Krediye Kefil Olmak

Güncelleme: 21.05.2019

Kefil Nedir?

Kefil, birilerinin alım satım işleminde, alımı yapanın parayı ödememesi ya da gereken şartları yerine getirmemesi gibi durumlarda, onun yerine ödeme yapmayı kabul eden kişidir.

Kefalet sözleşmeleri, Borçlar Kanunu maddelerinde açıklanmıştır. Kefilin sorumluluğunun doğması ve kredi sözleşmelerinde kefaletin geçerli olması için:

 1. Kefaletin yazılı bir sözleşme ile yapılması,
 2. Borçluya kefalet edilen tutarın açıkça sözleşmede belirtilmesi gerekir.

Bu iki önemli yasal unsuru kapsamayan kefalet sözleşmeleri geçersizdir. 

Türkiye'de Banka Kredilerinde Kefalet Nasıl Uygulanıyor?

Banka kredilerine kefalet; adi kefalet, müşterek borçlu ve müteselsil kefalet şeklinde sözleşmeye bağlanabilir. Her iki şekildeki kefalet de süreli ve süresiz olarak sözleşmede düzenlenebilir.

Adi Kefil

 • Kefil, banka kredi sözleşmesine adi kefil sıfatı ile imza atmış ise alacaklı banka önce alacağını asıl borçludan talep eder ve asıl borçluyu takip eder.
 • Asıl borçlu bu talep veya takibe karşın verilen vadede borcunu ödemez ise alacaklının adi kefil üzerinde takip hakkı doğar ve bu aşamadan sonra kefil ile ilgili takip yapabilir.
 • Alacaklı banka önce kefil üzerine giderse, kefil borca adi kefaletle kefil olduğunu beyanla alacaklının önce asıl borçluya müracaat etmesi gerektiği def’ini (beyanı, itiraz) ileri sürebilir.

Müteselsil kefil 

 • Müteselsil kefalet ve müşterek borçlu sıfatıyla kefil olunmuş ise alacaklı banka; alacağını isterse asıl borçludan, isterse kefillerden talep ve takip edebilir.
 • Kefiller önce asıl borçluya müracaat edilmesi gerektiği ileri süremez.

Ülkemizdeki banka kredi sözleşmelerinde çoğunlukla müteselsil kefalet alındığı için kefiller aslında büyük bir sorumluluk altına girmiş oluyor. Yani aslında yasal olarak banka kredi ödemelerini asil borçlu yerine direkt olarak kefilden tahsil etmek konusunda serbest.

Her iki halde de kefil borcu ödemek zorunda kalmış ise genel hükümlere göre kefil, ödediği parayı asıl borçludan talep edebilir.


Asıl borç sona erince, kefil borcundan kurtulur ve gerçek kişinin vermiş olduğu her türlü kefalet, 10 yıl içerisinde kendiliğinden sonra erer. Detaylar için Borçlar Kanunu Madde 598'e bakabilirsiniz.


10.000 TL 60 ay vade için en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları:

Toplam Maliyet18.710 TL
Faiz Oranı%1,94
Aylık Taksit311 TL
Toplam Maliyet19.236 TL
Faiz Oranı%2,05
Aylık Taksit321 TL
Toplam Maliyet20.306 TL
Faiz Oranı%2,25
Aylık Taksit338 TL

Tüm İhtiyaç Kredisi Faizlerini Listele

*Tablodaki faiz oranları 20 bankanın "en uygun" kredi teklifine göre günlük olarak güncelleniyor.

Kefil Olmak Ne Tür Riskler Getirir, Dezavantajları Nelerdir?

Bir krediye kefil olmak, aslında kendi adına kredi çekmek gibidir. Kefil olmanın zararsız olacağını ve sizi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini düşünmek yanlış bir fikirdir. Kefil olan kişi, kredinin geri ödemesinden en az borçlu kadar sorumludur. Kefil, kredi ödemelerinde aksama olduğunda ya da kredinin kapatılamaması halinde borçlunun yerine krediyi bankaya ödemeyi garanti eden kişidir diye de açıklayabiliriz.

Kefil olduğunuz kredinin ödeme takibini yakından yapmalısınız. Belgeleri imzalarken, her türlü ödeme aksamasında tarafınıza bilgi verilmesini talep etmek size yarar sağlar. Ödemenin üzerinize kalması durumunda tarafınıza geç bilgi verildiği takdirde hem borç artar, hem de kredi notunuz düşer.

Kefil olacak kişinin ilk düşünmesi gereken konu, toplam borç tutarını karşılayabilecek maddi imkâna sahip olup olmadığı ya da toplam borç tutarının hayatını ne derecede etkileyeceği olmalıdır. Çünkü işin sonunda hacze kadar varabilecek bir süreç bulunmaktadır.

Kime, ne kadarlık bir krediye kefil olduğunuzun ve risklerin farkında olmalısınız. Kefil olmanızı talep eden kişi bir yakınınız veya yakın bir arkadaşınız bile olsa, karar vermeden önce iyice düşünmeli ve bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.

Kefillik iptali ile ilgili bilgiye Banka Kefilliği İptal Edilebilir mi yazımızdan ulaşın.

Kefil Olmak Daha Sonra Kredi Çekmeyi Etkiler mi?

KKB kayıtlarında başka bir krediye kefil olduğunuz bilgisi yer alır ve bu kefil olduğunuz kredinin de istihbarat sorgulaması yapılır. Yani kredi onay sürecinde bu kredinin bilgileri de rol oynayacaktır. 

Kefil olunan kredinin ödemelerinin gecikmeli yapılması ve eksik ödenmesi gibi unsurlar kefile de eksi puan olarak yansıyabilmektedir. Ancak ödemelerde herhangi bir aksama olmaması durumunda konut kredisine kefil olan kişi kredi çekebilmektedir. 

100.000 TL 120 ay vade için en uygun konut kredisi faiz oranları:

Toplam Maliyet231.097 TL
Faiz Oranı%1,65
Aylık Taksit1.919 TL
Toplam Maliyet239.958 TL
Faiz Oranı%1,74
Aylık Taksit1.991 TL
Toplam Maliyet250.613 TL
Faiz Oranı%1,85
Aylık Taksit2.081 TL

Tüm Konut Kredisi Faizlerini Listele

Kefil Olurken Eş Muvafakatnamesi İstenir mi?

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak eş muvafakatnamesi ile kefil olabilir. Bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması gerekmektedir. Bu düzenleme ile hatır ilişkisine dayanan kefalet akdinde ailenin ekonomik geleceğinin korunması, aile kurumunun birliğinin korunması, amaçlanmıştır.

Kredi kullanımında kefil olmak için eş muvafakatnamesi gerektirmeyen iki istisnai durum bulunmaktadır. Bunlardan biri mahkeme kararına istinaden verilen ayrılık kararı, diğeri de kanunen ayrı yaşama hakkı hususudur. (Eş muvafakatnamesi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın»)

Krediye Kefil Olmak

Hangi Durumlarda, Nasıl Kefil Olunur?

Konut kredilerinde alacağınız eve teminat olması için ipotek konduğundan genellikle kefil istenmez. Ancak bazı durumlarda bankalar teminatı yeterli görmeyerek ek destek isteyebilir. Bu durumlar:

 1. Kredi kullanacak kişinin aylık gelirinin yeterli olmaması. Bu nedenle bankalar ek gelir veya kefil beyan edilmesini isteyebilir.
 2. Geçmiş ödemeleriniz düzensizse, idari/kanuni takip olmuşsa kefille bile kredi kullanmanız zordur. Kredi geçmişinizdeki sorun kabul edilebilir haldeyse riskinizi paylaşması için bir kefil gerekebilir.
 3. Kredi geçmişiniz yoksa, ödemelerinize ne kadar sadık olacağınıza ilişkin bankanın bir fikir yürütmesi mümkün değildir. Riskli bir kredi kullandırımı olacağı için banka yine konut kredinize kefil bulmanızı ister.

Ancak, bankalar tarafından her kişi de kefil olarak kabul edilmez. Kefilin belli şartlara uygun olması gerekir.

Konut kredisinde kefil olmak için gerekli şartlar:

 1. KKB düzeni ve gelirin yeterli olması,
 2. Aynı ilde ikamet edilmesi, (bazı durumlarda esnetilebilir)
 3. Kefil olarak gösterilen kişinin kefillik şartlarını gösteren belgeleri imzalaması gerekir. 

Bu arada eğer kendi kullanacağınız bir kredi için kefil göstermek istiyorsanız Ek Gelir ve Kefil Gösterirken Dikkat Edilmesi Gerekenler yazımızı okuyabilirsiniz.

Krediye Kefil Olacaklar için Kontrol Listesi (Checklist)

Herhangi bir krediye kefil olmadan önce mutlaka aşağıdaki soruları sorun ve cevaplarını değerlendirin!

 • Gerçekten kefil olmam şart mı, aksi takdirde kredi kullandırılamıyor mu?
 • Kefil olduğum kişiyi yeterince tanıyor muyum, kredinin taksitlerini ödeyecek mali güce sahip mi?
 • Kredi borcu ödenmezse neler olacak? Hangi aşamada, ne kadar yük altına gireceğim?
 • Ekonomik durumum kredi tutarının toplamını karşılayacak durumda mı?
 • Kefil olduğum kredinin durumunu nasıl takip edebilirim, ödemelerin düzenli yapılmakta olduğunu nasıl izleyebilirim? 
 • Yakın zamanda kendi adıma başka bir kredi çekme ihtiyacım olacak mı? Kefil olduğum krediler onay ihtimalimi nasıl etkileyecek?
 • Kefil olurken benden hangi belgeler istenecek?
 • Kefil olurken eş muvafakatnamesi gerekecek mi?
 • Kefillik durumum ne kadar sürecek, ödemeler ne zaman tamamlanmış olacak?
 • Kefilliğimin daha sonra iptal edilmesi veya başka biri üstüne aktarılması mümkün olacak mı?

Krediye kefil olacaklar için hazırladığımız kontrol listesi'ni (Checklist'i) indirmek için tıklayın»

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır