Kira Sözleşmesi Örneği ve Gerekli Tüm Bilgiler

Güncelleme: 21.05.2019

Kira Sözleşmelerine Temel Oluşturan Mevzuat

Kira sözleşmeleri, 2011 yılında yapılan değişikle birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alındı. Borçlar kanunu kapsamına alınması ile birlikte kiracı - ev sahibi ilişkisinden daha çok bir borç alacak ilişkisine dönüşmüş oldu.

2018 Kira Sözleşmesi Örneğini İndirmek İçin Tıkla»

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (Türk Borçlar Kanunu Madde 299).”

Tanımı basit olmakla birlikte ev sahibi ve kiracı arasında birçok anlaşmazlık çıkabiliyor, hatta bazı anlaşmazlıklar mahkemelerde sonuçlanıyor. Bundan dolayı, yeni çıkartılan kanunda tartışmalı konulara daha net yaklaşımlar sergilendiği görülüyor.


Kira vergisi hesaplamanızı kolayca kira vergisi hesaplama aracımızı kullanarak yapın, 10 yıllık kira bedelinizi artış oranlarına göre ise kira artışı aracımızı kullanarak anında hesaplayın.


Yargıtay Kararına Göre Kira Artış Oranı

Borçlar Kanununda kira sözleşmesi yenileme zam oranı ilgili 344 maddesinde:

“Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir."

Kanundan da anlaşılacağı üzere kira sözleşmeleri yenilemelerinden daha önce kira atış oranı belirlemiş olsanız bile üretici fiyat endeksi (2014 itibari ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi "Yİ-ÜFE" olarak değişti) artış oranını geçemeyecek. Fakat Yİ-ÜFE’nin “On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı ve “Yıllık Değişim Oranı olmak üzere iki oranı mevcut. Yargıtayın vermiş olduğu karara göre ise yıllık kira artışlarında "Yİ-ÜFE On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı" baz alınacaktır. (Kira artışı Yargıtay kararına ulaşmak için tıklayın.)

Kira Sözleşmesi imzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Kira kontratını imzaladığınız kişinin mal sahibi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu araştırın.
 2. Kira kontratında belirtilen adresin, kiraladığınız yer olup olmadığını kontrol edin. Burada bina ve daire numarası gibi detaylar önemli!
 3. Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağını sözleşmede açıkça belirtin.
 4. Sözleşmede kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurların yazılmış olmasına dikkat edin.
 5. Taraflar kontratı birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalı. Ayrıca kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanmasına da dikkat edilmeli.
 6. Kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında ödeneceği net bir şekilde sözleşmede belirterek, mümkün olduğunca banka hesabına “kira bedeli” olarak gönderin. (Havale ve EFT ücreti kiracıya aittir).
 7. Depozito veriyorsanız niçin verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağı yazın. Bu konu oldukça önemli zira genelde sorunlar buradan çıkıyor.
 8. Kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir madde ekleyin. Burayı ne kadar detaylı yazarsanız o kadar iyi, çünkü verdiğiniz depozitonun geri alınma ihtimalini bu madde belirliyor.
Kira Sözleşmesi Örneği ve Gerekli Tüm Bilgiler

Kira Sözleşmesi Koşulları 

Kira sözleşmeleri genellikle “Genel Koşullar” ve “Özel Koşullar” olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. İlgili mevzuata aykırı olmadığı sürece, bu koşullar geçerli olduğundan anlaşma yapılmadan önce koşulları iyi değerlendirmeniz gereklidir.

Kira Sözleşmesi Genel Koşulları 

Borçlar kanunda geçen maddelere dayanarak hazırlanır ve neredeyse bütün kira sözleşmelerinde standart ve benzer maddelerden oluşur. Genellikle yukarıda bahsedilen borçlar kanununun ilgili maddelerinin bir özeti şeklinde yer alır. Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukukun genel özeti olarak da düşünülebilir.

Kira sözleşmelerinde özel koşullar tamamen ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmayı ifade eder. Yani, başka bir deyişle kiracı ve ev sahibi üzerinde anlaştıkları standart dışı tüm konular burada yazar.

 Özel koşullara en fazla kullanılan maddeleri örnek olarak sıralarsak:

 •  Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 •  Kiralanan, kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 •  Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 •  Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenir.
 •  Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde teknik olanaksızlar hariç yaptıracaktır.
 •  Kiracı, üç gün içinde aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

(Not: Kira sözleşmesinde özel şart olarak belirtilmiş olsa bile Borçlar Kanunu 344. Maddesinde, kira ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda faiz vb. ek yaptırımların yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Yani, kira ödemesi zamanında yapılmadığı için faiz uygulanamaz.) 

Ev Sahibinin Değişmesi Durumunda İlgili Kanun Maddesi

Borçlar Kanunu 351 Madde "Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi için Alınan Evde Kiracı Oturması yazımızı inceleyin.

6098 Sayılı Türk Borç Kanunu İncelemek ve İndirmek için Tıkla »


10.000 TL 60 ay vade için en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları:

Toplam Maliyet14.273 TL
Faiz Oranı%1,03
Aylık Taksit237 TL
Toplam Maliyet14.448 TL
Faiz Oranı%1,08
Aylık Taksit241 TL
Toplam Maliyet14.822 TL
Faiz Oranı%1,15
Aylık Taksit246 TL

Tüm İhtiyaç Kredisi Faizlerini Listele

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır

Eski Yorumlar

| 14.04.2015 11:10

Merhaba ibrahim Bey Kiraci ev sahibi veya kiraci yasalarindaki son degisikliklerin belli zamanlarda email adresime gönderilmesini saygilarimla rica ederim Kerim Gürses Almanya

| 11.05.2015 12:09

Bilgileriniz için çok teşekkür ederiz İbrahim bey...

| 21.07.2015 09:25

Merhaba, kira sözleşmesini yazı olmadan yani sözlü olarak 1 yıllığına yaptık. Fakat ev sahibi 6 ay geçmesi rağmen evden çıkmamı istiyor. Yasal olarak herhangi bir hal savunabilir miyim?

| 21.07.2015 09:41

Merhaba, kira sözleşmesi yasal olarak yazılı veya sözlü bir şekilde yapılabilir. Ancak, sözlü olarak yapılması yapılması ispat açısından zor olacağı için tavsiye edilmiyor. Sizin durumunuzda kira sözleşmeleri ağırlıklı olarak bir yıl üzerinden yapıldığı için yasal olarak haklı çıkabilirsiniz. Ancak, sizin evi bir yıllığına kiraladığınıza şahitlik e

| 19.08.2015 11:49

6 ayrılığına kira sözleşmesi yaptık bu süre dolmadan evi bosalmak istiyorum ev sahibi bu 6 aylık kirayi benden talep edebilir mi

| 19.08.2015 15:02

Merhaba, ilgili mevzuatlarda bu konu ile ilgili net bir tutar veya süre yok. Burada "makul süre" kavramı geçerli olarak kabul ediliyor. Makul süre ile kast edilen ise kiracı evden çıktıktan sonra yeni kiracıyı bulma süresidir. Bu süre genel kabul olarak 2 aydır. Eğer makul süre kavramına göre bir yol izlerseniz en fazla 2 kira bedeli ödeyerek sözle

| 25.08.2015 20:30

Merhaba, 1 yıllığına kira sözleşmesi yaptık 4 ay oturduk çıkmak istiyoruz ev sahibi kira sözleşmesini fesh etmezse dava acabilirmi bize karşı erken çıktık diye

| 26.08.2015 09:16

Merhaba, dava açma hakkı elbette mevcut. Dava açsa sizden en fazla alabileceği iki kira bedelidir. Öte yandan en doğru ve en kolay yöntem ev sahibi ile anlaşarak evden çıkmaktır.

| 28.08.2015 15:56

İbrahim Bey, Merhaba. Konut kira sözleşmesi örneğindeki özel hususlar kısmı madde 10 "Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Eskişehir Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır." hususunu içeriyıor. Eskişehir Mahkemeleri yazan kısmı yaşadığımız yere göre değiştirmemiz gerekiyor mu?

| 29.08.2015 00:51

Ben reşit değilim ve evi tasımak istiyoruz ama abonelikler elektrik su vs. Kira sözlesmeside dahil benim üzerime yapılması gerekiyo reşit olmadığım için böyle birşey olur mu yani abonelikleri üzerime alabilir miyim yardım ederseniz sevinirim şimdiden tesekkur ederim

| 31.08.2015 16:35

Merhaba, Evet yaşadığınız il olarak değiştirmeniz gerekiyor. Özel olarak konuşulan ve anlaşılan maddeler varsa, bunları da eklemenizi tavsiye ederim.

| 31.08.2015 17:29

Merhaba, reşit olmayan bir kişinin üzerine yasal abonelikler yapılamıyor şeklinde biliyorum. Ancak, istisnaları olması mümkün. Bundan dolayı resmi abonelik merkezlerine danışmanız daha doğru olacaktır.

| 08.09.2015 11:04

Merhaba İbrahim Bey, Biz 2013 Mart ayından beri kirada oturmaktayız ve kira sözleşmemiz Mart ayında bitiyor fakat ev sahibimiz bu sene martta bizden yaklaşık 400 lira fazla kira istedi üstelik de sözleşmemiz tefe tüfe oranında artış ile olmasına rağmen. Bu nedenle de ev sahibiyle baya tartıştık.Bu yaptığı yasal mıdır, bizi evden çıkartabilir mi

| 08.09.2015 14:06

Merhaba, sözleşmeniz bitene kadar yasal olarak sizi evden çıkarması kolay değil. Kira artış oranlarını Yİ-ÜFE oranı üzerinden yapmak zorunda buda en fazla %7- %10 civarlarında seyreder. Sizin durumunuzda yasal olarak haklı bulunursunuz. Öte yandan ev sahibiniz ile bu tarz yasal bir duruma girip girmemeyi de iyi değerlendirmek gerekli. Çünkü kira sö

| 22.09.2015 10:47

Oncelikle merhaba benim evimi emlakci uzerinden kiraya veriyoruz fakat sozlesmeyi 1 yil olarak yapacakmisiz 4 aylik pesin kalanida 4 ay bitiminde alacakmisiz yani 8 aylik olarak simdi benim kafama takilan yillik sozlesme yaptigimiz icin 4 aydan sonra yillik verdim diye hak iddia edebilirmi bunun nasil onlemini almaliyim

| 22.09.2015 15:25

Merhaba, kira sözleşmeleri son yasal ile birlikte daha çok bir borç - alacak ilişkisine döndü. Bundan dolayı kira sözleşmelerine alıcı ve satıcı özel maddeler ekleyebiliyor. Bu durumunda sizin yapmanız gereken en doğru işlem bu maddeleri kira sözleşmesine eklemektir. Maddeleri ekler iken açık bir dil ve net süreler belirtmeye özen göstermeniz fayda

Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.