Emeklilik Hesaplama (Ne Zaman Emekli Olurum)

Güncelleme: 04.03.2024
Paylaş
Sigorta Türü
Cinsiyet

Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

1

Kişinin sigortaya başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre kanunla belirlenen aralıklara göre emekli olacağı tarih belirlenerek yapılır.

2

01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt sigorta başlangıç tarihiydi.

3

01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt prim gün sayısının doldurulduğu tarihtir.

İçindekiler

*01.05.2008 ve sonrasında sigorta başlangıç tarihi olan 4A statüsünde çalışanların (özel sektör işçi statüsünde çalışanların) prim ödemeleri hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaş ve tarih hesaplaması yapılıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

*Sigorta başlama tarihi 08.09.1998 öncesi olan Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı'na (4C'ye) bağlı çalışanların prim ödemlerinin hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaşı hesaplanıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

*Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması için tazminat hesaplama sayfamızı, ne kadar emekli maaşı alacağınız hakkında bilgi almak için emekli maaşı hesaplama sayfamızı ziyaret edin. 

Ne Zaman Emekli Olurum?

Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı, "sigorta türü", "doğum tarihi", "sigorta başlangıç tarihi" ve "cinsiyete" göre değişkenlik gösterir. Ancak tüm sigorta statülerinde erkek çalışanların prim gün sayısını 2044'ten sonra, kadın çalışanların ise prim gün sayısını 2048'den sonra doldurması durumunda 65 yaşında emekli olunabilecek.

İşçi (4A) Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?
İşçi (4A) Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kimler 60 Yaşın Üzerinde Emekli Olacak?

Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 yılında sonra olan her çalışanın prim gün sayısını doldurma tarihine göre 60 yaşın üzerinde emekli olma ihtimali var.  Prim gün sayısını erkek çalışanlarda 01.01.2036'dan sonra, kadın çalışanlarda ise 01.01.2040'dan sonra dolanlar "en erken" 61 yaşında emekli olabilecek ve her yıl kademeli olarak emeklilik 1 yıl artarak 65 yaşına kadar çıkacak. 4A çalışanlarında 20 yıl, 4B ve 4C çalışanlarında ise 25 yıl prim ödenmesi gerektiği için 60 yaş üzerinde kesin olarak (engellilik, muafiyet vb. durum söz konusu değilse) emekli olacakların hesaplaması basit olarak şu şekilde yapılabilir:

 • 4A erkek çalışanlarından 01.01.2016 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.
 • 4A kadın çalışanlarından 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.
 • 4B ve 4C erkek çalışanlarından 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.
 • 4B ve 4C  kadın çalışanlarından 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

Not: Emeklilik prim gün sayısını doldurma tarihine göre yukarıdaki belirtilen sigorta başlangıç tarihi olanlar en erken 61 en geç 65 yaşında emekli olabilecek.

Kolay Onaylanan Kredi Kartları

Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik hesaplaması kişinin sigortaya başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre kanunla belirlenen aralıklara göre emekli olacağı tarih belirlenerek yapılır. 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt sigorta başlangıç tarihiydi. Ancak 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt prim gün sayısının doldurulduğu tarihtir.

Emekli olmadan önce izin hesaplamanızıyıllık izin hesaplama sayfamızdan anında yapabilirsiniz.

Emeklilik Kanunu

Şu andaki emeklilik sisteminin temelini 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu oluşturuyor. Bu kanun ile prim gün sayısının 2036 yılı ve sonrasında dolduranlara 60 yaşından başlayarak en fazla 65 yaş olacak şekilde kademeli bir emeklilik yaş belirleme sistemi getirildi. 

Emeklilik Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik maaşı hesaplaması kanunların değişmesinden kaynaklı 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonra şeklinde 3 dönemde hesaplama ağırlığı değişen "güncelleme katsayısı" ile hesaplanır. Ödenen prime göre emekli maaşı hesaplandığı için prim ödemeleri tamamlanmadan net emeklilik maaşı hesaplanması mümkün değildir. Ancak 3.600 (10 yıl) üzerinde bir prim ödemeniz varsa bugüne göre emekli maaşı hesaplamanızı bir öngörü olarak SGK'nın sayfasından hesaplayabiliyorsunuz.

Güncelleme Katsayısı Nedir?

Güncelleme katsayısı: 5754 Sayılı Kanun'da ifade ediği şekliyle "her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri".

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için gerekli şartlar:

 • Çocuğun sağ olarak doğması
 • Doğumdan önce sigortalı olarak çalışmak
 • Doğumdan sonraki 2 yıl sürekli bir sigortanın olmaması (tam 2 yıl çalışma yoksa eksik olan günler borçlanılabilir)

Yararlanma şartları:

 • Sigorta statüsü fark etmeden bütün kadınlar doğum borçlanması yapabilir.
 • En fazla 3 çocuk kadar doğum borçlanması yapılabilir.
 • Her 1 çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması yapılabilir. Yani 3 çocuk için en fazla 2.160 gün doğum borçlanması ödenebilir.
Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Doğum ve askerlik borçlanması hesaplaması yapmak içindoğum ve askerlik borçlanması hesaplama sayfamızı ziyaret edin. 

  Askerlik Borçlanması Nedir?

  Askerlik borçlanması, emeklilik prim gün sayısını arttırmak için askerde geçirilen sürenin tamamının veya bir kısmının SGK'ya ödenmesidir. Özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim gün sayısı yeterli olmayan çalışanların emeklilik için yararlanabileceği bir hak olarak düşünülebilir. Ayrıca askerden önce SGK kaydı olmayanların, askerlik borçlanması yapması durumunda prim gün sayısı ödemesinin yanında, sigorta giriş tarihleri de borçlandıkları gün kadar geriye çekilir

  Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?
  Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

  SGK Hesaplamalarında Ay ve Yıl Hesaplaması

  SGK hesaplamasında ay 30 gün yıl ise 360 gündür. Bunun için 7.200 gün 20 yıl, 9.000 ise 25 yıl olarak hesaplanır. 

  Sigorta Türleri

  Ülkemizde 4A, 4B ve 4C şeklinde 3 tane SGK statüsü mevcut. Geçiş dönemde bu statüler SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) olarak ifade edilir. Basit anlamda bu statülerin karşılığı ise:

  • 4A: Kamu kurumlarına ait olmayan herhangi iş yerinde çalışan tüm işçiler. (Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan kişilerde bu statüde)  
  • 4B: İş yeri sahipleri, muhtarlar, çiftçiler, şirket ortakları yani kısacası birkaç istisna dışında kendi işini yapan vergi levhalı iş yeri sahipleri.
  • 4C: Kamu kurumlarının herhangi birinde kadrolu olarak çalışan kamu personelleri.

  SGK 4A Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu

  Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı
  Emeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  08.09.1976 ve daha öncesi
  Yok5.000
  09.09.1976 - 23.05.1979
  445.000
  24.05.1979 - 23.11.1980
  455.000
  24.11.1980 - 23.05.1982
  465.075
  24.05.1982 - 23.11.1983
  475.150
  24.11.1983 - 23.05.1985
  485.225
  24.05.1985 - 23.11.1986
  495.300
  24.11.1986 - 23.05.1988
  505.375
  24.05.1988 - 23.11.1989
  515.450
  24.11.1989 - 23.05.1991
  525.525
  24.05.1991 - 23.11.1992
  535.600
  24.11.1992 - 23.05.1994
  545.675
  24.05.1994 - 23.11.1995
  555.750
  24.11.1995 - 23.05.1997
  565.825
  24.05.1997 - 23.11.1998
  575.900
  24.11.1998 - 08.09.1999
  585.975
  09.09.1999 - 30.04.2008
  607.000

  01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Erkek Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

  Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih AralığıEmeklilik Yaşı 
  Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  01.05.2008 - 31.12.2035
  607.200
  01.01.2036 - 31.12.2037
  617.200
  01.01.2038 - 31.12.2039
  627.200
  01.01.2040 - 31.12.2041
  637.200
  01.01.2042 - 31.12.2043
  647.200
  01.01.2044'ten sonra
  657.200

  Örneğin, 2022 yılında sigorta girişi yapılan bir erkek işçi en erken 2044 yılında 7.200 prim gününü yani 20 yılı doldurabileceği en erken 64 yaşında emekli olabilir.

  SGK 4A Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu

  Sigorta Başlangıç Tarih Aralığı
  Emeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  01.04.1981 öncesi
  Yok
  5.000
  01.04.1981 - 08.09.1981
  38
  5.000
  09.09.1981 - 23.05.1984
  405.000
  24.05.1984 - 23.05.1985
  415.000
  24.05.1985 - 23.05.1986
  425.075
  24.05.1986 - 23.05.1987
  435.150
  24.05.1987 - 23.05.1988
  445.225
  24.05.1988 - 23.05.1989
  455.300
  24.05.1989 - 23.05.1990
  465.375
  24.05.1990 - 23.05.1991
  475.450
  24.05.1991 - 23.05.1992
  485.525
  24.05.1992 - 23.05.1993
  495.600
  24.05.1993 - 23.05.1994
  505.675
  24.05.1994 - 23.05.1995
  515.750
  24.05.1995 - 23.05.1996
  525.825
  24.05.1996 - 23.05.1997
  535.900
  24.05.1997 - 23.05.1998
  545.975
  24.05.1998 - 23.05.1999
  555.975
  24.05.1999 - 08.09.1999
  565.975
  09.09.1999 - 30.04.2008
  587.000

  01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Kadın Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

  Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
  Emeklilik YaşıÖdenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  01.05.2008 - 31.12.2035
  587.200
  01.01.2036 - 31.12.2037
  597.200
  01.01.2038 - 31.12.2039
  607.200
  01.01.2040 - 31.12.2041
  617.200
  01.01.2042 - 31.12.2043
  627.200
  01.01.2044 - 31.12.2045
  637.200
  01.01.2046 - 31.12.2047
  647.200
  01.01.2048'de sonra
  657.200

  Örneğin 2022 yılında sigorta girişi yapılan bir kadın işçi en erken 2042 yılında 7.200 prim gününü yani 20 yılı doldurabileceği en erken 62 yaşında emekli olabilir.

  SGK 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

   08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

  Kalan Prim GünüEmeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  720'den daha az
  449.000
  720 - 1.260
  459.000
  1.260 - 1.800
  469.000
  1.800 - 2.340
  479.000
  2.340 - 2.880
  489.000
  2.880 - 3.420
  499.000
  3.420 - 3.960
  509.000
  3.960 - 4.500
  519.000
  4.500 - 5.040
  529.000
  5.040 - 5.580
  539.000
  5.580 - 6.120
  549.000
  6.120 - 6.696
  559.000
  6.696 - 7.200
  569.000
  7.200 - 7.740
  579.000
  7.740 - 7.920
  589.000
  7.920'den fazla
  609.000

  08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

  Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
  Emeklilik Yaşı Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  09.09.1999-31.12.2035
  609.000
  01.01.2036- 31.12.2037
  619.000
  01.01.2038- 31.12.2039
  629.000
  01.01.2040- 31.12.2041
  639.000
  01.01.2042- 31.12.2043
  649.000
  2044'ten sonra 
  659.000

  Örneğin 2022 yılında sigorta girişi yapılan bir 4B veya 4C'li olarak çalışan erkek en erken 2045 yılında 9.000 prim gününü yani 25 yılı doldurabileceği en erken 65 yaşında emekli olabilir.

  SGK 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

   08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

  Kalan Prim GünüEmeklilik Yaşı (Tamamlanması Gereken Yaş)Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  720'den daha az
  407.200
  720 - 1.080
  417.200
  1.080 - 1.440
  427.200
  1.440 - 1.800
  437.200
  1.800 - 2.160
  447.200
  2.160 - 2.520
  457.200
  2.520 - 2.880
  467.200
  2.880 - 3.240
  477.200
  3.240 - 3.600
  487.200
  3.600 - 3.960
  497.200
  3.960 - 4.320
  507.200
  4.320 - 4.680
  517.200
  4.680 - 5.040
  527.200
  5.040 - 5.400
  537.200
  5.400 - 5.760
  547.200
  5.760 - 6.120557.200
  6.120 - 6.480587.200

  08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

  Prim Günü Sayısını Dolduruğu Tarih Aralığı
  Emeklilik Yaşı Ödenmesi Gereken Prim Gün Sayısı
  09.09.1999 - 31.12.2035
  589.000
  01.01.2036 - 31.12.2037
  599.000
  01.01.2038 - 31.12.2039
  609.000
  01.01.2040 - 31.12.2041
  619.000
  01.01.2042 - 31.12.2043
  629.000
  01.01.2044 - 31.12.2045
  639.000
  01.01.2046 - 31.12.2047
  649.000
  01.01.2048'de sonra
  659.000

  Örneğin, 2022 yılında sigorta girişi yapılan bir 4B veya 4C'li olarak çalışan kadın en erken 2045 yılında 9.000 prim gününü yani 25 yılı doldurabileceği en erken 65 yaşında emekli olabilir.

  Engelliler İçin Emeklilik Hesaplama

  Engelli çalışanların emekli olabilmesi için prim gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını sağlamaları gerekir. Engelli emekliliği nasıl hesaplanır detaylı bilgi için engelli emeklilik şartları sayfamızı ziyaret edin. 

  Kaynaklar:

  8.05.2008 Tarihli 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Gelen Sağlık Sigortası Kanun Değişikliği

  31.05.2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  1.07.2010 Tarihli 27628 Sayılı Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Tebliği

  Makaleyi faydalı buldunuz mu?

  3,9 Puan - 252 Kullanıcı

  “Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

  Yazara Soru Sor
  Hesapkurdu Yorumlar

  Yorumlar (0)

  Çıkış
  Gönder
  Hesapkurdu logo

  Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
  Tüm Hakları Saklıdır.
  Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
  Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
  Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
  Kadıköy/İSTANBUL
  MERSİS Numarası: 0577050290800014
  0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

  Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

  FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

  Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.