Kuveyt Türk bankasının sigorta sektörüne yönelmesi ile 2008 yılında kurulan Haliç Sigorta’nın hisselerini satın almıştır.

Neova Sigorta Zorunlu Deprem Sigortası

Neova Sigorta Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucunda meydana gelen doğal afetlerin verebileceği maddi zararlar sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.


Neova Sigorta ile yaptıracağınız Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan tarife ve talimatlara bakılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir şekilde Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarından çok olamamaktadır.

Diğer Sigorta Şirketleri

Aksigorta Groupama Sigorta Neova Sigorta
Allianz Sigorta Güneş Sigorta Ray Sigorta
Axa Sigorta HDI Sigorta Sompo Japan Sigorta
Ergo Sigorta Işık Sigorta Zurich Sigorta
Eureko Sigorta Liberty Sigorta Unico Sigorta
Generali Sigorta Mapfre Sigorta