Eş Muvafakatnamesi - Kredi Eş İzni

Güncelleme: 21.05.2019
 Eş Muvafakatnamesi

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesinde, “…gereğince bir kimse, eşiyle beraber yaşadığı, aile hayatını sürdürdüğü aile konutunun üzerinde, eş muvafakatnamesi olmadan alım - satım veya herhangi bir borca ilişkin işlem yapamamaktadır.” Şeklinde mülklerde eş durumu tanımlanmış. Peki, nedir eş muvafakatnamesi?

Konuyu daha iyi anlamak için eş muvafakatnamesinin hangi durumlarda gerekli olduğunu, muaf olunduğu durumlar olup olmadığını ve diğer merak ettiğiniz soruların cevaplarına bakalım:

Eş Muvafakatnamesi Nedir?

Eş muvafakatnamesi, bankaların kredili işlemlerden ötürü teminat altına alacağı konutlarda konut sahibinin evli olması durumunda, konut malikinin eşinin rızasını talep etmesidir. Eş rızası olmaksızın alınan ipotekler, ileride muvafakati olmayan eşin açabileceği bir dava ile birlikte geçersiz hale gelebilir. 

Aile Konutu kavramı, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu" ile Türk Hukukuna girdi. Türk Medeni Kanunu'nun 194 hükmü şu şekilde: “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz...”

194. madde ile getirilen bu düzenlemenin amacı, özellikle evlilik birliğinin sorunlarla karşılaştığı dönemlerde, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin, bu hakkına dayanarak yapacağı kötü niyetli işlemlere karşı, aile konutu üzerinde hak sahibi olmayan eşi ve çocukları korumaktır.


Aile gelirinize göre güncel faiz oranları üzerinden ne kadar kredi çekebileceğinizi "Ne Kadar Kredi Çekebilirim?" hesaplama aracımız üzerinden anından öğrenebilirsiniz.


Eş Muvafakatnamesi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Konut kredisi, banka lehine ipotek konularak bir kişinin konut edinmesi amacını güder. Aile konutu olacak bir ev için kredi verildiğinden bankalar ileride ipoteğin geçersizliği iddialarının önüne geçmek için eşlerin rızasını alır. Dolayısıyla konut kredisi kullanacak kişi eğer evliyse, eşinin onayını gösteren muvafakatname almak zorundadır. Konut kredisi kullanırken muvafakatname almayan kişiler ileride yaşayacakları bir boşanma durumunda mal paylaşımında zor durumda kalacaktır.

Bu durum boşanmak üzere olan kişilerde de geçerlidir. Boşanan çiftlerden biri genelde yeni bir ev alma yolunu seçer. Eğer evi konut kredisiyle alma yoluna gidilirse boşanma işlemi gerçekleşmeden edinilecek gayrimenkulde iki taraf da hak sahibi olur. Aslında kısacası, aile konutu niteliğinde olan konutun alım - satım ve ipotek işlemlerinin tamamında ve kefil olunması durumlarında ilgili kurumlar tarafından eş izni istemektedir.

100.000 TL 120 ay vade için en uygun konut kredisi faiz oranları:

Toplam Maliyet172.237 TL
Faiz Oranı%0,99
Aylık Taksit1.428 TL
Toplam Maliyet172.290 TL
Faiz Oranı%0,99
Aylık Taksit1.428 TL
Toplam Maliyet195.425 TL
Faiz Oranı%1,26
Aylık Taksit1.621 TL

Tüm Konut Kredisi Faizlerini Listele

Eş Muvafakatnamesi Olmadan Kredide İlerlenebilir mi?

Eş muvafakatnamesi imzalatamayan kişi konut kredisi kullanamaz. İşlem yapılabilmesi için eşinin krediyi onaylaması ve bankaya gelip evrakları imzalaması gereklidir. Bu işlem kanuni bir zorunluluktur. Konut kredilerinde alınan eş muvafakatnamesi, konut kredisiyle ilgili olarak tesis edilecek olan ipoteğe ilişkin eşin onayını gösteren bir belgedir. 

Eş Muvafakatnamesi Kefil İçin de Gerekli mi?

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak eş muvafakatnamesi ile kefil olabilirler. Bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması gerekir. Bu düzenleme ile hatır ilişkisine dayanan kefalet akdinde ailenin ekonomik geleceğinin korunması, aile kurumunun birliğinin korunması, amaçlanmıştır. Ayrıca kredi işlemlerinden kefil olma durumu ile alakalı olarak daha detaylı bilgi almak için "Krediye Kefil Olmak" yazımıza bakabilirsiniz. 

Kredi kullanımında kefil olmak için eş muvafakatnamesi gerektirmeyen iki istisnai durum bulunur. Bunlardan biri mahkeme kararına istinaden verilen ayrılık kararı, diğeri de kanunen ayrı yaşama hakkı hususudur. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılacak bazı değişikliklerde de eşin rızasının aranır. Bunlar; kefilin sorumlu olacağı miktarın artması, kefaletin müteselsil olarak değiştirilmesi ile kefil yararına olan güvencelerin azaltılması halidir. Belirtilen hususlar dışında kefil bireyin eşinin rızası aranır.

İlgili kanunu ayrıntıları ile incelemek için: Türk Borçlar Kanunu

Eş Muvafakatnamesi Örneği:


...........  ...........    Bankası A.Ş.

………………………..Şubesi

Eşim ……………………………….’ın Bankanız ile ………………………(“Borçlu”) arasında …………………. tarihinde akdedilecek olan/akdedilen …………………………….. TL/USD/EURO (Yazıyla …………………………………TL/USD/EURO) tutarlı …………………………….. Kredi Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ne azami ……………………. TL/USD/EURO (Yazıyla ……………………………………TL/USD/EURO)’ya kadar kefil olmasına, Sözleşmeyi müteselsil kefil olarak imzalamasına, işbu kefaletin, belirtilen limit dahilinde kullandırılan herhangi bir kredinin kapatılması ile kapatılan kredi tutarı kadar açılacak limit tahtında kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat ettiğimi beyan ve kabul ederim.


Muvafakat Edenin Adı – Soyadı:

İmzası: 

(Eş Muvafakatnamesi örneğini indirmek için tıklayın »)


Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.