Kira Vergisi Hesaplama

12.11.2015 Güncelleme: 17.03.2017
Hesaplama Yöntemi

Sizin için en kârlı olacak hesaplama yöntemini öğrenebilmek için, "Kira Vergisinde Gerçek Gider mi Götürü Gider mi?" hesaplama aracımıza bakabilirsiniz.

Beyan Verilen Gayrimenkul
Konut Alımı Üzerinden 5 Yıl Geçti mi?
Konutun Alım Fiyatı Nedir

Satın alım tarihinden itibaren 5 yıl geçmemiş olan ve kira geliri elde ettiğiniz bir konut varsa satın aldığınız fiyatı (tapuda gösterilen) buraya girebilirsiniz. Bu kriterleri karşılayan birden fazla konut varsa en yüksek bedelli olanı girebilirsiniz.

Yıllık Toplam Kira Geliri
İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj

İş yeri sahipleri için kiracılar tarafından ödenen stopaj vergi indirim konusu yapılabiliyor. İş yerinin yıllık brüt kira bedelinin toplam %20’si (net kiranın %25’i) şeklinde hesaplanır. Örneğin aylık net 1.000 TL kira için kiracının brüt kira gideri 1.250 TL olacak, bu tutarın % 20’si olan 250 TL stopaj vergisi olarak devlete, kalan 1.000 TL de kira olarak işyeri sahibine ödenmektedir. Aylık 250TL * 12 = 3.000TL indirim konusu yapılabilir.

Kira Harici Vergiye Tabi Gelir

Buraya menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını girebilirsiniz.

Gayrimenkul İçin Ödenen Faiz

1. Kira geliri beyanı verdiğiniz konut ve iş yerini krediyle aldıysanız veya

2. Bu gayrimenkuller üzerine yapılan yatırım ve iyileştirme çalışmaları için aldığınız kredi varsa:

Bu krediler için dönem içinde (beyan verdiğiniz yılda) ödenen toplam faiz tutarını hesaplayıp buraya girebilirsiniz. Bu bilgiyi kredi ödeme planınızın faiz kolonundan bulabilirsiniz. Kredi faiziyle ilgili ödenen KKDF, BSMV gibi vergiler varsa bunları da ekleyebilirsiniz.

Gelir Beyanı Verecek misiniz?

İlgili yıl için kira harici ticari, zirai veya mesleki kazançlarınız için gelir beyan verecek misiniz? Bu soru genelde serbest meslek ve esnaf için geçerlidir. Maaşlı çalışansanız doldurmanıza gerek yok.

Amortisman - Faturalı Giderler

Bu kısım çok önemli, büyük bir istisna elde edebilirsiniz. İstisna olarak alabileceğiniz giderler:

1. Amortisman giderleri

 • Kira geliri elde ettiğiniz tüm gayrimenkullerinizin toplam bedeli üzerinden 1/50, yani %2 amortismanı istisna olarak matrahtan düşebilirsiniz
 • Eğer gayrimenkullerden yapım yılı itibari ile 50 yaşından büyük olan varsa, amortisman gideri hesaplanmaz

2. Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen

 • Aydınlatma, ısıtma, su (bunlar için verilen aidat değil, altyapı için yapılan harcamalar istisna kapsamına girer),
 • Asansör giderleri (bakım, onarım vs.),
 • İdare giderleri,
 • Asansör giderleri (bakım, onarım vs.),
 • Sigorta giderleri (DASK, konut, yangın, eşya vb. sigorta poliçesi primleri),
 • Sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
 • Gayrimenkul için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyeler,
 • Belediyelere ödenen harcamalara katılma payları
Makbuzlu Bağışlar

Varsa ilgili yıl içinde yaptığınız makbuzlu bağışlar

Hesapla
Girmiş olduğunuz bilgilere göre kira vergi ödemeyeceksiniz!
Vergi İstisna Tutarı
Vergiye Tabi Kira Geliri
Senelik Toplam Vergiye Tabi Kazanç
Uygulanacak Vergi Oranı
Hesaplanan Kira Geliri Vergisi
Ödenecek Kira Vergisi
Damga Vergisi
Toplam Ödeme

Hangi hesaplama yönteminin kira vergisinde daha kârlı olduğunu öğrenmek için Kira Vergisinde Gerçek Gider mi Götürü Gider mi? hesaplama aracımızı kullanın.


*Hesaplama aracında kullanılan veriler, 2017 yılına göre güncellendi. 

**Hesaplama Aracı, Gelir İdaresi Başkanlığının "Kira Vergisi Rehberi"ne göre hazırlanmıştır. Rehberi sayfanın sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

*** Hesaplama işleminde çeşitli istisnaların olmasından dolayı, net vergi ödemesini Gelir İdaresi Başkanlığı hesaplamaktadır.

Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira vergisi hesaplama aracımızda yer alan alanların açıklama detayları aşağıda yer alıyor. Özellikle hesaplama yöntemi olarak "gerçek gider yöntemi" seçilmesi durumda, aşağıdaki alanların gerçekçi bir şekilde doldurulması ve tercih edilmesi doğru bir hesaplama için önem arz ediyor.

1- Hesaplama Yöntemi: “götürü gider” veya “gerçek gider” olarak hesaplama yönteminizi seçtiğiniz alandır. Gerçek gider yöntemi, faturalı giderlerin kira gelirinden düşüldüğü, götürü gider yöntemi ise kira gelirinden %25 standart gider düşüldüğü yöntemlerdir. Hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgi yazımızın içerisinde mevcuttur. 

2- Beyan Verilen Gayrimenkul: Kiraya verilen gayrimenkul türünü seçtiğiniz alandır. Konut haricindeki gayrimenkullerin istisna tutarından yararlanamayacağı için sorulmaktadır.

3- Yıllık Toplam Kira Geliri: Yıllık toplam elde edilen tüm kira gelirlerini gireceğiniz alandır.

4- İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj: İş yeri için ödenen bir stopaj varsa, girileceği alandır.

5- Kira Harici Vergiye Tabi Gelir: Bu alana 2015 yılı içerisinde elde edilen, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı girilecektir. Eğer girilen toplam gelirler, 2015 yılı için 106.000 TL’yi geçiyorsa, istisnadan yararlanamazsınız. Öte yandan "Uygulanacak Vergi Oranı" kısmının doğru hesaplanabilmesi içinde bu alanı doğru bir şekilde doldurulması gereklidir. 

6- Gelir Beyanı Verecek misiniz?: Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar. Bunun için girilmesi gerek bir alandır.

7- Makbuzlu Bağışlar: Gelir idaresi tarafından belirlenen kurumlara yapılan makbuzlu bağış varsa, hesaplanan vergiden düşülmesi için girilmesi gereken alandır.

8- Amortisman ve Faturalı Giderler:  Gerçek gider yöntemi seçilmesi durumunda, gayrimenkul satın alınırken ödenen kredi faizleri, amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri (altyapı çalışmaları için) , idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, faturalı olmak şartı ile gider olarak girilebilir.  

Kira Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulması ise "kira vergisi" olarak adlandırılmaktadır.

Konut Kira Vergisi Alt Sınırı Nedir?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2016 yılı için istisna tutarı 3.800 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmadığı için kira vergisine tabii değildir.  Özet olarak, 2017 yılı için kira geliriniz 3.900 TL’nin altındaysa kira vergisi ödemiyorsunuz.

Konut Kira Gelirlerinde İstisna Nedir?

Konutun yıllık kira gelirlerinde her yıl belirlenen bir oranda yasal olarak bir istisna tutarı düşülmektedir. Bu oran her yıl Gelir İdaresi Başlığı tarafından açıklanmakta ve konut kira gelirleri için çeşitli istisnalara göre uygulanmaktadır. Öte yandan hangi yıl kira geliri elde edildi ise o yılın istisna tutarı düşülerek hesaplama işlemi yapılmaktadır. 

İstisna tutarları yıllara göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Ayrıca 20 bankanın güncel konut kredisi faiz oranlarına her zaman Konut Kredisi Faiz Oranları Tablosu sayfamızdan ulaşabilir, konutunuzu satmanız durumunda ödeyeceğiniz vergi hesaplamanızı ise Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi sayfamızdaki aracımızdan anında yapabilirsiniz.


Konut Kira Geliri İstisna Tutarları

YılTutar
20173.900 TL
20163.800 TL
20153.600 TL
20143.300 TL
>20133.200 TL
20123.000 TL
20112.800 TL
20102.600 TL
20092.600 TL
20082.400 TL
20072.300 TL

Konut Kira Geliri İstisna İndirimde Bilinmesi Gerekenler

 • Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. Yani, sadece bir konut için istisna tutarı uygulanacaktır.
 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2016 yılı için) 3.800 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.
 • Ayrıca, 3.300 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2015 yılı için 106.000 TL’yi aşanlar, istisnadan yararlanamazlar. 
 • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.300 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
 • Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Bankaya Kira Yatırma Limiti Ne Kadar?

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerini kiraya verenler ile kiracıların (tüm iş yerlerinin), kira ödeme işlemleri banka veya posta idaresi aracılığı ile yapması gereklidir.

Kira ödeme işlemlerinin banka ve posta idaresi aracılığı ile yapılmaması durumunda kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

"KDV hakkında detaylı bilgi almak ve KDV hesaplama işlemi yapmak için aracımıza bakabilirsiniz."

Kira Vergisi Ödenmeyecek Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar içerisinde olunması halinde herhangi bir kira vergisi ödemesi yapılmıyor.

1. Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2. Bina mal sahibi çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

4. Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.


Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına her zaman ihtiyaç kredisi hesaplama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Kira Gelirinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
 • Gerçek Gider Yöntemi

Mükellefler istedikleri usulü seçebilirler. Ancak, götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Ayrıca götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Kira Vergisinde Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi

Mükellef tarafından götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranında gider düşünülmektedir. 

Kira Vergisi Götürü Gider Yöntemi Hesaplama 

Götürü yönteminde hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır.

Yıllık kira bedeli bedelinizden işlem yapılan yılın istisna tutar düşülür ve kalan tutarınız bulunur. (Yıllık Kira bedeli - İstisna Tutar = Kalan) 

Bulunan kalan tutarın %25’i yine kalan tutardan çıkarılır ve vergiye tabi tutar bulunur. (Kalan-(Kalan*%25)= Vergiye Tabi Tutar)

“Varsa yasal olarak geçerli sayılan bağışlar, Vergiye Tabi Tutar’dan düşülecek.”

Bulunan vergiye tabi tutar, vergi dilimi tablosuna göre hesaplanır ve kira gelir vergisi bulunur.( Vergiye Tabi Tutar*Vergi Dilimi= Ödenecek Kira Vergisi)

“Varsa kaynakta kesinti yolu ile gayrimenkul ile alakalı ödenen vergiler, Ödenecek Kira Vergisi’nden düşülecek.”

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. (2015 yılı için 45,30 TL)

Örnek Götürü Gider Hesaplaması

2014 yılı içerisinde toplam konut kira 25.000 olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

25.000 TL - 3.300 TL =21.700 TL (Kalan)

21.700 TL -5.425 TL =16.275 TL (Vergiye Tabi Tutar)

16.275 TL * %16,6 = 2.705 TL (Hesaplanan Kira Vergisi)

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. ( 2016 yılı için 47,80 TL)

(Kişinin gelir durumuna göre vergi dilimi oranı ve istisna tutarı uygulaması değişiklik gösterebilir.)

"Kredi ile ilgili istediğiniz tutar ve vadeye göre hesaplama işlemi yapmak istiyorsanız, kredi hesaplama araçlarımıza bakabilirsiniz."

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

NOT: Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İktisap Bedelinin Düşülmesi

Konut olarak kiraya verilen ve sadece kişinin bir adet gayrimenkulün için geçerli olmak şartı ile iktisap yılından (edinme yılından) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumunda hesaplanan kira vergisinden düşülecektir.  Örneğin, 2013 yılında 300.000 TL bedel ile alınarak kiraya verilen konuttan 60.000 TL kira geliri elde edildiğini varsayalım. Bu durumda kira vergisi hesaplaması için kullanılacak kira tutarından (300.000 TL*%5) 15.000 TL iktisap bedeli düşülerek, (60.000 TL- 15.000 TL) 45.000 TL vergiye tabi kira bedeli bulunacaktır.   

Gayrimenkul Alımı İçin Ödenen Faizlerin Kira Vergisinden Düşülmesi

İş yeri veya konut fark etmeden, gayrimenkul alımı sırasından kullanılan kredilerin sadece faiz kısımları toplam kira tutarından "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumda düşülüyor. Örneğin, yıllık toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiş ve gerçek gider yöntemini seçmiş olan bir kişinin konut kredisi için yıl içerisinde toplam 10.000 TL faiz ödediğini varsayalım.  Bu durumda vergi hesaplaması için kullanılacak olan toplam kira geliri (60.000 TL -10.000 TL) =50.000 TL olacaktır. 

Kira Vergisinden Tamamı Düşülebilecek Bağışlar

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

(Bağışlar ile alakalı daha detaylı bilgiye ve listenin tamamını Gelir İdaresi Kira Vergisi Rehberi’nin “bağış ve yardımlar” başlıklı kısmından ulaşabilirsiniz. Sayfanın sonundaki linkten Kira Vergisi Rehberi’ne ulaşabilirsiniz.)

2017 Yılı Vergi Dilimleri

Kira vergisinde bulunan vergiye tabii gelir, aşağıdaki vergi dilimi tablolarına göre kazancın elde edildiği yılın vergi dilimine göre hesaplanmaktadır.

Yıllık Toplam Gelir Vergi Dilimi
13.000 TL'ye kadar% 15
13.000 TL- 30.000 TL arası (13.000 TL’ye kadar %15 uygulanacak)% 20
30.000 TL -70.000 TL arası (13.000 TL’ye kadar %15 / 13.000 TL-30.000 TL arası %20 uygulanacak)% 27
70.000 TL üzeri (13.000 TL'ye kadar %15 / 13.000 TL-30.000 TL arası %20 /30.000 TL-70.000 TL arası %27 uygulanacak)

% 35

2016 Yılı Vergi Dilimleri

Yıllık Toplam Gelir Vergi Dilimi
12.600 TL'ye kadar% 15
12.600 TL- 30.000 TL arası (12.600 TL’ye kadar %15 uygulanacak)% 20
30.000 TL -69.000 TL arası (12.600 TL’ye kadar %15 / 12.600 TL-30.000 TL arası %20 uygulanacak)% 27
69.000 TL üzeri (12.600 TL'ye kadar %15 / 12.600 TL-30.000 TL arası %20 /30.000 TL-69.000 TL arası %27 uygulanacak)

% 35

Kira Vergisinin Ödenmesi

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir,

Örnek Kira Vergisi Hesaplama

Aylık Kira Geliri
Hesaplama Usulü
Tahmini Ödenecek Vergi Tutarı
700 TL
Götürü Gider
588 TL
1.000 TL
Götürü Gider
993 TL
1.500 TL
Götürü Gider
1.668 TL
(Not: Tablomuzda "hesaplanan vergiler" örnek olarak herhangi bir gider düşülmeden hesaplanmıştır. Net hesaplama için aracımızı kullanabilirsiniz.)

"Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com'a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orjinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür."

"Hata Bildir veya Yorum Yap"

Eski Yorumlar

| 24.10.2016 11:49

Selamlar, Kiraya vereceğimiz evimizi eşyalı olarak verdiğimiz durumda satınaldığımız beyaz eşya, dolap, tv gibi harcamalrı amortisman olarak mı düşeceğiz yoksa gider mi olacaklar? Eğer amortisman ise ne yapmamız gerek? Nasıl hesaplanacak ve gösterilecek vs. YArdımınız için şimdiden teşekkürler

| 25.10.2016 09:48

Merhaba, Gelir İdaresinin kira vergisi rehberinden düşülebilecek gider arasında, ev içerisinden yer alan eşyalar belirtilmemiş. Kira bedeli bir yerde evde eşya olmasına göre belirlendiği için, düşülebilecek gider olarak değerlendirilmiyor olabilir. Tam olarak bilgi almak için ise 444 01 89 nolu numaradan Gelir İdarsi ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

| 23.03.2016 20:37

tek evim kirada ve bende kirada oturuyorum. bunu nasıl beyan ederim

| 24.03.2016 09:17

Merhaba, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online beyan verilmektedir. Daha detaylı bilgi için Gelir İdaresinin 444 01 89'nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.

Tüm Bankaların Kredi Teklifleri Bir Arada

Kredi Tutarı

Vade

Ev Arama Durumu

Tüm Bankaların Kredi Teklifleri Bir Arada

Kredi Tutarı

Vade

İhtiyaç Sebebi

En çok harcama yaptığınız kategoriyi seçin