HesapKurdu logo

Hayvan Hayat Sigortası

Güncelleme: 20.09.2022
Yayımlama: 19.01.2021
Paylaş
İçindekiler

Hayvan Hayat Sigortası Nedir?

Hayvan hayat sigortası, Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarındaki hayvanları her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklardan, kazalardan, doğal afetler sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya ölümlerinden sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Hangi Hayvanlar Sigorta Edilebilir?

Yaşlarına göre sigorta edilecek hayvanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • 1 yaş 12 yaş arası merkep ve katırlar
 • 1 yaş 9 yaş arası sığırlar ve 1 yaşından 14 yaşına kadar mandalar
 • 1 yaş 4 yaş arası yerli ve merinos koyunları ve tiftik keçileri
 • altı aylıktan 3 yaşına kadar domuzlar
 • 1 yaş 8 yaş arası ev, av, bekçi ve çoban köpekleri

Çiftçi belgesi hakkında detaylı bilgi almak için çiftçilik belgesi nasıl alınır yazımızı ziyaret edin. 

Hayvan Hayat Sigortası İnfografik

Hayvan Hayat Sigortası Teminatları 

Hayvan hayat sigortası aşağıdaki nedenlerden meydana gelen zararları teminat kapsamına alır:

 • hastalıklar
 • her türlü doğal afetler
 • zehirli çayır otları yeme bağlı zehirlenme
 • yangın veya infilak
 • yavru atma
 • güneş çarpması
 • sert ve delici cisimlerin yutulması
 • hırsızlık

Hayvan Sigortası Teminat Dışında Kalan Haller

Hayvan sigortası teminatı dışında kalan haller aşağıdaki gibidir:

 • ruam, at vebası, sığır vebası, tüberküloz, brüselloz, seçi ciğer ağrısı hastalıklarından oluşacak zararlar
 • çalınma, kaybolma ve değiştirmeden oluşacak zararlar
 • yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler
 • her çeşit yarış atları ve sirk hayvanları
 • yabancı düşman hareketleri, harp olayları, istila, çarpışma iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketlerden oluşan zararlar
 • nükleer yakıttan ya da nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan ya da bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların ya da radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden oluşacak zararlar
 •  kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan, meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler

Hayvan Hayat Sigortası Primleri Nasıl Ödenir?

Hayvan hayat sigortalarında poliçede yazılı primin %50'sini devlet öder. Sigortalı ödeyeceği primin %25’i peşin verip kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle ödeyebilir. 

Hayvan Hayat Sigortası Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Hasar ihbarını, poliçede belirtilen herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde en geç 24 saat içinde ile TARSİM çağrı merkezi numarası olan 0850 250 82 77 hatta yapabilirsiniz. Ayrıca TARSİM MOBİL uygulaması ile hasar ihbarı yapabilirsiniz.

TARSİM hakkında detaylı bilgiyi TARSİM hayvan sigortası sayfamızdan edinin.

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası kazalar sonucu oluşan tüm sağlık problemlerini, herhangi bir enflasyon sebebi ile oluşan yaralanmaları, elektrik çarpması, zehirlenmeler ve böcek sokması gibi durumları teminat limitleri dahilinde kapsayan özel bir sigortadır. Bazı sigorta şirketlerinde pati sigortası olarak da adlandırılır.

Daha detaylı bilgi almak için evcil hayvan sigortası sayfamızı ziyaret edin.

Hangi Evcil Hayvanlara Yapılabilir?

6 aydan büyük 10 yaştan küçük, aşıları tamamlanmış tüm ırk ve türdeki kedi ve köpeklere yaptırılır. Kedi ve köpek dışındaki evcil hayvanların teminat altına alınması sigorta şirketlerinde farklılık gösterir. Evcil hayvan statüsü dışında kalan hayvanlar ise tarım sigortaları kapsamında güvence altına alınabilir.

Sadece, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve bağlı yönetmeliklerde Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirmek yasak olduğu için bu cinsdeki hayvanlara yapılmaz. 

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Büyükbaş hayvan sigortası, HAYBİS’ e (Hayvan Bilgi Sitemine) kayıtlı büyükbaş hayvanları sigorta primlerine %50 devlet desteği ile her türlü hastalık ve zararlılara, saldırılara karşı koruyan sigortadır. Yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sadece süt ve erkek besi sığırları ile mandalar sigortlanabilir.

Büyükbaş Hayvan Sigortası Kapsamı

Aşağıdaki hastalık, kaza ve saldırılar sonucu meydana gelen zararlar devlet destekli büyükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındadır:

 • hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • *anthrax, mavi dil, bulaşıcı sığır plörapnömonisi, rift vadisi humması, enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, bulaşıcı stomatitis hastalıkları
 • her türlü kaza,
 • vahşi hayvan saldırısı
 • yılan ve böcek sokması
 • zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 • her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • yangın ya da infilâk

*5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi hastalıklardır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş hayvan hayat sigortası HAYBİS’e kayıtlı koyun ve keçi ile koç ve tekeleri, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda her türlü hastalık ve zarar, saldırılara karşı koruyan sigortadır. 30 günlük ve 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) olan koyun ve keçiler ile koç ve tekelere sigorta yapılır. 

Küçükbaş Hayvan Sigortası Kapsamı

Aşağıdaki hastalık, kaza ve saldırılar sonucu meydana gelen zararlar devlet destekli küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındadır:

 • her türlü hayvan hastalıkları
 • gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması
 • zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 • her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
 • yangın ve infilak nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri

Hırsızlık ve yavru atma gibi teminatlar da isteğe bağlı eklenebilir. 

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Kümes hayvanları sigortası, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarını yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda her türlü hastalık ve zarar, saldırılara karşı koruyan sigortadır. Ödenecek primin yarısı devlet tarafından karşılanır. 

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Kapsamı 

Devlet destekli kümes hayvanları hayat sigortasını  geniş ve dar kapsamlı olmak üzere iki ayrı teminat paketi vardır:

1. Geniş kapsam kümes hayvanları sigortası teminatları aşağıdaki gibidir:

 • *ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar dışında, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları
 • her türlü kazalar ve zehirlenmeler
 • yangın veya infilâk sonucu meydana gelen hasarlar
 • her türlü doğal afetler sonucu meydana gelen hasarlar 

*996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre düzenlenir.

2. Dar kapsamlı kümes hayvanları sigortasında ise tüm hastalıklar teminat dışıdır. 

Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece dar kapsam teminat tarifesine göre sigortalanabilir. 

Su Ürünleri Hayat Sigortası 

Su ürünleri hayat sigortası, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi göre deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları risklere karşı teminat altına alır. Bu su ürünleri, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olması gerekir.

Su Ürünleri Hayat Sigortası Kapsamı

Devlet destekli su ürünleri hayat sigortası kapsamında sigortalanın aşağıdaki teminatlar yer alır:

 • su ürünleri sigortası genel şartlarında yer alan istisnalar haricindeki her türlü hastalık
 • kontrol dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
 • alg patlaması sebebiyle meydana gelen ölüm veya fiziksel kayıp
 • bütün doğal afet
 • predatörler
 • kazalar

Hırsızlık, kafes ağları kazaları da ek olarak poliçe kapsamına alınabilir. 

Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası  

Arıcılık sigortası, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülen risklere karşı teminat altına alır.

Arıcılık Hayat Sigortası Kapsamı

Arılı kovan sigortası aşağıdaki nedenler sonucunda meydana gelen zararları teminat altına alır:

 • fırtına, hortum, heyelan, sel ve su baskını
 • yangın ve deprem
 • taşıt çarpması
 • vahşi hayvan saldırısı
 • *kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. 

* Sadece gezginci arılar için geçerlidir. 

Hayvan Hayat Sigortası Yapan Sigorta Şirketleri

 • Ak Sigorta*
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • MAPFRE Sigorta
 • Neova Katılım Sigorta

*Ak Sigorta sadece evcil hayvan/pati sigortası yapıyor. 

Ayrıca birçok bankadan devlet destekli hayvan hayat sigortası poliçesi alabilirsiniz. 

Kaynaklar:

TSB Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları 

TSB Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

TSB Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor

Adres: İçerenköy Mah., Değirmen Yolu Cad. Nuh Plaza 37/2 34752 Ataşehir/İstanbul
MERSİS Numarası: 0577050290800014
Tel: 0(216) 570-0707 E-posta: bilgi@hesapkurdu.com

Hesapkurdu logo

Copyright © 2021 - Konut Kredisi Com Tr Dan. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.