Haciz İşlemleri

Güncelleme: 16.11.2023
Yayımlama: 26.05.2022
Paylaş
İçindekiler

Bir borcun belirtilen süre içinde alacaklıya ödenmemesi durumunda, borçlunun sahip olduğu mallara İcra Müdürlükleri aracılığıyla el konulması işlemine haciz denir. Haciz işlemi, borcun ödenmemesi ile başlayan bütün bir icra takibi sürecinin yalnızca bir aşamasıdır. İcra takibi ise, alacaklının borcunu tahsil edebilmek için başvurduğu hukuki işlemdir.

Ödenmeyen Borç İçin İcra İşlemleri Ne Zaman Başlatılabilir?

Hakkında icra işlemi başlatılacak borç ile ilgili hukuki bir işlem yapılabilmesi için öncelikle borcun yasal olarak ispat edilmesi gerekir. Yani, belgelenemeyen ve resmi olmayan borçlar için icra işlemi başlatılamaz. 

Borcun ispat edilmesinin ardından alacaklı, borçluya borcun ödenmesi için bir hatırlatma tebliği göndermek zorundadır. Tebliğe de yanıt gelmemesi durumunda borçluya ihtarname çekilir ve borcunu ödemesi istenir. İhtarnamede de tanınan süre içinde borcun ödenmemesi durumunda borçlunun mal varlıkları araştırılır ve söz konusu borca karşılık mallar için haciz işlemi başlatılır. 

Haciz İşlemi Nasıl Yapılır?

Haciz işlemi başlamadan önce borçluya hatırlatma tebliği ve ihtarname gönderilmesi yasal bir zorunluluktur. Borçlu, tebliğe ya da ihtarnameye itiraz etmezse ve tanınan sürede borcunu ödemezse icra takibi başlar. İlk adımda icra memuru, borçlunun sahip olduğu malları belgeleyen bir tutanak tutar ve borçlunun taşınır ve taşınmaz malları hakkında bir haciz şerhi işleme alınır. Haciz şerhi, icra takibine giren borçlunun mallarına İcra Müdürlüğü tarafından el konulması anlamına gelir. Haciz memurları, gerekli durumlarda polis memurları ile birlikte haciz işlemini gerçekleştirir. Haciz işleminin ardından tutulan tutanak borçlu ve alacaklıya imzalatılır. 

Ayrıca e-haciz konusunda detaylı bilgi için e-haciz nasıl kaldırılır yazımızı ziyaret edin.

Hangi Mal Varlıkları Haczedilebilir?

Aşağıdaki tüm mal varlıkları üzerinde haciz işlemi uygulanabilir:

  • Borcu karşılayan taşınır ve taşınmazlar
  • İcra ve İflas Kanunu’nda bahsedilen mal ve haklar dışında borçlunun tüm mal varlığı
  • Borçlunun işçi, memur veya farklı statüdeki çalışma durumuna göre maaşının dörtte biri
  • Borçlunun onayı dahilinde emekli maaşı

Haciz Sorgulama

e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama menüsüne “e-haciz” yazarak banka hesaplarınız için uygulanan hacizleri “Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama” seçeneğinden; sahip olduğunuz araç üzerindeki borç ve hacizleri ise “Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama” ekranlarından görüntüleyebilirsiniz. İki seçeneğe tıklandığında da sistem, İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesine yönlendirme yapar; buradan kişinin üzerindeki borç ve haciz bilgileri görüntülenebilir.

İcra Takibindeki Borç Nasıl Ödenir?

Alacaklının icra takibi başlattığı borcun ödenmesi için farklı seçenekler vardır. Borçlu alacaklıya, alacaklının da onaylayacağı bir ödeme yöntemiyle borcunu ödeyebilir. Borçlu, borcunu icra dairesi aracılığıyla ödeyebilir ya da UYAP olarak bilinen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden ödeyebilir. 2016 yılında getirilen düzenleme ile kredi kartı ile ödeme ve taksit seçeneği gibi imkanlar sunulmaktadır. İcra takibi başlatılan borcun ödenmesinde, mahkemeye yapılan başvuru sebebiyle vekalet ücretleri, harç ve masrafların da ödenmesi gerekir. Bu kalemler ödenmediğinde icra takibinin kaldırılmaması söz konusu olabilir. Ayrıca, alacaklıya doğrudan ödeme yapıldığında, alacaklının borcunu tahsil ettiğini icra dairesine bildirmesi gerekir. 

İcra Dosyasının Kapatılması

İcra takibine giren dosyanın kapanması için, borcun ödenmesi ve alacaklı tarafın avukatına bu konuda bilgi verilmesi gerekir. Alacaklının avukatı, borcun ödenmesinin ardından borcun tahsil edildiğine dair bir dilekçe yazarak dosyanın kapatılması için ilgili icra müdürlüğüne başvuru yapar, sonrasında dosya kapanır.

İcra Borcu Nasıl Yapılandırılır?

İcraya giden borcun yapılandırılması için icra dosyasını takip eden icra dairesine taksitlendirme talebini bildiren bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Başvuru, borçlu taraf tarafından yapılır. Talebin incelenmesinin ardından, gerekli şartlar sağlanıyorsa borç taksitli şekilde yeniden yapılandırılır ve haciz ihtimali ortadan kalkar. Borcun yapılandırılabilmesi için gerekli şartlar şu şekilde:

  • Yapılandırma talebinde bulunulan borcun taksitleri, toplam tutarın dörtte birinden az olamaz.
  • İlk taksit, peşin olarak ödenmelidir.
  • Yapılandırılan borcun, geciktirilmeden ödeneceği taahhüt edilir, 3 aydan fazla gecikmelerde icra süreci tekrar başlatılabilir. 

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu Yorumlar

Yorumlar (0)

Çıkış
Gönder
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.