HesapKurdu logo

TARSİM Hayvan Sigortası

Güncelleme: 20.01.2023
Yayımlama: 18.03.2021
Paylaş
İçindekiler

TARSİM Nedir?

Açılımı Tarım Sigortaları Havuzu olan TARSİM, tarım ve hayvancılık sektöründe ortaya çıkabilecek riskleri teminat altına alabilmek amacıyla 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" ile kurulmuştur. 

TARSİM, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelikler, sözleşmeler ve sigorta teknikleri ve prensipleri doğrultusunda işlem yapan, kâr amacı olmayan bir anonim şirkettir.

TARSİM’in Amacı Nedir?

 • Tarım ve hayvancılık sektöründeki sigortacılık uygulamalarını yüksek bir standarda taşımak.
 • Poliçelerin kapsamını genişletmek ve teminatları çeşitlendirmek.
 • Zarara uğrayanlara ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılabilmesini sağlamak.
 • Tarım sigortaların ülkenin dört bir yanında tarım ve hayvancılık yapan herkese ulaştırabilmek.

TARSİM’de Devlet Desteği Var mıdır?

TARSİM sisteminde, çiftçilerin ödediği sigorta primlerine ek olarak devlet desteği vardır. Çiftçilerin ödediği primler ile devlet tarafından ödenen destekler, ortak bir havuzda birikir ve zarar durumunda çiftçinin maddi kaybı bu havuzdan karşılanır.

Hayvan hayat sigortası hakkında tüm merak edilenleri hayvan hayat sigortası sayfamızdan öğrenin. Çiftçi belgesi için detaylı bilgiyi ise çiftçi belgesi yazımızdan edinin. 

TARSİM Hayvan Sigortası

TARSİM hayvan sigortaları beşe ayrılır. Bunlar:

 • büyükbaş hayvan hayat sigortası
 • küçükbaş hayvan hayat sigortası
 • kümes hayvanları hayat sigortası
 • su ürünleri hayat sigortası
 • arıcılık (arılı kovan) sigortası 

Evcil hayvanlara yapılan sigorta hakkında detaylı bilgi için evcil hayvan sigortası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, risk değerlendirmesinin ardından TARSİM büyükbaş hayvan sigortası ile sigortalanır. Sigortalanacak hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde kayıtlı olması gerekir. 

Hayvancılık kredisi şartları hakkında merak edilenleri hayvancılık kredisi nedir, nasıl alınır sayfamızdan edinin.

Büyükbaş Hayvan Sigortası Hani Zararları Karşılar?

Büyükbaş hayvan hayat sigortası, tarife ve talimatlar kapsamında aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan ölüm, zorunlu kesim, ve yavrunun ölümü gibi durumlarda maddi zararı karşılar. 

Büyükbaş Hayvan Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

Aşağıda belirtilen ana teminatların yanı sıra, ek prim ödenerek sigorta kapsamı genişletilebilir.

 • Bütün hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi operasyonlar.
 • Veziküler stomatitis, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plöropnömonisi, anthrax, epizootik hemorajik hastalığı, mavi dil hastalığı, enzootik sığır löykozu gibi 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu uyarınca ihbar edilmesi gerekli hastalıklar
 • Yabani hayvan saldırıları, böcek sokmaları ve diğer kazalar.
 • Yem ve zehirli otlara bağlı zehirlenmeler.
 • Güneş çarpması ve doğal afet kaynaklı zararlar.
 • Yangın ya da infilâk.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde kayıtlı olan koyun, koç, teke ve keçiler risk değerlendirmesinin ardından sigortalanabilir. 

Küçükbaş Hayvan Sigortası Hani Zararları Karşılar?

TARSİM küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda meydana gelen ölüm, mecburi kesim ve yavru atma durumunda çiftçinin maddi zararı genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında karşılanır. Gebeliğin herhangi bir bölümünde yaşanan yavru atmanın, TARSİM eksperi tarafından tespit edilmesi gerekir. 

Küçükbaş Hayvan Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

Ek prim ödenerek poliçeye ek teminatlar eklenebilir ve kapsam genişletilebilir:

 • Bütün hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi operasyonlar.
 • Mavi dil, rift vadisi humması, koyun ve keçi çiçeği, anthrax, koyun ve keçi vebası, epizootik hemorajik hastalığı gibi 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu uyarınca ihbarı zorunlu olan hastalıklar.
 • Yabani hayvan saldırıları, böcek sokmaları ve diğer kazalar.
 • Yem ve zehirli otlara bağlı zehirlenmeler.
 • Güneş çarpması ve doğal afet kaynaklı zararlar.
 • Yangın ya da infilâk.

Hayvan kazalarında tedaviyi kim karşılar öğrenmek için hayvan kazalarında sigorta tedavi masraflarını karşılar mı sayfamızı inceleyin.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

TARSİM kümes hayvanları hayat sigortası, kapalı, açık ve yarı açık tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında, aşağıda belirtilen durumlarda meydana gelen ölüm, mecburi kesim ve itlaf sebebiyle oluşan maddi zararları, genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında karşılar.

Kümes hayvanlarının TARSİM kümes hayvanları hayat sigortası ile sigortalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde kayıtlı olması gerekir. Ayrıca tesiste hijyen ve bio güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir. 

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

 • Her türlü doğal afetlerden kaynaklanan zararlar.
 • Yangın ve infilak sonucu oluşan zararlar.
 • Jeneratör, fan gibi tesis ekipmanlarında meydana gelen bozulmalar sonucu ortaya çıkabilecek zararlar.
 • Kaza ve zehirlenmeler.
 • 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu uyarınca ihbarı mecburi olan bulaşıcı hastalıklar dışındaki kümes hayvanı hastalıkları (açık ve yarı açık tesislerdeki kümes hayvanları, yalnızca dar kapsamlı kümes hayvanları hayat sigortası ile sigortalanabilir. Dar kapsamlı kümes hayvanları hayat sigortasında, hastalıklar teminat dışında kalır).

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Kapalı tesiste yetiştirilen kümes hayvanları için ek prim ödenerek şu hastalık sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimler sonucu ortaya çıkan maddi zarar da teminat altına alınır:

 • pullorum 
 • kanatlı tifosu 

Su Ürünleri Hayat Sigortası

TARSİM su ürünleri hayat sigortası iç sularda veya denizlerde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlarda aşağıda belirtilen durumlarda meydana gelen fiziksel kayıp ya da ölüm durumunda ortaya çıkan maddi zararı genel şartları ile tarife ve talimatlar kapsamında karşılar.

Yetiştirilen su ürünlerinin sigorta kapsamına dahil olabilmesi için Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olması ve sigorta eksperi tarafında risk değerlendirmesinin yapılması gerekir. 

Su Ürünleri Hayat Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

Aşağıdaki ana teminatların dışında ek teminatlar, ek prim ödenerek poliçeye dahil edilebilir:

 • Poliçe başlangıç tarihinden önce mevcut olan hastalıklar ile bu tarihten itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari hastalıklar dışındaki su ürünü hastalıkları.
 • Yetiştiricinin kontrolü dışında meydana gelen kirlenme ve zehirlenmeler.
 • Deprem, sel, fırtına, su baskını, hortum gibi doğal afetlerden meydana gelen zararlar.
 • Kazalar.
 • Yabani hayvan saldırıları.
 • Alg patlaması.
 • Havuz ve kafesler arasında balık aktarımları sırasında meydana gelen zararlar.

Arıcılık Sigortası

TARSİM Arıcılık Sigortası, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan kovanlarda aşağıdaki durumlarda meydana gelen maddi zararları karşılar. 

Arıcılık Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

Poliçe yapılmadan önce eksperler tarafından risk incelemesi yapılır ve yalnızca plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlar sigorta kapsamına dâhil edilebilir. 

 • Deprem, fırtına, hortum, heyelan, sel ve su baskını gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararlar.
 • Yangın ve infilak.
 • Herhangi bir taşıt çarpması sonucunda oluşan zararlar.
 • Vahşi hayvan saldırısı.
 • Kovanların taşınması esnasında oluşabilecek zararlar.

TARSİM Hayvan Sigortaları Nasıl Yaptırılır?

TARSİM’e üye sigorta acenteleri aracılığıyla sigorta başvurusu yapılabilir. Daha sonra TARSİM tarafından risk inceleme işlemleri yapılır. Risk inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından poliçe oluşturulur. TARSİM’e üye sigorta şirketleri:

Ak SigortaAllianzAnadolu Sigorta
AXA SigortaBereket SigortaDoğa Sigorta
ERGO SigortaEureko SigortaGeneralli Sigorta
GroupamaTürkiye SigortaHDI Sigorta
Koru SigortaLiberty SigortaMapfre Sigorta
Neova SigortaQuick SigortaRay Sigorta
Şeker SigortaSompo SigortaUnico Sigorta
Zurich Sigorta

Kaynak:

Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM 

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.