KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kira Vergisi Hesaplama

Güncelleme: 18.09.2018
Hesapkurdu


Hangi hesaplama yönteminin kira vergisinde daha kârlı olduğunu öğrenmek için Kira Vergisinde Gerçek Gider mi Götürü Gider mi hesaplama aracımızı, kira hesaplaması için Kira Artışı Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.


*Hesaplama aracında kullanılan veriler, 2018 yılına göre güncellendi. Ayrıca %25 olarak götürü gider yönteminde düşülen gider oranı, ilgili mevzuat değişikliği ile %15'e indirildi. 

**Hesaplama Aracı, Gelir İdaresi Başkanlığının "Kira Vergisi Rehberi"ne göre hazırlanmıştır. Rehberi sayfanın sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

*** Hesaplama işleminde çeşitli istisnaların olmasından dolayı, net vergi ödemesini Gelir İdaresi Başkanlığı hesaplamaktadır. Aracımız sadece bilgi amaçlıdır.

Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira vergisi hesaplama aracımızda yer alan alanların açıklama detayları aşağıda yer alıyor. Özellikle hesaplama yöntemi olarak "gerçek gider yöntemi" seçilmesi durumda, aşağıdaki alanların gerçekçi bir şekilde doldurulması ve tercih edilmesi doğru bir hesaplama için önem arz ediyor.

1- Hesaplama Yöntemi: “götürü gider” veya “gerçek gider” olarak hesaplama yönteminizi seçtiğiniz alandır. Gerçek gider yöntemi, faturalı giderlerin kira gelirinden düşüldüğü, götürü gider yöntemi ise kira gelirinden %15 standart gider düşüldüğü yöntemlerdir. Hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgi yazımızın içerisinde mevcuttur. 

2- Beyan Verilen Gayrimenkul: Kiraya verilen gayrimenkul türünü seçtiğiniz alandır. Konut haricindeki gayrimenkullerin istisna tutarından yararlanamayacağı için sorulmaktadır.

3- Yıllık Toplam Kira Geliri: Yıllık toplam elde edilen tüm kira gelirlerini gireceğiniz alandır.

4- İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj: İş yeri için ödenen bir stopaj varsa, girileceği alandır.

5- Kira Harici Vergiye Tabi Gelir: Bu alana 2016 yılı içerisinde elde edilen, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı girilecektir. Eğer girilen toplam gelirler, 2016 yılı için 110.000 TL’yi geçiyorsa, istisnadan yararlanamazsınız. Öte yandan "Uygulanacak Vergi Oranı" kısmının doğru hesaplanabilmesi içinde bu alanı doğru bir şekilde doldurulması gereklidir. 

6- Gelir Beyanı Verecek misiniz?: Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar. Bunun için girilmesi gerek bir alandır.

7- Makbuzlu Bağışlar: Gelir idaresi tarafından belirlenen kurumlara yapılan makbuzlu bağış varsa, hesaplanan vergiden düşülmesi için girilmesi gereken alandır.

8- Amortisman ve Faturalı Giderler:  Gerçek gider yöntemi seçilmesi durumunda, gayrimenkul satın alınırken ödenen kredi faizleri, amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri (altyapı çalışmaları için) , idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, faturalı olmak şartı ile gider olarak girilebilir. Ayrıca KDV işlemleri hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için KDV Hesaplama aracımızı kullanın.

100.000 TL 120 ay vade için en uygun güncel konut kredisi faiz oranları:

Banka Kredileri Faiz Oranı Aylık Taksit
Ziraat Bankası Konut Kredisi Başvurusu %1,98 2.188 TL
ICBC Turkey Konut Kredisi Başvurusu %2,00 2.205 TL
Garanti Bankası Konut Kredisi Başvurusu %2,28 2.443 TL
100.000 TL Konut Kredisi İçin Tüm Bankaları Listele

Kira Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulması ise "kira vergisi" olarak adlandırılmaktadır.

Konut Kira Vergisi Alt Sınırı Nedir?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2017 yılı için istisna tutarı 3.900 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmadığı için kira vergisine tabii değildir.  Özet olarak, 2018 yılı için kira geliriniz 4.400 TL’nin altındaysa kira vergisi ödemiyorsunuz.

Kira Vergisi Ödenme Tarihleri

Kira vergisi beyannamesi kira gelirinin elde edildiği yıl için bir sonraki yılın mart ayının 1 ila 25 arasında verilir. Örneğin 2016 yılı için elde edilen kira gelirinin beyannamesi 2017 Mart ayının 1 ila 25 arasında verilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Tahsile yetkili banka şubelerine,
 • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir.  

GİB ile anlaşmalı bankaların kolay onaylanan kredi kartları

Anında Kredi Kartı Başvurusu Yıllık Ücret Ödül Para/Puan
Akbank Axess 109 TL 50 TL
Yapı Kredi Worldcard 104 TL 250 TL
Garanti Bankası Bonus Card 103 TL 55 TL
Tüm Kartları Göster

* Tüm kredi kartlarını görmek ve karşılaştırmak için kredi kartı sayfamızı ziyaret edin. Ayrıca tablo internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunan kullanıcıların onaylanma verilerine göre oluşturuldu. 

Konut Kira Gelirlerinde İstisna Nedir?

Konutun yıllık kira gelirlerinde her yıl belirlenen bir oranda yasal olarak bir istisna tutarı düşülmektedir. Bu oran her yıl Gelir İdaresi Başlığı tarafından açıklanmakta ve konut kira gelirleri için çeşitli istisnalara göre uygulanmaktadır. Öte yandan hangi yıl kira geliri elde edildi ise o yılın istisna tutarı düşülerek hesaplama işlemi yapılmaktadır. 

İstisna tutarları yıllara göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konut Kira Geliri İstisna Tutarları

YılTutar
20184.400 TL
20173.900 TL
20163.800 TL
20153.600 TL
20143.300 TL
20133.200 TL
20123.000 TL
20112.800 TL
20102.600 TL
20092.600 TL
20082.400 TL
20072.300 TL

Konut Kira Geliri İstisna İndirimde Bilinmesi Gerekenler

 • Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. Yani, sadece bir konut için istisna tutarı uygulanacaktır.
 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2018 yılı için) 4.400 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.
 • Ayrıca, 4.400 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 110.000 TL’yi aşanlar, istisnadan yararlanamazlar. 
 • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
 • Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Konutunuzu satmanız durumunda ödeyeceğiniz vergiyi Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi aracımızdan, bankaların güncel faiz getirisini ise Mevduat Faiz Hesaplama aracımızdan anında hesaplayın. 


Bankaya Kira Yatırma Limiti Ne Kadar?

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerini kiraya verenler ile kiracıların (tüm iş yerlerinin), kira ödeme işlemleri banka veya posta idaresi aracılığı ile yapması gereklidir.

Kira ödeme işlemlerinin banka ve posta idaresi aracılığı ile yapılmaması durumunda kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

"KDV hakkında detaylı bilgi almak ve KDV hesaplama işlemi yapmak için aracımıza bakabilirsiniz."

Kira Vergisi Ödenmeyecek Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar içerisinde olunması halinde herhangi bir kira vergisi ödemesi yapılmıyor.

1. Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2. Bina mal sahibi çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

4. Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.


Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına her zaman ihtiyaç kredisi hesaplama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Kira Gelirinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
 • Gerçek Gider Yöntemi

Mükellefler istedikleri usulü seçebilirler. Ancak, götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Ayrıca götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Kira Vergisinde Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi

Mükellef tarafından götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 15’i oranında gider düşünülmektedir. 

Kira Vergisi Götürü Gider Yöntemi Hesaplama 

Götürü yönteminde hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır.

Yıllık kira bedeli bedelinizden işlem yapılan yılın istisna tutar düşülür ve kalan tutarınız bulunur. (Yıllık Kira bedeli - İstisna Tutar = Kalan) 

Bulunan kalan tutarın %15’i yine kalan tutardan çıkarılır ve vergiye tabi tutar bulunur. (Kalan-(Kalan*%15)= Vergiye Tabi Tutar)

“Varsa yasal olarak geçerli sayılan bağışlar, Vergiye Tabi Tutar’dan düşülecek.”

Bulunan vergiye tabi tutar, vergi dilimi tablosuna göre hesaplanır ve kira gelir vergisi bulunur.( Vergiye Tabi Tutar*Vergi Dilimi= Ödenecek Kira Vergisi)

“Varsa kaynakta kesinti yolu ile gayrimenkul ile alakalı ödenen vergiler, Ödenecek Kira Vergisi’nden düşülecek.”

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. (2018 yılı için 58,80 TL)

Örnek Götürü Gider Hesaplaması

2018 yılı içerisinde toplam konut kira 25.000 olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

25.000 TL - 4.400 TL =20.600 TL (Kalan)

20.600 TL - 3.090 TL =17.510 TL (Vergiye Tabi Tutar)

17.510 TL * %15,8 = 2.762 TL (Hesaplanan Kira Vergisi)

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. ( 2018 yılı için 58,80 TL)

2.762 TL + 58,80 TL = 2.821 TL (Ödenecek toplam tutar)

(Kişinin gelir durumuna göre vergi dilimi oranı ve istisna tutarı uygulaması değişiklik gösterebilir.)

"Kredi ile ilgili istediğiniz tutar ve vadeye göre hesaplama işlemi yapmak istiyorsanız, kredi hesaplama araçlarımıza bakabilirsiniz."

gelir vergisi hesaplama

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

NOT: Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İktisap Bedelinin Düşülmesi

Konut olarak kiraya verilen ve sadece kişinin bir adet gayrimenkulün için geçerli olmak şartı ile iktisap yılından (edinme yılından) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumunda hesaplanan kira vergisinden düşülecektir.  Örneğin, 2013 yılında 300.000 TL bedel ile alınarak kiraya verilen konuttan 60.000 TL kira geliri elde edildiğini varsayalım. Bu durumda kira vergisi hesaplaması için kullanılacak kira tutarından (300.000 TL*%5) 15.000 TL iktisap bedeli düşülerek, (60.000 TL- 15.000 TL) 45.000 TL vergiye tabi kira bedeli bulunacaktır.   

Gayrimenkul Alımı İçin Ödenen Faizlerin Kira Vergisinden Düşülmesi

İş yeri veya konut fark etmeden, gayrimenkul alımı sırasından kullanılan kredilerin sadece faiz kısımları toplam kira tutarından "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumda düşülüyor. Örneğin, yıllık toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiş ve gerçek gider yöntemini seçmiş olan bir kişinin konut kredisi için yıl içerisinde toplam 10.000 TL faiz ödediğini varsayalım.  Bu durumda vergi hesaplaması için kullanılacak olan toplam kira geliri (60.000 TL -10.000 TL) =50.000 TL olacaktır. 

Kira Vergisinden Tamamı Düşülebilecek Bağışlar

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

(Bağışlar ile alakalı daha detaylı bilgiye ve listenin tamamını Gelir İdaresi Kira Vergisi Rehberi’nin “bağış ve yardımlar” başlıklı kısmından ulaşabilirsiniz. Sayfanın sonundaki linkten Kira Vergisi Rehberi’ne ulaşabilirsiniz.)

2018 Yılı Vergi Dilimleri

Yıllık Toplam Kazanç 
Vergi Dilimi
14.800 TL'ye kadar
% 15
14.800 TL- 34.000 TL arası (14.800 TL’ye kadar %15 uygulanacak)
% 20
34.000 TL -800.000 TL arası (14.800 TL’ye kadar %15 / 14.800 TL-34.000 TL arası %20 uygulanacak)
% 27
80.000 TL üzeri (14.800 TL'ye kadar %15 / 14.800 TL-34.000 TL arası %20 /34.000 TL-80.000 TL arası %27 uygulanacak)
% 35

2017 Yılı Vergi Dilimleri

Yıllık Toplam Kazanç
Vergi Dilimi
13.000 TL'ye kadar
% 15
13.000 TL- 30.000 TL arası (13.000 TL’ye kadar %15 uygulanacak)
% 20
30.000 TL -70.000 TL arası (13.000 TL’ye kadar %15 / 13.000 TL-30.000 TL arası %20 uygulanacak)
% 27
70.000 TL üzeri (13.000 TL'ye kadar %15 / 13.000 TL-30.000 TL arası %20 /30.000 TL-70.000 TL arası %27 uygulanacak)
% 35

Örnek Kira Vergisi Hesaplama

Aylık Kira Geliri
Hesaplama Usulü
Tahmini Ödenecek Vergi Tutarı
700 TL
Götürü Gider
588 TL
1.000 TL
Götürü Gider
993 TL
1.500 TL
Götürü Gider
1.668 TL
(Not: Tablomuzda "hesaplanan vergiler" örnek olarak herhangi bir gider düşülmeden hesaplanmıştır. Net hesaplama için aracımızı kullanabilirsiniz.)

"Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com'a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orjinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür."

"Hata Bildir veya Yorum Yap"

Makaleyi faydalı buldunuz mu?

4,5 Puan

Eski Yorumlar

| 23.03.2016 20:37

tek evim kirada ve bende kirada oturuyorum. bunu nasıl beyan ederim

| 24.03.2016 09:17

Merhaba, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online beyan verilmektedir. Daha detaylı bilgi için Gelir İdaresinin 444 01 89'nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.

| 24.10.2016 11:49

Selamlar, Kiraya vereceğimiz evimizi eşyalı olarak verdiğimiz durumda satınaldığımız beyaz eşya, dolap, tv gibi harcamalrı amortisman olarak mı düşeceğiz yoksa gider mi olacaklar? Eğer amortisman ise ne yapmamız gerek? Nasıl hesaplanacak ve gösterilecek vs. YArdımınız için şimdiden teşekkürler

| 25.10.2016 09:48

Merhaba, Gelir İdaresinin kira vergisi rehberinden düşülebilecek gider arasında, ev içerisinden yer alan eşyalar belirtilmemiş. Kira bedeli bir yerde evde eşya olmasına göre belirlendiği için, düşülebilecek gider olarak değerlendirilmiyor olabilir. Tam olarak bilgi almak için ise 444 01 89 nolu numaradan Gelir İdarsi ile görüşmenizi tavsiye ederiz.