Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sigorta

Güncelleme: 18.01.2023
Yayımlama: 17.04.2019
Paylaş
İçindekiler

Kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması gibi sebeplerle ev hizmetlerinde çalışan kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum ev hizmetlerinde çalışan kadınları herhangi bir maddi ve manevi zarara karşın çalıştıran veya işveren kişiler tarafından sigorta ile desteklenmesine gerekliliği doğuruyor. 

Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıran ve işveren sayılmayan gerçek kişiye çalıştıran, ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün veya daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişiye ise işveren denir. İşverenler sigorta prim teşviklerinden faydalanabilirler fakat çalıştıranlar bu primlerden yararlanamazlar.  

Hangi İşler Ev Hizmeti Sayılır?

Ev hizmeti, bir evin günlük bakım, temizlik, yemek yapma, çamaşır yıkama, ütü yapma, alışveriş, bahçe işleri ile çocuk, yaşlı bakımı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilere yardım etme gibi işleri ev halkı haricinde başka kişiler tarafından yapılmasıdır. Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece de dahil akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmaz.

Ev hizmetlerinde çalışan kişilere sigortanın nasıl yapılacağı konusunda, çalışan kişinin ev hizmetlerinde 10 günden az veya 10 günden fazla çalışıp çalışılmadığına bakılacaktır. Eğer ev hizmetlerinde çalışan kişi 10 günden az çalışıyor ise çalışan için;

 • İş kazası veya meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacaktır.
 • Primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecektir.
 • Çalışanlar eğer isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyebileceklerdir. 

Eğer ev hizmetlerinde çalışan kişi 10 günden fazla çalışıyor ise çalışan için;

 • İş kazası veya meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacaktır.
 • Primleri çalıştıran kişi tarafından kolay işverenlik kapsamında ödenecektir.

Kimler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir öğrenmek için ilgili yazımızı inceleyin.

Kolay Onaylanan Kredi Kartları

Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az Çalışanlara Nasıl Sigorta Yapılır?

Evinde ev hizmetleri için ayda 10 günden az süre ile işçi çalıştıran kişiler, iş kazası veya meslek hastalığı yönünden sigorta yaptırmak zorundadır. Evlerinde çalıştırdıkları her gün için asgari ücretin günlük tutarının %2 si oranında prim ödemek zorundadırlar. 

Evlerinde çalıştırdıkları işçiler için çalıştıranlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form doldurmaları gerekir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yapılabileceği gibi online olarak www.turkiye.gov.tr sitesinden de başvuru yapabilir. 

Bu şekilde müracaat edecekler;

 • www.turkiye.gov.tr adresinden “e-hizmetler” menüsünden “Sosyal Güvenlik Kurumunu” seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının T.C. numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır.
 • www.turkiye.gov.tr uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • www.turkiye.gov.tr uygulaması aracılığı ile müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişinin çalışma süresi 10 günden az olması halinde her ay ayda sadece 10 gün çalışması durumunda, başvuru formunda “Çalışma devamlı mı?” kısmını işaretlemesi gerekmektedir. Bu sayede form sürekli olarak doldurulmadan bir kez doldurulması yeterli olacaktır. 

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişilerin, isterlerse 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmıştır. Sigortalıların bu primi ödemeleri için kuruma müracaat etmelerine gerek yoktur. Bunun için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirmesi yeterli olacaktır. Bu sayede sigortalılar uzun vadeli sigorta primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilirler. 

Çalıştıran kişiler, en hizmetlerinde çalışan kişinin durum değişikliğini, çalışılan gün sayısının değişmesini, sigortalının hastalığı nedeniyle istirahatli olduğu günleri, sigortalının işten ayrıldığını 10 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve bildirmeleri gerekmektedir.

Ev hanımları kredi alabilir mi öğrenmek için Ev Hanımlarına Kredi sayfamızı ziyaret edin.

Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Fazla Çalışanlara Nasıl Sigorta Yapılır?

Evde 10 gün ve 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışan kişiler, işverenleri tarafından sigorta yaptırmak zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir defaya mahsus olmak üzere “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Belge” ile müracaat edildiği takdirde ev hizmetlerinde çalışan kişiye sigorta yapılmış olacaktır. 

Ayda 10 günden fazla çalışan işçilere sigorta yaptıran işverene, kolay işverenlik uygulaması uygulanır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlardan da 10 günden az sigortalı çalıştıranlarda olduğu gibi işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış belgesi alınmayacaktır. 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken belgede;
 • Sigortalının işe giriş tarihi,
 • Sigortalıya ödenecek ücrete gire günlük belirlenecek kazanç,
 • Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı,
 • Ev hizmetinde çalışma nedeni bildirilmelidir. 

Ev hizmetlerinde 10 gün veya daha fazla çalışanlar için, işverenler %34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortasına göre %3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam %37,5 prim ödeyeceklerdir. Ayrıca yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar hakkında işverenler tarafından %32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekir. 

İşsizlik maaşı hesaplama yapmak istiyorsanız ilgili sayfamızı ziyaret edin.

Yabancı Uyruklu Çalışanlara Sigorta Nasıl Yapılır?

Kanun gereğince yabancı uyruklu kişilere bir yıl süreli çalışma izni verildiği için, yabancı kişiler kısmi süreli çalışamamaktadır. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışabilen yabancı uyruklu kişiler için işverenler başvuru formuna çalışma izin belgesini de eklemek zorundadırlar. Yabancı uyruklu kişilerin ev hizmetlerinde 10 günden az süreli çalıştığı tespit edilirse çalıştıranlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Kıdem Tazminatı

Bir çalışanın kıdem tazminatı almaya hak kazanması için temel şart 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışıyor olmasıdır. Ev hizmetlerinde çalışanlar ise 4857 sayılı Kanunun 4. maddesine göre kanun kapsamında olmadıklarından kıdem ve ihbar tazminat hakları yoktur. Ancak işveren çalışan kişiyi işten çıkartmak istediğinde önceden bildirimde bulunması gerekir. Bildirim yapmaması durumunda fesih bildirim süresi kadar tazminat ödemesi gerekir. Çalışan tarafa bildirim yapılmasından başlayarak gereken süreler ise şu şekildedir: 

 • 1 yıla kadar hizmet süresi olan işçilerde 2 hafta, 
 • 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan işçilerde 4 hafta, 
 • 5 yıldan fazla süre çalışmış işçilerde 6 haftadır. 

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sağlık Hizmeti Hakkı

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreli çalışarak sigortalı olan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için hastaneye başvuru yapılmasından önceki son 1 yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödemesi olması gerekir.

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu Yorumlar

Yorumlar (0)

Çıkış
Gönder
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.