İşsizlik Maaşı Hesaplama 2021

Güncelleme: 05.07.2021 Yayımlama: 28.11.2018

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, işten çıkarılan çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılaması için çalışılan süreye göre 6 ay ila 10 ay arasında işsizlik fonu üzerinden İŞKUR tarafından ödenen maaştır. Çalışanın işe başlaması durumunda çalışmaya başladığı gün itibarıyla işsizlik maaşı kesilir.

İşsizlik Maaşı Nedir, Nasıl Hesaplanır?
İşsizlik Maaşı Nedir, Nasıl Hesaplanır??

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır? 

İşsizlik maaşı hesaplaması, son 4 aylık brüt ücret üzerinden yapılır. Çalışanın son 4 aydaki ortalama günlük brüt maaşının %40’ı alınarak işsizlik maaşı bulunur. Ancak işsizlik maaşı aylık asgari brüt ücretin %80’ini geçemez.


Kolay Onaylanan Kredi Kartları:

DenizBank Bonus
Ödül Para/Puan 600 TL
Yıllık Ücret 155 TL
Akbank Axess
Ödül Para/Puan 900 TL
Yıllık Ücret Ücretsiz
Enpara.com Kredi Kartı
Ödül Para/Puan -
Yıllık Ücret Ücretsiz

Tüm Kredi Kartları


* Tüm kredi kartlarını görmek ve karşılaştırmak için kredi kartı sayfamızı ziyaret edin. Ayrıca tablo internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunan kullanıcıların onaylanma verilerine göre oluşturuldu. 


2021 Yılı Asgari Ücretli Çalışan İşsizlik Maaşı Hesaplaması 

İşsizlik Maaşı Hesaplama Detayı 
İşsizlik Maaşı Tutarı
Asgari ücretli çalışan, günlük brüt ücret (3.577,50 TL/30) 
119,25 TL
İşsizlik maaşına konu olan günlük brüt ücret (119,25 TL*%40)
47,70 TL
İşsizlik maaşına konu olan brüt işsizlik maaşı (47,70 TL*30) 
1.431,00 TL
Damga vergisi (1.431,00 TL*0,00759 )
10,86 TL
Net işsizlik maaşı (1.431,00 TL - 10,86 TL)
1.420,14 TL

*Yukarıdaki tabloda asgari ücretle çalışan bir kişinin alabileceği işsizlik maaşı hesaplaması yer alıyor. Ayrıca tabloda hesaplanan 1.420,14 TL, 2021 yılı için alınabilecek en düşük işsizlik maaşıdır. 

Kıdem Tazminatı Hesaplama Maaş Zammı Hesaplama

2021 Yılı Alınabilecek En Yüksek İşsizlik Maaşı Hesaplaması

2021 yılı aylık asgari brüt ücret 3.577,50 TL'dir. İlgili mevzuat kapsamında işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %80'ini geçmediği için 2021 yılında alınabilecek en yüksek brüt işsizlik maaşı 3.577,50 TL*%80= 2.862 TL, damga vergisi (2.862 TL*0,00759= 21,72 TL) düşüldükten sonra net işsizlik maaşı ise 2.862 TL -21,72 TL = 2.840,28 TL'dir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

Son 3 Yıl İçinde Ödenen Prim Günüİşsizlik Maaşı Süresi
600 Gün (20 Ay) Olan Çalışanın 
180 Gün (6 AY)
900 Gün  (30 AY) Olan Çalışanın 240 Gün (8 AY)
1080 Gün (36 Ay) Olan Çalışanın 300 Gün (10 Ay)

İşsizlik Maaşı Almanın Şartları

 • Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması 
 • Çalışanın işten ayrıldığı tarihten geriye doğru son 120 gün boyunca hizmet akdine bağlı çalışılması 
 • Çalışanın son 3 yıl içerisindeki sigorta prim gün sayısının en az 600 gün olması

2021 Yılı Alınabilecek En Yüksek ve Düşük İşsizlik Maaşı

Damga vergisi (0,00759) düşüldükten sonra 2021 yılı için alınabilecek en düşük (taban) işsizlik maaşı aylık net tutarı 1.420,14 TL, en yüksek (tavan) işsizlik maaşı aylık net 2.840,28 TL’dir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu

Hizmet akdinin sona ermesiyle 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen giderek ya da elektronik ortam e-Devlet sistemi üzerinden anında başvuruda bulunulabiliyor. (e-Devlet İşsiz maaşı başvurusunda bulunmak için tıklayın »)

 • İnternet üzerinden yapılan başvurular için İŞKUR kaydının olması gerekir. İŞKUR kaydı olan kişinin SGK sicil numarası, adres ve telefon bilgilerini girmesi yeterli.
 • Hizmet akdinin sona ermesinden hemen sonra yapılan başvuru 10 gün boyunca askıda kalır. Bu süre işverenin muhasebede yapabileceği değişiklikler için tanınır. 10 gün sonrasında işlem başlar.

Son 120 Gün Şartının Değerlendirilmesinde Kesinti Sayılmayan Haller

Hizmet akdi devam ederken prim yatırılmayan süreler aşağıdadır;

 • Hastalık
 • Ücretsiz izin / aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali
 • Kısmi istihdam
 • Grev
 • Lokavt
 • Genel hayatı etkileyen olaylar
 • Ekonomik kriz
 • Doğal afet
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

İşsizlik Maaşı Nereye ve Ne Zaman Ödenir?

PTT’den T.C. kimlik numarasıyla birlikte her ayın 5’inde işsizlik maaşını alınabilir. 6 ay içinde yatan maaşın PTT şubesinden alınmadığı taktirde maaş İŞKUR’a iade edilir. 5 yıl içinde İŞKUR’dan işsizlik maaşının iadesini talep edilmediği durumda ise maaş İŞKUR tarafından gelir olarak kaydedilir.

İşsizlik Maaşı Bankaya Yatıyor mu?

Talep edilmesi durumunda işsizlik maaşı ödemesi her ayın 5'inde istenilen bankaya IBAN numarası üzerinden yapılabiliyor. Bunu için İŞKUR'un e-şubesi üzerinden IBAN bilgisi tanımlanmanız yeterli oluyor. Herhangi bir tanımlama yapılmazsa ödeme PTT'ye yapılıyor. 

İstifa Eden İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İstifa eden çalışan, "haklı fesih” nedeni olmadığı sürece işsizlik maaşı alamaz. 

Ayrıca haklı fesih sebebiyle istifa eden çalışan, haklı olduğunu ispat ederse işsizlik maaşı alabilir. Eğer istifaya sebep konu mahkemeye intikal etmişse mahkeme sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabilir.

Haklı fesih kapsamına giren durumlar:

 • Maaş ödenmemesi
 • Gerçek ücretin saklanması
 • Mobbing (psikolojik baskı) uygulanması
 • İyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması
 • Sağlık sebepleri olması
 • İşçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması
 • SGK’ya düşük ücretten bildirim yapılması

İşsizlik Maaşı Alan Kişilere Sunulan Hizmetler

 • İşsizlik maaşı
 • Genel sağlık sigortası primleri
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Maaşı Alan Kişi Sağlık Hizmetinden Nasıl Yararlanır?

Genel sağlık sigortası kapsamında işsizlik maaşı alınan süre kadar sağlık hizmetlerinden faydalanılır. Genel Sağlık Sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yatırılır. Alınan sağlık hizmetinden varsa eş ve çocuklar da faydalanabilir.


En Uygun İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları:

15.000 TL 36 Ay Vade

Toplam Maliyet 19.993 TL
Faiz Oranı %1,35
Aylık Taksit 553 TL
Toplam Maliyet 20.151 TL
Faiz Oranı %1,39
Aylık Taksit 558 TL
Toplam Maliyet 20.386 TL
Faiz Oranı %1,45
Aylık Taksit 564 TL

Tüm İhtiyaç Kredisi Faizlerini Listele

*Tablodaki faiz oranları 20 bankanın "en uygun" kredi teklifine göre günlük olarak güncelleniyor. Ayrıca tüm bankaların faizlerine ulaşmak için ihtiyaç kredisi sayfamızı ziyaret edin.


İşsizlik Maaşından Vergi Kesintisi Yapılır mı?

İşsizlik maaşından binde 7,59 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında başka bir vergi kesintisi yapılmaz. 

Yıllık ne kadar zam alabileceğinizi maaş zam hesaplama sayfamızdan kolayca öğrenin.

Ödeme Süresi Dolmayan İşsizlik Maaşının Kesilme Nedenleri 

 1. İŞKUR tarafından yapılan aramalara zamanında cevap vermiyor, istenilen belgeleri öngörülen süre içerisinde getirmiyorsa,
 2. İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddediyor ya da kabul etmesine karşı devam etmiyorsa,
 3. Gelir getirici bir işte çalıştığı tespit ediliyorsa,
 4. Sigortalı bir işte çalışmaya başladıysa,
 5. Emekli maaşı alıyorsa,
 6. Çalışan İŞKUR tarafından teklif edilen mesleği (eski çalışma şartlarına ve ikametgâh adresine uygun olması halinde) haklı bir nedene dayanmaksızın reddediyorsa,

işsizlik maaşı ilgili süre dolmadan kesilir.

İşsiz kişi, 1. ve 2. maddede belirtilen durumları düzelttiği taktirde kalan süreye ait işsizlik maaşı ödemesi yapılabilir. Fakat diğer maddeler için işsizlik maaşı tekrar başlatılmaz.

Yeni İşe Başlayan Çalışan İşsizlik Maaşını İptal Ettirmeli

Yeni işe başlayan çalışan işsizlik maaşını iptal ettirmelidir. Aksi taktirde sigorta girişi yapıldığı günden sonra ödenen işsiz maaşı ödemeleri faizi ile birlikte geri alınır. İşe girildikten sonra İŞKUR'da otomatik iptal işlemi yapabilir ancak buna güvenmeden bildirim yapmak en doğru yoldur.

Emeklilere İşsizlik Maaşı Ödenir mi?

Emeklilere işsizlik maaşı ödenmez. Ödenmemesinin 2 temel nedeni vardır:

 1. Emeklilerin işsizlik sigortası primi ödememiş olması 
 2. Emekli maaşı alarak zaten bir gelir elde ediyor olması

İşsizlik Maaşı Hizmet Süresine Etki Eder mi?

İşsizlik maaşı alındığında yalnızca genel sağlık sigortası primi yatırıldığı için kişinin hizmet süresine etki etmez. Bundan dolayı kişinin emekli olmasına katkı sağlamaz. 

Kaynaklar:

8.09.1999 Tarihli 23810 Sayılı 4447 No'lu İşsizlik Sigortası Kanunu

22.05.2003 Tarihli 4857 No'lu İş Kanunu

İskur.gov.tr İŞKUR E-Şube

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Toplam Maliyet 1.029 TL
Toplam Faiz %1,47
Aylık Taksit 1.029 TL

İhtiyaç Kredisi Faiz Alarmı

E-mail adresinizi girin, isteğinize göre günlük veya haftalık olarak en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları cebinize gelsin!

Devam ederek üyelik sözleşmesini ve aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et