Emeklilik Hesaplama 2019 (Ne Zaman Emekli Olurum)

Güncelleme: 24.09.2019

Güncel faiz oranları ile hesaplama yaparak ödeme planı oluşturmak için kredi hesaplama sayfamızı ziyaret edin. 


*01.05.2008 ve sonrasında sigorta başlangıç tarihi olan 4A statüsünde çalışanların (özel sektör işçi statüsünde çalışanların) prim ödemeleri hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaş ve tarih hesaplaması yapılıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

*Sigorta başlama tarihi 08.09.1998 öncesi olan Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı'na (4C'ye) bağlı çalışanların prim ödemlerinin hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaşı hesaplanıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

*Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması için tazminat hesaplama sayfamızı, emekli maaşına göre kredi hesaplamak için emekli kredi hesaplama sayfamızı ziyaret edin. 

Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik hesaplaması kişinin sigortaya başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre kanunla belirlenen aralıklara göre emekli olacağı tarih belirlenerek yapılır. 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt sigorta başlangıç tarihiydi. Ancak 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt prim gün sayısının doldurulduğu tarihtir.

Emeklilik Kanunu

Şu andaki emeklilik sisteminin temelini 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu oluşturuyor. Bu kanun ile prim gün sayısının 2036 yılı ve sonrasında dolduranlara 60 yaşından başlayarak en fazla 65 yaş olacak şekilde kademeli bir emeklilik yaş belirleme sistemi getirildi. 

Kimler 60 Yaşın Üzerinde Emekli Olacak?

Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 yılında sonra olan her çalışanın prim gün sayısını doldurma tarihine göre 60 yaşın üzerinde emekli olma ihtimali var.  Prim gün sayısını erkek çalışanlarda 01.01.2036'dan sonra, kadın çalışanlarda ise 01.01.2040'dan sonra dolanlar "en erken" 61 yaşında emekli olabilecek ve her yıl kademeli olarak emeklilik 1 yıl artarak 65 yaşına kadar çıkacak. 4A çalışanlarında 20 yıl 4B çalışanlarında ise 25 yıl prim ödenmesi gerektiği için 60 yaş üzerinde kesin olarak (engellilik, muafiyet vb. durum söz konusu değilse) emekli olacakların hesaplaması basit olarak şu şekilde yapılabilir:

 • 4A erkek çalışanlarından 01.01.2016 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.
 • 4A kadın çalışanlarından 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.
 • 4B ve 4C erkek çalışanlarından 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.
 • 4B ve 4C  kadın çalışanlarından 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

Not: Emeklilik prim gün sayısını doldurma tarihine göre yukarıdaki belirtilen sigorta başlangıç tarihi olanlar en erken 61 en geç 65 yaşında emekli olabilecek. 

Ne Zaman Emekli Olurum?

Ne zaman emekli olunacağı "sigorta türü", "doğum tarihi", "sigorta başlangıç tarihi" ve "cinsiyete" göre değişiklik gösterir. Ancak yeni düzenlemeler ile tüm sigorta türlerinde kadın veya erkek farkı olmadan kademeli olarak 65 yaş uygulamasına geçiliyor. Özetle 65 yaş uygulamasına tam olarak geçiş sağlandıktan sonra emeklilik hesaplamasındaki tek fark, 4A (özel sektör) çalışanlarının 7.200 gün (20 yıl) prim, 4B ve 4C  çalışanlarının ise 9.000 gün (25 yıl) prim ödemesi olacak.

10.000 TL 60 Ay Vade İçin En Uygun İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Toplam Maliyet15.007 TL
Faiz Oranı%1,19
Aylık Taksit249 TL
Toplam Maliyet15.288 TL
Faiz Oranı%1,25
Aylık Taksit254 TL
Toplam Maliyet15.477 TL
Faiz Oranı%1,29
Aylık Taksit257 TL

Tüm İhtiyaç Kredisi Faizlerini Listele

*Tablodaki faiz oranları 20 bankanın "en uygun" kredi teklifine göre günlük olarak güncelleniyor. Ayrıca tüm bankaların faizlerine ulaşmak için ihtiyaç kredisi sayfamızı ziyaret edin.


Emeklilik Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik maaşı hesaplaması kanunların değişmesinden kaynaklı 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonra şeklinde 3 dönemde hesaplama ağırlığı değişen "güncelleme katsayısı" ile hesaplanır. Ödenen prime göre emekli maaşı hesaplandığı için prim ödemeleri tamamlanmadan net emeklilik maaşı hesaplanması mümkün değildir. Ancak 3.600 (10 yıl) üzerinde bir prim ödemeniz varsa bugüne göre emekli maaşı hesaplamızı bir öngörü olarak SGK'nın sayfasından hesaplayabiliyorsunuz. (SGK'nın emeklilik maaşı hesaplama sayfasına ulaşmak için tıklayın)  

5754 Sayılı Kanun'da ifade ediği şekli ile güncelleme katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri

Doğum Borçlanması Şartları

Doğum borçlanması yapılabilmesi için gerekli şartlar:

 • Çocuğun sağ olarak doğması
 • Doğumdan önce sigortalı olarak çalışmak
 • Doğumdan sonraki 2 yıl sürekli bir sigortanın olmaması

Yararlanma şartları:

 • Sigorta statüsü fark etmeden bütün kadınlar doğum borçlanması yapabilir.
 • En fazla 3 çocuk kadar doğum borçlanması yapılabilir.
 • Her 1 çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması yapılabilir. Yani 3 çocuk için en fazla 2.160 gün doğum borçlanması ödenebilir.

2019 Doğum Borçlanması Hesaplama

Çocuk SayısıÖdenen Prim Günü2019 asgari doğum borçlanma bedeli
172019.649 TL
21.44039.297 TL
32.16058.946 TL

Doğum borçlanması en az günlük brüt kazancın %32'si kadar yapılabiliyor. 2019 yılı için brüt asgari ücret 2.558 TL olduğu için günlük brüt kazanç 85,28 TL, doğum borçlanması bedeli ise 2019 için günlük en az (85,28*0,32) 27,29 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda:

 • 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 720*27,29 = 19.649 TL.
 • 2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 1.440*27,29= 39.297 TL.
 • 3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 2.160*27,29= 58.946 TL.

Askerlik Borçlanması Şartları

Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı askerlik borçlanması olarak SGK’ya ödenerek prim gün sayısını arttırmak için ödenebilir. Ayrıca askerden önce SGK kaydı olmayanların, askerlik borçlanması yapması durumunda sigorta giriş tarihleri borçlandıkları gün kadar geriye gider

2019 Askerlik Borçlanması Hesaplama

Askerlik Borçlanması İçin Ödenen Gün2019 Yılı Askerlik Borçlanması Asgari Bedeli
360 gün (12 ay)9.824 TL
450 gün (15 ay)12.280 TL
540 gün (18 ay)14.737 TL
720 gün (24 ay)19.649 TL

Askerlik borçlanması en az günlük brüt kazancın %32'si kadar yapılabiliyor. 2019 yılı için brüt asgari ücret 2.558 TL olduğu için günlük brüt kazanç 85,28 TL, askerlik borçlanması bedeli ise 2019 için günlük en az (82,28*0,32) 27,29 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda:

 • 360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 360*27,29 = 9.824 TL.
 • 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 450*27,29 = 12.280 TL.
 • 540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 540*27,29 = 14.737 TL.
 • 720 gün (24 ay) askerlik borçlanması bedeli 2019 yılı için en az: 720*27,29 = 19.649 TL.

SGK Hesaplamalarında Ay ve Yıl Hesaplaması

SGK hesaplamasında ay 30 gün yıl ise 360 gündür. Bunun için 7.200 gün 20 yıl, 9.000 ise 25 yıl olarak hesaplanır. 

Sigorta Türleri

Ülkemizde 4A, 4B ve 4C şeklinde 3 tane SGK statüsü mevcut. Geçiş dönemde bu statüler SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) olarak ifade edilir. Basit anlamda bu statülerin karşılığı ise:

 • 4A: Kamu kurumlarına ait olmayan herhangi iş yerinde çalışan tüm işçiler. (Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan kişilerde bu statüde)  
 • 4B: İş yeri sahipleri, muhtarlar, çiftçiler, şirket ortakları yani kısacası birkaç istisna dışında kendi işini yapan vergi levhalı iş yeri sahipleri.
 • 4C: Kamu kurumlarının herhangi birinde kadrolu olarak çalışan kamu personelleri.

SGK 4A Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu

Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
08.09.1976 ve daha öncesi
Yok5.000
09.09.1976 - 23.05.1979
445.000
24.05.1979 - 23.11.1980
455.000
24.11.1980 - 23.05.1982
465.075
24.05.1982 - 23.11.1983
475.150
24.11.1983 - 23.05.1985
485.225
24.05.1985 - 23.11.1986
495.300
24.11.1986 - 23.05.1988
505.375
24.05.1988 - 23.11.1989
515.450
24.11.1989 - 23.05.1991
525.525
24.05.1991 - 23.11.1992
535.600
24.11.1992 - 23.05.1994
545.675
24.05.1994 - 23.11.1995
555.750
24.11.1995 - 23.05.1997
565.825
24.05.1997 - 23.11.1998
575.900
24.11.1998 - 08.09.1999
585.975
09.09.1999 - 30.04.2008
607.000

01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Erkek Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih AralığıEmeklilik Yaşı 
Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
01.05.2008 - 31.12.2035
607.200
01.01.2036 - 31.12.2037
617.200
01.01.2038 - 31.12.2039
627.200
01.01.2040 - 31.12.2041
637.200
01.01.2042 - 31.12.2043
647.200
01.01.2044'ten sonra
657.200

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir erkek işçi en erken 2040 yılında 7.200 prim gününü yani 20 yılı doldurabileceği en erken 63 yaşında emekli olabilir.

SGK 4A Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu

Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
01.04.1981 öncesi
Yok
5.000
01.04.1981 - 08.09.1981
38
5.000
09.09.1981 - 23.05.1984
405.000
24.05.1984 - 23.05.1985
415.000
24.05.1985 - 23.05.1986
425.075
24.05.1986 - 23.05.1987
435.150
24.05.1987 - 23.05.1988
445.225
24.05.1988 - 23.05.1989
455.300
24.05.1989 - 23.05.1990
465.375
24.05.1990 - 23.05.1991
475.450
24.05.1991 - 23.05.1992
485.525
24.05.1992 - 23.05.1993
495.600
24.05.1993 - 23.05.1994
505.675
24.05.1994 - 23.05.1995
515.750
24.05.1995 - 23.05.1996
525.825
24.05.1996 - 23.05.1997
535.900
24.05.1997 - 23.05.1998
545.975
24.05.1998 - 23.05.1999
555.975
24.05.1999 - 08.09.1999
565.975
09.09.1999 - 30.04.2008
587.000

01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Kadın Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
Emeklilik YaşıÖdenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
01.05.2008 - 31.12.2035
587.200
01.01.2036 - 31.12.2037
597.200
01.01.2038 - 31.12.2039
607.200
01.01.2040 - 31.12.2041
617.200
01.01.2042 - 31.12.2043
627.200
01.01.2044 - 31.12.2045
637.200
01.01.2046 - 31.12.2047
647.200
01.01.2048'de sonra
657.200

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir kadın işçi en erken 2040 yılında 7.200 prim gününü yani 20 yılı doldurabileceği en erken 61 yaşında emekli olabilir.

SGK 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

 08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

Kalan Prim GünüEmeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
720'den daha az
449.000
720 - 1.260
459.000
1.260 - 1.800
469.000
1.800 - 2.340
479.000
2.340 - 2.880
489.000
2.880 - 3.420
499.000
3.420 - 3.960
509.000
3.960 - 4.500
519.000
4.500 - 5.040
529.000
5.040 - 5.580
539.000
5.580 - 6.120
549.000
6.120 - 6.696
559.000
6.696 - 7.200
569.000
7.200 - 7.740
579.000
7.740 - 7.920
589.000
7.920'den fazla
609.000

08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
09.09.1999-31.12.2035
609.000
01.01.2036- 31.12.2037
619.000
01.01.2038- 31.12.2039
629.000
01.01.2040- 31.12.2041
639.000
01.01.2042- 31.12.2043
649.000
2044'ten sonra 
659.000

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir 4B veya 4C'li olarak çalışan erkek en erken 2045 yılında 9.000 prim gününü yani 25 yılı doldurabileceği en erken 65 yaşında emekli olabilir.

SGK 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

 08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

Kalan Prim GünüEmeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
720'den daha az
407.200
720 - 1.080
417.200
1.080 - 1.440
427.200
1.440 - 1.800
437.200
1.800 - 2.160
447.200
2.160 - 2.520
457.200
2.520 - 2.880
467.200
2.880 - 3.240
477.200
3.240 - 3.600
487.200
3.600 - 3.960
497.200
3.960 - 4.320
507.200
4.320 - 4.680
517.200
4.680 - 5.040
527.200
5.040 - 5.400
537.200
5.400 - 5.760
547.200
5.760 - 6.120557.200
6.120 - 6.480587.200

08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
Emeklilik Yaşı Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
09.09.1999 - 31.12.2035
589.000
01.01.2036 - 31.12.2037
599.000
01.01.2038 - 31.12.2039
609.000
01.01.2040 - 31.12.2041
619.000
01.01.2042 - 31.12.2043
629.000
01.01.2044 - 31.12.2045
639.000
01.01.2046 - 31.12.2047
649.000
01.01.2048'de sonra
659.000

Örneğin 2020 yılında sigorta girişi yapılan bir 4B veya 4C'li olarak çalışan kadın en erken 2045 yılında 9.000 prim gününü yani 25 yılı doldurabileceği en erken 63 yaşında emekli olabilir.

"Bu yazının tüm kullanım haklarıHesapkurdu.com'a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orjinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür."

"Hata Bildir veya Yorum Yap"

Makaleyi faydalı buldunuz mu?

3,6 Puan - Kullanıcı
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.