de sonra
659.000

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir 4B veya 4C'li olarak çalışan kadın en erken 2045 yılında 9.000 prim gününü yani 25 yılı doldurabileceği en erken 63 yaşında emekli olabilir.

Engelliler İçin Emeklilik Hesaplama

Engelli çalışanların emekli olabilmesi için prim gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını sağlamaları gerekir. Engelli emekliliği nasıl hesaplanır detaylı bilgi için engelli emeklilik şartları sayfamızı ziyaret edin. 

Kaynaklar:

8.05.2008 Tarihli 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Gelen Sağlık Sigortası Kanun Değişikliği

31.05.2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

1.07.2010 Tarihli 27628 Sayılı Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Tebliği

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Toplam Maliyet 1.029 TL
Toplam Faiz %1,47
Aylık Taksit 1.029 TL
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et