Vakıf Ferdi Kaza Sigortası

Gerçekleşmesi muhtemel, ani ve harici kazaların, sigortalının iradesi dışında hayatını kaybetmesi veya cismani herhangi bir arızaya maruz kalması ile sonuçlanmasıyla poliçede belirlenen şartlar dâhilinde sigortalıyı güvence altına alan sigorta çeşididir. 

Ferdi Kaza Sigortası Çeşitleri:

Müşterilerinin ve piyasanın istek ve beklentilerine göre hazırlanmış olan ferdi kaza sigortası kapsamında oluşturulmuş sigorta ürünleri aşağıdaki gibidir:

- Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası

- Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası

- Devamlı Yaşam Standardı

- Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası

Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası: Sigortalıyı, aniden oluşacak kazalar sonucu meydana gelen vefat veya sakatlık riskine karşı bir yıl boyunca güvence altına alan sigorta paketidir. Sigorta paketinden 15-65 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler yararlanabilir. Sigorta süresi bir yıl olarak belirlenmiştir ve sigortalının isteğine göre her yıl yenilenebilir özellikte olup prim tutarı sigortalının seçmiş olduğu tazminat ve meslek risk grubuna göre değişiklik göstermektedir.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası: Başınıza gelebilecek ani ve harici olaylara karşı sigortalıya maddi destek sağlayan sigorta paketidir. Sigorta paket süresi bir yıl olarak belirlenmiş olup, sigortalının kaza sonucunda vefatı, sakatlık, yanık ve kırılma durumlarında sigortalıya ve ailesine maddi destek sağlayan sigorta paketidir.

Devamlı Yaşam Standardı: Sigortalının bir kaza sonucunda yaşamını yitirmesi, yaralanması veya sakat kalması gibi risklere karşı oluşacak maddi kayıplarını en aza indirmek amacıyla oluşturulmuş 18-60 yaş arası herkesin sahip olabileceği sigorta paketidir. Sigorta süresi bir yıl olarak düzenlenmiş olup, devam ettirmek isteyenler için yenilenebilir niteliktedir. 

Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası: Sigortalıyı her an oluşabilecek kazalara karşı bir yıl boyunca güvence altına alan, 15-65 yaş arasında ciddi sağlık problemleri olmayan kişilerin kullanabileceği sigorta türüdür. Bu paket ile kaza sonucu oluşacak maddi kayıplara ek olarak diş sağlığı, medikal asistans ve sağlıklı beslenme hizmetleri ile de sigortalıya destek olmaktadır. Sigorta telemarketing kanalı üzerinden satılmaktadır.Diğer Sigorta Şirketleri

AIG Sigorta Güneş Sigorta Acıbadem Sigorta
Aksigorta HDI Sigorta Demir Hayat Sigorta
Allianz Sigorta Liberty Sigorta Cigna Finans Hayat Emeklilik
Avivasa Hayat Emeklilik Mapfre Sigorta NN Hayat Emeklilik
Axa Sigorta Neova Sigorta MetLife Hayat Emeklilik
Ergo Sigorta Ray Sigorta Vakıf Emeklilik
Eureko Sigorta Sompo Japan Sigorta Unico Sigorta
Generali Sigorta Türk Nippon Sigorta
Groupama Sigorta Zurich Sigorta