İLKSAN Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Güncelleme: 17.05.2019

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın kısaltılmış hali olan İLKSAN, 1943 yılında 4357 sayılı kanun ile kurulmuş bir yardım sandığıdır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olan İLKSAN, ilkokul öğretmenleri arasında sağlık ve sosyal durumlarda yardımlaşmayı sağlamaktadır. 

İLKSAN’ın gelirleri ilk olarak üyelerden gelen aidatlardır. Bu aidatlar her İLKSAN üyesine ayrı olarak maaş oranına göre düzenlenir ve kesilir. İLKSAN’ın diğer gelirleri arasında sandık bünyesine elde edilen kârlar, devlet yardımları, işletmelerden elde edilen gelirler yer almaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi edinip kapsamını incelemek için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayfamızı ziyaret edin.

İLKSAN Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sosyal güvencesi olan kişileri Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden yararlandıkları sağlık hizmetlerinden ortaya çıkan farkı karşılayan veya kişilerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almak istediklerinde istedikleri sağlık hizmetlerini karşılayan özel sigorta türüdür. 

İLKSAN üyeleri ve aileleri de özel olarak hazırlanan tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmektedirler. Üyeler aile olarak sigortalanmak istediklerinde ilave %5 aile indiriminden de faydalanabilmektedirler. 

İLKSAN Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

İLKSAN üyelerine sunulan tamamlayıcı sağlık sigortası içerisinde,

  • Yıllık 8 kez muayene,
  • Muayene sırasında istenen tahlil ve tetkikler limitsiz %100 olarak,
  • Yatış ve ameliyat harcamaları limitsiz %100 olarak,
  • Sağlık sigortalarına özel olarak sunulan %15 vergi avantajı imkânı sağlamaktadır.

Bağlantılı Yazılar:

Tamamlayıcı Sağlık  Sigortası Yaş Sınırı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları


İLKSAN Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçe Primleri

İLKSAN Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri şehirler arasında farklılık göstermekle birlikte 2019 yılı için belirlenen ücretler aşağıdaki gibidir. 

İstanbul ve Ankara İLKSAN TSS Poliçe Primleri

Yaş AralığıÖdenecek Prim
0-5 Yaş590 TL
6-20 Yaş490 TL
21-45 Yaş690 TL
46-59 Yaş990 TL
Diğer İller İçin İLKSAN TSS Poliçe Primleri

Yaş AralığıÖdenecek Prim
0-5 Yaş490 TL
6-20 Yaş390 TL
21-45 Yaş550 TL
46-59 Yaş790 TL
Üyeler sigorta primlerini 8 taksitle ödeyebileceği gibi, sağlık sigortalarına özel olarak sunulan %15 vergi avantajından da faydalanabilmektedirler.

İLKSAN Hangi Yardımlarda Bulunur?

Amacı, üyelerinin sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kaynak sağlayarak refah düzeylerini arttıracak çözümler sunmak ve emeklilik dönemlerine ilişkin tamamlayıcı sosyal güvenlik konusunda destek sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak olan, sosyal yardımlaşma sandığı İLKSAN, üyelerine bazı yardımlarda bulunur. Bu yardımlar aşağıda sıralanmıştır;

  • İkraz yardımı; sandık üyelerinin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için sandık bütçesinin elverdiği ölçüde sandık üyelerinin piyasa şartlarından daha uygun ölçüde kredilendirilmesidir. 
  • Evlendirme yardımı; İLKSAN Yardım Sandığı’na en az 1 yıl aidat yatıran üyelere evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere yardım edilmesidir. Evlenen çiftlerin her ikisi de sandık üyesi ise yarım her ikisine de yapılmaktadır. 
  • Doğal Afet Yardımı; sandık üyeliği devam ederken doğal afete uğrayan sandık üyelerine Sandık Yönetim kurulunca belirlenen miktarda yardım yapılmasıdır. 
  • Gayrimenkul Yardımı; sandık üyesinin veya eşinin gayrimenkul alması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilen karşılıklı yardımdır. 
  • Aile Destek Yardımı; üyelerin çocuklarının evlenmesi durumunda verilen karşılıklı ikraz yardımıdır. 
  • İcra Yardımı; maaş bordrosunda icra kesintisi bulunan üyelere kefil gösterilmesi halinde yapılan yardımlardır. 

Yukarıda belirtilen yardımları alabilmeleri için üyelerin en az 1 yıl boyunca üyeliğinin aktif olarak başlamış olmaları ve aidatlarını ödüyor olmaları gerekmektedir. Sandıktan daha önce yardım alan üyelerin borcunun tamamının ödendiği tarihten 6 ay geçmesi halinde tekrar yardım alabilmektedir. 

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır