Görünmez Kazalara Karşı Kendinizi ve
Sevdiklerinizi Koruyun

Vefat veya sakatlık halinde size veya yakınlarınıza nakit para ödenmesi için hemenSigorta Yaptırın »Vefat ve sakatlık harici ek teminat istiyorsanız aşağıdan seçin*:*Tüm ferdi kaza sigortaları vefat ve sakatlık halinde tazminat ödemektedir.
Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası, kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu, vefat, maluliyet (sakatlık) risklerinin tedavi masraflarını poliçe için ödeyeceğiniz bedellere orantılı olarak istediğiniz şekilde teminat altına alabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Gelir Vergisi Avantajı Nelerdir?
Ferdi Kaza Sigortası Gelir Vergisi Avantajı Nelerdir?

Ücretli çalışanlar ve Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile vefat, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerinin tamamını vergi indiriminde kullanılabiliyor.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı

Sigorta süreci içinde sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren poliçede belirlenen süre içinde daimi maluliyet riskine karşı verilen ek bir teminattır. Ek bir teminat olmasından dolayı da farklı ücretlendirilmektedir.