Ticari Kredi ile Bireysel Kredi Farkı Nedir?

Güncelleme: 23.01.2024
Yayımlama: 28.12.2023
Paylaş
İçindekiler

Krediler bireysel kredi ve ticari kredi olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Bireysel kredi; gerçek kişilerin mal ve hizmet ihtiyaçlarını gidermek için belirli şartlarla kullanabileceği kredilerdir.
 • Ticari kredi; işletme sahiplerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar tarafından verilen kredilerdir. Ticari krediler kullanırken çeşitli teminatlar gösterilebilir. 

**Ticari kredi ile normal krediyi birbirinden ayıran fark; ticari kredinin işletmelere, normal kredinin ise gerçek kişilere verilmesidir. 


En Uygun İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları:

*Tablodaki faiz oranları 20 bankanın "en uygun" kredi teklifine göre günlük olarak güncelleniyor. Ayrıca tüm bankaların faizlerine ulaşmak için ihtiyaç kredisi sayfamızı ziyaret edin.


Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi; bankaların işletmelere büyümeleri ve finansman faaliyetlerine devam edebilmeleri için verdiği kredi türüdür. Ticari belgesi bulunan herkes bu kredilerden yararlanabilir. Fakat bankalar kredilerini verirken firmaların risk durumlarını değerlendirebilirler. Firmaların kredi raporları hazırlanır ve bankalar bur raporlara dayanarak kredi desteği sunarlar. Ticari kredi, nakit veya gayri nakdi olarak verilebilir. 

Ticari Kredi Türleri Nelerdir?

Ticari krediler, firmaların ihtiyaçlarına ve geri ödenme sıklığına göre farklılık gösterirler. Başlıca ticari kredi türleri aşağıdaki gibidir;

 1. Teminatlı ticari kredi
 2. Spot kredi
 3. Rotatif kredi
 4. Açık kredi
 5. Gayrinakdi kredi

1. Teminatlı Ticari Krediler

Günümüzde en çok kullanılan ticari kredi türüdür. Bankalar risklerini azaltmak amacıyla düşük faiz oranı ve teminat ile verdikleri kredi türü olarak bilinir.

2. Spot Kredi

Anlaşma boyunca faiz oranının, vadesinin ve ödeme tutarının sabit kaldığı kredi türüdür. Vadeli olmakla birlikte vade sonunda anaparaya eklenen faiz oranı ve verginin ödenmesini taahhüt eden kredi türüdür. Birçok kredi türü spot kredi olarak geçer. Daha çok büyük ölçekli firmalar tarafından kullanılır ve kısa vadede kapatılır. 

3. Rotatif Kredi (Borçlu Cari Hesap)

Faiz oranı piyasaya gire şekillenebilen, istenildiği zaman kapatılabilen kredi türüdür. Faiz yapısı "sabit faiz" ve "değişken faiz" olmak üzere ikiye ayrılır. İşletmenin ve bankanın anlaşmaya vardığı limitler dahilinde kullanılır. Dönem sonunda faiz yansıtılır. Faiz oranı yıl sonunda değişebilir. Vadeleri genellikle 12 aydır.

Rotatif krediler sadece Türk Lirası üzerinden kullanılır. Şirketlerin anlık doğan ihtiyaçlarını karşıladığı için ödemeleri esnek yapıdadır. İmza karşılığı, ipotek ya da çek karşılığında kullanılabilir. Cari hesap hakkında bilgi almak için cari hesap nedir yazımızı ziyaret edin. 

4. Açık Kredi

Bankaların sadece güvendikleri müşterilerine, herhangi bir güvence istenmeksizin imza ile verdikleri kredi türüdür. Limitleri banka tarafından belirlenir. Açık kredi veren bankalar, verdikleri kredinin limitlerini ve hangi koşullarda verebileceğini kendisi belirler. 

5. Gayrinakdi Krediler

Nakit olmayan kredi türüdür. Bu kredi daha çok ithalat ve ihracat işlerinde kullanılmaktadır. Bankalar gayrinakdi krediler ile işletmelerin yeni bir iş ya da mal alımı için garantörlük yaparlar. Uluslararası ticarette kullanılan gayrinakdi kredi de, akreditif veya teminat mektubu ile firmalar arasında anlaşma sağlayarak birbirlerine güvence verirler.

Ticari Kredi Alma Şartları Nelerdir?

Ticari kredi kullanacak bireyin mutlaka faal bir şirketi olmalıdır. Banka, ticari kredi başvurularında geçmiş kredi ödemelerini ve dönemlik finansal raporunu değerlendirerek işletmelerin ödeme gücünü analiz eder. Bunun sonucunda da şirkete sağlanacak kredi tutarı belirlenir. Kredi başvurusu yapan şirketin daha önce bankalarla ödeme konusunda problem yaşamış olması, kredi alma ihtimalini zayıflatır.

Ticari Kredi İçin Gerekli Belgeler

Ticari kredi alırken istenen belgeler bankadan bankaya farklılık gösterse de genel olarak şöyle sıralanır: 

 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Şirketin bağlı olduğu ticaret odası kaydı ve resmî gazete nüshası

Ticari Kredi Yapılandırılır mı?

“Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” kapsamında kredisini ödemekte sorun yaşayan şirketler, kullandıkları krediyi yapılandırabilir. Çerçeve anlaşmasının amacı şunlardır: 

 • Şirketlerin kredilerini yenilemek,
 • İlave kredi sağlamak,
 • Şirketlerin kredi borçlarının vadelerini uzatmak,
 • Borçtan kaynaklı faiz, anapara, kar payları ve gecikme cezalarından doğan alacakları indirmek, bunlardan tamamen ya da kısmi olarak vazgeçmek.
 • Borçlu şirketlerin istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine olanak sağlamak.

Ticari Kredi Yapılandırma Şartları Nelerdir? 

Bir firmanın, kredi borcunu yapılandırılabilmesi için mali durumunun ve yapılandırmaya uygunluğunun tespit edilmesi gerekir. Yapılandırma işleminden, borcunu ödemede geçici sorun yaşayan ve ekonomiye katma değer oluşturduğuna inanılan firmalar faydalanabilir. İflas kararı olan ve borçlarını geri ödeyemeyeceği tespit edilen şirketler yeniden yapılandırma kapsamına giremezler.

Bireysel Kredi Türleri Nelerdir?

Bireysel kredi veya normal kredi türleri

 1. İhtiyaç kredisi
 2. Taşıt kredisi
 3. İpotekli ihtiyaç kredisi
 4. Konut kredisi olmak üzere 4 ana başlığa ayrılmıştır.

1. İhtiyaç Kredisi

Gerçek kişilerin, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla banka tarafından kullandırılan kredilerdir. 2016 yılının Eylül ayında yapılan düzenleme ile 36 ay olarak sınırlandırılmıştır. Genellikle teminatsız verilmekle birlikte başvuran kişinin durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. 

2. Taşıt Kredisi

Gerçek kişilerin, binek ya da hafif ticari nitelikteki 0 km ve 2. el taşıt alımlarını finanse etmek amacıyla kullandırılan kredilerdir. Vade süresi maksimum 60 aydır. Taşıt kredisi kullanmadan önce şartlar hakkında bilgi almak için taşıt kredisi şartları sayfamızı ziyaret edin.

3. İpotekli İhtiyaç Kredisi

Gerçek kişilerin, kendi adına kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyeti olan konutunun ipotek alınması şartıyla ticari olmayan ihtiyaçlarını karşıladıkları kredilerdir. Mortgage yasası kapsamında kullandırılır. İhtiyaç kredisi kapsamında yer aldığı için vade süresi 36 ay ile sınırlıdır. Borcun ödenmesi ile banka tarafından konulmuş ipotek kaldırılır.

4. Konut Kredisi

Gerçek kişilerin, sıfır ya da ikinci el konut alımlarını finanse etmek amacıyla bankalar tarafından kullandırılan kredi türüdür. Teminatlı kredi olduğu için vadesi diğer kredilerden daha uzun olup 120 ay ile sınırlandırılmıştır. Konut kredisi hesaplama aracımıza ulaşmak konut kredisi sayfamızı ziyaret edin.

Kaynaklar:

Türkiye Bankalar Birliği TBB Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması

10.02.2020 Tarihli 2020/4 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu Yorumlar

Yorumlar (0)

Çıkış
Gönder
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.