Ray Sağlık Sigortası

Sigortalının, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkacak tedavi masraflarını poliçede belirlenmiş olan limitler dâhilinde teminat altına alan sigorta çeşididir.

Ray Sağlık Sigortası, müşterilerine iki farklı temel teminat sunmaktadır. Bunlardan birincisi yatarak tedavi teminatı, diğeri ise ayakta tedavi teminatıdır.

Ray Sağlık Sigortası Çeşitleri

Sağlığını düşünen herkesin faydalanabileceği 4 farklı sağlık sigortası ürünü mevcuttur.

  • Sağlığım Rayında: Müşterilerinin beklentilerine göre düzenlemiş olduğu “Small”, “Medium” ve “Large” olmak üzere üç farklı paket mevcuttur. Sigortalı kendi ihtiyaçlarına uygun bulduğu paketlerden biri seçerek faydalanmaktadır.
  • Tamamlayan Sağlık Sigortası: Ray Sigorta’nın anlaşmalı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sağlık kuruluşları ile aldığınız sağlık hizmetlerinde fark ücreti ödemeden tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Mediray Sağlık Sigortası: Müşterilerinin bütçesine uygun olarak üç farklı grupta hazırlamış olduğu sağlık sigortası ile Mediray anlaşmalı sağlık kuruluşlarında alacağınız hizmetin bedeline karşı sigortalıyı güvence altına almaktadır.
  • Ray C Extra Yabancılar Sağlık Sigortası: Türkiye’de ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler için oluşturulmuş sağlık sigortalarıdır. Yabancı uyruklu kişilerin sigorta geçerlilik süresi içinde gerekli olacak tedavi masrafları için poliçede belirlenen limitler dâhilinde sigortalıyı güvence altına almaktadır.


Diğer Sigorta Şirketleri

AIG Sigorta Güneş Sigorta Türk Nippon Sigorta
Aksigorta HDI Sigorta Zurich Sigorta
Allianz Sigorta Işık Sigorta Acıbadem Sigorta
Axa Sigorta Liberty Sigorta Demir Hayat Sigorta
Ergo Sigorta Mapfre Sigorta Unico Sigorta
Eureko Sigorta Ray Sigorta
Groupama Sigorta Sompo Japan Sigorta