En Uygun
KOBİ Kredisi
Hesapkurdu'nda!

 • Düşük Faiz Oranları
 • Esnek Vade Seçenekleri
 • En Hesaplı Esnaf Kredileri
 • Ücretsiz Hesaplama ve Başvuru
 
TL
 
 
   

KOBİ Kredisi Başvuru ve Değerlendirme Süreci

KOBİ’lerden en sık gelen soru ve taleplere dayanarak sizin için bankaların KOBİ Kredisi şartlarını araştırdık.

KOBİ Nedir?

250 kişiden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’yi aşmayan tüm girişimler KOBİ, yani Küçük ve Orta Boy İşletme şeklinde tanımlanıyor. Ülkemizde TÜİK verilerine göre bu tanım içerisinde yaklaşık 2,5 milyon üzerinde işletme bulunuyor.

KOBİ Kredisi Kimlere Verilir?

KOBİ tanımı içerisinde yer alan ve vergi levhalı olarak faaliyette bulunan tüm işletmelere verilebilen bir kredi türüdür. Ayrıca çekilecek kredinin KOBİ kredisi kapsamında olabilmesi kullanımının bireysel değil, işletme adına olması gereklidir.

KOBİ’ler Neden Kredi Kullanır?

KOBİ’ler personel, makine alım/bakım, sezon hazırlığı, tadilat vb. sebeplerden dolayı nakit kredilere ihtiyaç duyabilir. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan sebebe göre bankaların KOBİ’lere özel kredi seçenekleri ve uygulamaları mevcuttur.

KOBİ Kredisi’nde İpotek İsteniyor mu?

KOBİ kredisi başvurusunda ipotek istenip istenmeyeceği tamamen bankanın değerlendirmesi sonucunda oluşan şirketin kredi notuna bağlı olarak, bankanın inisiyatifinde olan bir değerlendirmedir. Ancak tüm kredi türlerinde olduğu gibi ipotek verilmesi ek teminat olmasında dolayı, KOBİ kredisinin de kullanılmasını kolaylaştırır.

KOBİ Kredilerine Bankaların Hangi Birimleri Bakmakta?

KOBİ kredileri ticari nitelikli kredi olduğundan dolayı bankaların ticari kredi birimleri ilgilenir. Kredinin KOBİ kredisi kapsamana girebilmesi için ise kredinin işletme adına kullanılması şarttır. Ayrıca işletme adına KOBİ kredisi kullanılmak istenmesi durumunda, bireysel kredi türleri olan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi şartlarına bakılması, kıyaslanması doğru bir değerlendirme değildir. Çünkü ticari krediler bireysel kredilerden farklı yönetmeliklere tabi olup, uygulamada çok fazla farklılıkları bulunur.

KOBİ Kredisi İçin İstenen Belgeler:

Ticari nitelikte olan kredilerden istenen evraklar bireysel kredilere göre daha fazladır. Bunun nedeni işletmelerin bireysel kişilerden farklı olarak finansal durumlarının ölçülebilmesi için çok fazla değerlendirme ölçütünün göz önüne alınması gerekliliğidir.

 • Ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İmza sirküleri,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Ticaret sicil gazetesi (kuruluş ve son gazete),
 • Vergi levhası,
 • Bilanço ve gelir tablosu (en az son iki yıl),
 • Varsa ortaklara ve şirkete ait mal varlığı dökümü (örn. tapu fotokopileri).

KOBİ’ler İçin Kredi Limiti ve Vade Tanımlaması Nasıl Yapılır?

İstenen evrakların teslim edildiğinde KOBİ kredisi süreci başlamış olur. Bankalar şirket ortaklarının genel durumunu inceler. Bu inceleme sonucunda bireysel kredi notuna benzer şekilde bir “işletme kredi notu” oluşur. Oluşan bu kredi notuna dayanarak KOBİ’nin ipotekli ve ipoteksiz kredi limiti ile kullanabileceği kredi vadesi belirlenir. Kredi vadesi 120 aya kadar uzun olabilir, ancak ilgili şirketin ve ortaklarının kredibilitesine bağlı olarak değişir. Bu süreç genel olarak bankacılık sektöründe “kredi limiti tanımlama” olarak ifade edilir.

KOBİ Kedisi Başvuru Değerlendirme Süresi Ne Kadar?

Değerlendirme süreci 1 haftaya kadar sürebilir, ancak bankanın değerlendirme ölçütleri ve şirket yapısına göre sürede değişkenlik gösterebilir. Bu sürecin sonunda oluşturulan limitler ise genelde 12 ay boyunca kullanılabilecek limit teklifleri şeklinde olur.

İhtiyaç Kredisi mi KOBİ Kredisi mi Kullanmak Daha Avantajlı?

KOBİ kredisi ile ihtiyaç kredisi arasında piyasa faiz oranları ortalamasına bakıldığında çok fazla bir fark bulunmuyor. Faiz farkı olmadığı için de toplam ödeme baz alındığında KOBİ kredisi veya ihtiyaç kredisi çekmenin bir farkı yok. Ancak bu karşılaştırmada daha çok belirleyici olan unsurlar, kredi tutarı, vadesi ve kullanım kolaylığıdır.İhtiyaç kredisi temel olarak kolay kullanıma sahip olsa bile kullanım üst limitleri sınırlı ve en fazla 48 ay vadeli ile kullanılabiliyor. KOBİ kredisi ise hazır bir kredi limiti olmadığı sürece değerlendirmesi uzun ama ihtiyaç kredisine göre daha yüksek tutar ve vadelerde kullanılabilir nitelikte oluyor.

Şirket Ortaklarının Finansal Geçmişi KOBİ Kredisi Değerlendirmesini Etkiler mi?

KOBİ kredilerinde şirketin genel mali durumu değerlendirilir, ancak kredi kararında önemli bir ölçüt de şirket ortaklarının finansal geçmişleri ve malvarlıklarıdır. Bu geçmişlerin bankalar tarafından önemli görülmesinin nedeni, KOBİ’lerin genel olarak şirket ortaklarının mali durumlarından etkilenebilecek bir yapıya sahip olmasıdır.

KOBİ’ler Konut Kredisi Kullanabilir mi?

KOBİ’ler işletme adına konut kredisi kullanamaz. Konut kredileri bireysel krediler sınıfında olup yalnızca kişi adına kullanılabilir. Şirket adına kullanılacak krediler “ticari kredi” sınıfında değerlendirildiğinden bireysel kredi türü olan konut kredisi ürünü şirketler tarafından kullanılamaz. Ancak şirketler konut ipotekli ticari kredi kullanılabilir.

KOBİ Kredisi Faiz Oranları Bankalar Arasında Çok Değişiklik Gösteriyor mu?

Diğer kredi türlerine kıyasla KOBİ kredilerinin faiz oranları bankalar arasında daha fazla değişiklik gösterir. Bunun nedenleri ise başlıca, kredi limit ve vadelerinin daha uzun olması, KOBİ’lerin ekonomik dalgalanmalardan çok fazla etkilenebilmesi ve değerlendirilmesi gereken ölçütlerinin çok fazla olmasını sıralayabiliriz. Bankalar arasında faiz oranlarının bu kadar değişkenlik göstermesinden dolayı, işletmelerin çalışacakları bankaları kıyaslayarak seçmeleri ve alternatif olarak birkaç banka ile özellikle kıyaslama yapmak için aktif iletişimde kalmaları, daha doğru bir yol olmaktadır.

KOBİ Destek Kredileri ve KOSGEB Nedir?

Sürekli ve özel olarak yatırımı teşvik etmek ile büyümeyi desteklemek amaçlı olarak KOBİ tanımı içerisinde yer alan işletmelere kredi destekleri belirli şartlarda veriliyor. Bu destekler genel olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığı ile sunuluyor. Bu kapsamda özel veya kamu bankalarından devlet destekli, esnaf kredisi, işletme kredisi veya KOBİ kredisi adları altındaki krediler, KOSGEB aracılığı ile belirli şartlar taşınması durumunda alınabiliyor.

KOBİ Kredisinin Bankacılık Sektöründeki Payı ve Gelişimi

Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler 2016 Eylül ayı raporuna göre, KOBİ kredileri 405 milyar TL ile toplam kredilerin %25’ini oluşturuyor. Bu oran toplamı 403 milyar TL olan bireysel kredi ve kredi kartı toplamından bile fazla. KOBİ kredisinin sektör içerisindeki payının bu kadar büyük olması ve 2009 yılından 2016 yılına kadar olan süreçte %400’un üzerinde bir büyüme sergilemesinden dolayı, bankaların özel olarak ilgisini çekmekte ve cazip kampanyalar için de fırsat oluşturmaktadır.