Kira Gelir Vergisi Hesaplama

Güncelleme: 02.05.2024
Paylaş

Sizin için en kârlı olacak hesaplama yöntemini öğrenebilmek için, "Kira Vergisinde Gerçek Gider mi Götürü Gider mi?" hesaplama aracımıza bakabilirsiniz.

Hesaplama Yöntemi
Beyan Verilen Gayrimenkul
Yıllık Toplam Kira Geliri

TL

İş yeri sahipleri için kiracılar tarafından ödenen stopaj vergi indirim konusu yapılabiliyor. İş yerinin yıllık brüt kira bedelinin toplam %20’si (net kiranın %25’i) şeklinde hesaplanır. Örneğin aylık net 1.000 TL kira için kiracının brüt kira gideri 1.250 TL olacak, bu tutarın % 20’si olan 250 TL stopaj vergisi olarak devlete, kalan 1.000 TL de kira olarak işyeri sahibine ödenmektedir. Aylık 250TL * 12 = 3.000TL indirim konusu yapılabilir.

İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj

TL

Buraya menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını girebilirsiniz.

Kira Harici Vergiye Tabi Gelir

TL

1.Kira geliri beyanı verdiğiniz konut ve iş yerini krediyle aldıysanız veya

2.Bu gayrimenkuller üzerine yapılan yatırım ve iyileştirme çalışmaları için aldığınız kredi varsa:

Bu krediler için dönem içinde (beyan verdiğiniz yılda) ödenen toplam faiz tutarını hesaplayıp buraya girebilirsiniz. Bu bilgiyi kredi ödeme planınızın faiz kolonundan bulabilirsiniz. Kredi faiziyle ilgili ödenen KKDF, BSMV gibi vergiler varsa bunları da ekleyebilirsiniz.

Gayrimenkul İçin Ödenen Faiz

TL

İlgili yıl için kira harici ticari, zirai veya mesleki kazançlarınız için gelir beyan verecek misiniz? Bu soru genelde serbest meslek ve esnaf için geçerlidir. Maaşlı çalışansanız doldurmanıza gerek yok.

Gelir Beyanı Verecek misiniz?

Varsa ilgili yıl içinde yaptığınız makbuzlu bağışlar

Makbuzlu Bağışlar

TL

Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?

1

Hesaplama yöntemini seçin.

2

Beyan verilen gayrimenkul türünü seçin.

3

Yıllık toplam kira gelirini girin.

4

Varsa kira harici gelir ve gayrimenkul için ödenen faizi girin

5

Gelir vergisi beyanı verip vermeyeceğinizi seçip hesaplayın.

İçindekiler

*Hesaplama aracımız Gelir İdaresi Başkanlığının Kira Vergisi Rehberine göre hazırlanmış olup sadece bilgi amaçlıdır. Asıl hesaplama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Kira Vergisi Hesaplama

Kira vergisi hesaplama aracımızda yer alan alanların açıklama detayları aşağıda yer alıyor. Özellikle hesaplama yöntemi olarak "gerçek gider yöntemi" seçilmesi durumda, aşağıdaki alanların gerçekçi bir şekilde doldurulması ve tercih edilmesi doğru bir hesaplama için önem arz ediyor.

1- Hesaplama Yöntemi: “götürü gider” veya “gerçek gider” olarak hesaplama yönteminizi seçtiğiniz alandır. Gerçek gider yöntemi, faturalı giderlerin kira gelirinden düşüldüğü, götürü gider yöntemi ise kira gelirinden %15 standart gider düşüldüğü yöntemlerdir. Hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgi yazımızın içerisinde mevcuttur. 

2- Beyan Verilen Gayrimenkul: Kiraya verilen gayrimenkul türünü seçtiğiniz alandır. Konut haricindeki gayrimenkullerin istisna tutarından yararlanamayacağı için sorulmaktadır.

3- Yıllık Toplam Kira Geliri: Yıllık toplam elde edilen tüm kira gelirlerini gireceğiniz alandır.

4- İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj: İş yeri için ödenen bir stopaj varsa, girileceği alandır.

5- Kira Harici Vergiye Tabi Gelir: Bu alana 2023 yılı içerisinde elde edilen, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı girilecektir. Eğer girilen toplam gelirler, 2023 yılı için 550.000 TL’yi geçiyorsa, istisnadan yararlanamazsınız. Öte yandan "Uygulanacak Vergi Oranı" kısmının doğru hesaplanabilmesi içinde bu alanı doğru bir şekilde doldurulması gereklidir. 

6- Gelir Beyanı Verecek misiniz?: Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar. Bunun için girilmesi gerek bir alandır.

7- Makbuzlu Bağışlar: Gelir idaresi tarafından belirlenen kurumlara yapılan makbuzlu bağış varsa, hesaplanan vergiden düşülmesi için girilmesi gereken alandır.

8- Amortisman ve Faturalı Giderler:  Gerçek gider yöntemi seçilmesi durumunda, gayrimenkul satın alınırken ödenen kredi faizleri, amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri (altyapı çalışmaları için) , idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, faturalı olmak şartı ile gider olarak girilebilir. Ayrıca KDV işlemleri hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için KDV hesaplama aracımızı kullanın.

Kira Vergisi Nedir?

Kira vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen gayrimenkul (ev, arsa, iş yeri), mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazanç üzerinden alından bir gelir vergisi türüdür. Sadece konutlarda kira gelirinin elde edildiği yıl içerisindeki istisna tutarının altında kalan kira gelirleri vergiye tabi tutulmaz.

Kira Gelir Beyannamesi nasıl doldurulur öğrenmek için kira gelir vergisi beyannamesi nedir, nasıl doldurulur sayfamızı ziyaret edin.

Konut Kira Vergisi Alt Sınırı Nedir?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmadığı için kira vergisine tabii değildir. Sonuç olarak 2024 yılı içinde elde ettiğiniz toplam kira geliriniz 33.000 TL'nin altındaysa kira vergisi ödemiyorsunuz.

Kira vergi borcunuzu yapılandırmayı düşünüyorsanız nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini vergi borcu yapılandırma sayfamızdan öğrenin.

Kira Vergisi Ödeme Tarihleri

Kira vergisi beyannamesi kira gelirinin elde edildiği yıl için bir sonraki yılın mart ayının 1 ila 31 arasında verilir. Örneğin 2023 yılı için elde edilen kira gelirinin beyannamesi 2024 Mart ayının 1 ila 31'i arasında verilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  Hesaplanan vergi;

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Tahsile yetkili banka şubelerine,
 • Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödenebilir.  

En Uygun Konut Kredisi Faiz Oranları:

*Tablodaki faiz oranları 20 bankanın "en uygun" kredi teklifine göre günlük olarak güncelleniyor. Ayrıca bankaların konut kredilerini karşılaştırmak için konut kredisi sayfamızı ziyaret edin.


Konut Kira Gelirlerinde İstisna Nedir?

Konutun yıllık kira gelirlerinde her yıl belirlenen bir oranda yasal olarak bir istisna tutarı düşülmektedir. Bu oran her yıl Gelir İdaresi Başlığı tarafından açıklanmakta ve konut kira gelirleri için çeşitli istisnalara göre uygulanmaktadır. Öte yandan hangi yıl kira geliri elde edildi ise o yılın istisna tutarı düşülerek hesaplama işlemi yapılmaktadır. 

Konut Kira Geliri İstisna Tutarları

Kira Gelirinin Elde Edildiği YılKira Vergisi İstisna Tutarı
202433.000 TL
202321.000 TL
20229.500 TL
20217.000 TL
20206.600 TL
20195.400 TL
20184.400 TL
20173.900 TL
20163.800 TL
20153.600 TL
20143.300 TL
20133.200 TL
20123.000 TL
20112.800 TL
20102.600 TL
20092.600 TL
20082.400 TL

Konut Kira Geliri İstisna İndirimde Bilinmesi Gerekenler

 • Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. Yani, sadece bir konut için istisna tutarı uygulanacaktır.
 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2024 yılı için) 33.000 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.
 • Ayrıca, 33.000 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 550.000 TL’yi aşanlar, istisnadan yararlanamazlar. 
 • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 33.000 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
 • Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Konutunuzu satmanız durumunda ödeyeceğiniz vergiyi gayrimenkul değer artış kazancı vergisi aracımızdan öğrenin.


Bankaya Kira Yatırma Limiti Ne Kadar?

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerini kiraya verenler ile kiracıların (tüm iş yerlerinin), kira ödeme işlemleri banka veya posta idaresi aracılığı ile yapması gereklidir.

Kira ödeme işlemlerinin banka ve posta idaresi aracılığı ile yapılmaması durumunda kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

Kira Vergisi Ödenmeyecek Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar içerisinde olunması halinde herhangi bir kira vergisi ödemesi yapılmıyor.

1. Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2. Bina mal sahibi çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

4. Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

Kira Gelirinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
 • Gerçek Gider Yöntemi

Mükellefler istedikleri usulü seçebilirler. Ancak, götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Ayrıca götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Kira Vergisinde Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi

Mükellef tarafından götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 15’i oranında gider düşünülmektedir. 

Kira Vergisi Götürü Gider Yöntemi Hesaplama 

Götürü yönteminde hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

 • Yıllık kira bedelinizden işlem yapılan yılın istisna tutarı düşülür ve kalan tutarınız bulunur. (Yıllık Kira bedeli - İstisna Tutar = Kalan) 
 • Bulunan kalan tutarın %15’i yine kalan tutardan çıkarılır ve vergiye tabi tutar bulunur. (Kalan-(Kalan*%15)= Vergiye Tabi Tutar)
 • “Varsa yasal olarak geçerli sayılan bağışlar, Vergiye Tabi Tutar’dan düşülecek.”
 • Bulunan vergiye tabi tutar, vergi dilimi tablosuna göre hesaplanır ve kira gelir vergisi bulunur.( Vergiye Tabi Tutar*Vergi Dilimi= Ödenecek Kira Vergisi)
 • “Varsa kaynakta kesinti yolu ile gayrimenkul ile alakalı ödenen vergiler, Ödenecek Kira Vergisi’nden düşülecek.”
 • Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. (2024 yılı için 467,20 TL)

Ayrıca, damga vergisi nedir öğrenmek ve hesaplama yapmak için damga vergisi hesaplama aracımızı ziyaret edin.

Örnek Götürü Gider Hesaplaması

2023 yılı içerisinde toplam konut kirası 72.000 TL olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

 • 72.000 TL - 21.000 TL =51.000 TL (Kalan)
 • 51.000 TL - 7.650 TL =43.350 TL (Vergiye Tabi Tutar)
 • 43.350 TL * %15 = 6.503 TL (Hesaplanan Kira Vergisi)
 • Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. ( 2023 yılı için 294,90 TL)
 • 6.503 TL + 294,90 TL = 6.797,90 TL (Ödenecek toplam tutar)

(Kişinin gelir durumuna göre vergi dilimi oranı ve istisna tutarı uygulaması değişiklik gösterebilir.)

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

NOT: Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İktisap Bedelinin Düşülmesi

Konut olarak kiraya verilen ve sadece kişinin bir adet gayrimenkulün için geçerli olmak şartı ile iktisap yılından (edinme yılından) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumunda hesaplanan kira vergisinden düşülecektir.  Örneğin, 2020 yılında 300.000 TL bedel ile alınarak kiraya verilen konuttan 60.000 TL kira geliri elde edildiğini varsayalım. Bu durumda kira vergisi hesaplaması için kullanılacak kira tutarından (300.000 TL*%5) 15.000 TL iktisap bedeli düşülerek, (60.000 TL- 15.000 TL) 45.000 TL vergiye tabi kira bedeli bulunacaktır.   

Gayrimenkul Alımı İçin Ödenen Faizlerin Kira Vergisinden Düşülmesi

İş yeri veya konut fark etmeden, gayrimenkul alımı sırasından kullanılan kredilerin sadece faiz kısımları toplam kira tutarından "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumda düşülüyor. Örneğin, yıllık toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiş ve gerçek gider yöntemini seçmiş olan bir kişinin konut kredisi için yıl içerisinde toplam 10.000 TL faiz ödediğini varsayalım.  Bu durumda vergi hesaplaması için kullanılacak olan toplam kira geliri (60.000 TL -10.000 TL) = 50.000 TL olacaktır. 

Konut kredisi hesaplaması yaparak ödeme 

Kira Vergisinden Tamamı Düşülebilecek Bağışlar

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

(Bağışlar ile alakalı daha detaylı bilgiye ve listenin tamamını Gelir İdaresi Kira Vergisi Rehberi’nin “bağış ve yardımlar” başlıklı kısmından ulaşabilirsiniz. Sayfanın sonundaki linkten Kira Vergisi Rehberi’ne ulaşabilirsiniz.)

Vergi Dilimleri (2024 yılında elde edilen kira geliri için)

Yıllık Toplam Kazanç 
Vergi Dilimi
110.000 TL'ye kadar
% 15
110.000 TL - 230.000 TL arası (110.000 TL’ye kadar %15 uygulanacak)
% 20
230.000 TL - 580.000 TL arası (110.000 TL’ye kadar %15 / 110.000 TL - 230.000 TL arası %20 uygulanacak)
% 27
580.000 - 3.000.00 TL (110.000 TL'ye kadar %15 / 110.000 TL - 230.000 TL arası %20 /230.000 TL - 580.000 TL arası %27 uygulanacak)
% 35
3.000.000 TL üzeri (110.000 TL'ye kadar %15 / 110.000 TL - 230.000 TL arası %20 /110.000 TL - 580.000 TL arası %27/ 580.000 TL - 3.000.000 TL arası %35 uygulanacak)
% 40

Örnek Kira Vergisi Hesaplama (2024 yılında elde edilen kira geliri için)

Aylık Kira Geliri
Hesaplama Usulü
Tahmini Ödenecek Vergi Tutarı
3.000 TL
Götürü Gider
2.207 TL
5.000 TL
Götürü Gider
5.267 TL
7.000 TL
Götürü Gider
8.327 TL
(Not: Tablomuzda "hesaplanan vergiler" örnek olarak herhangi bir gider düşülmeden hesaplanmıştır. Net hesaplama için aracımızı kullanabilirsiniz.)

Kaynaklar:

2024 Şubat Tarihli 498 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2024

2023 Şubat Tarihli 463 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2023

2022 Şubat Tarihli 420 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2022

2021 Şubat Tarihli 371 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2021

2020 Şubat Tarihli 333 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Tarifesi

Makaleyi faydalı buldunuz mu?

4,0 Puan - 245 Kullanıcı

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.