Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

Güncelleme: 05.05.2021 Yayımlama: 03.12.2015 | Okuma Süresi: 4 dk.

2013 Yılında çıkan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile finansal işlemlerde köklü değişikler oldu. Özelikle finansal işlemlerde çıkan kanuna tam olarak uymayan birçok işlemden dolayı tüketiciler, hakem heyetlerine başvuruda bulundu. Hakem heyetlerinin tüketiciler lehine kararlar alması sonucunda ise kanuna aykırı uygulamalara son vermek için ilgili kurumlar çeşitli yönetmelikler çıkarmaya başladı. Bu yeni çıkan yönetmeliklerden biri de Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği oldu.

Yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler:

Konut Finansmanlı Kredilerde Sigorta İşlemi

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde:

“ Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz… Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklıdır.”  Şeklinde sigorta işlemleri tanımlanmaktadır. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere kredi ile alakalı sigorta yapılması için müşterinin onayı gereklidir. Aksi takdir deprem sigortası hariç konut ipotekli kredilerde herhangi bir sigorta yapılamıyor. 

Eğer kredi bağlantılı olarak yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumunda, sigorta sözleşmesi artık sonlandırılıyor. Ancak müşterinin şartları onaylaması ile tekrardan sigorta yapılabiliyor.

Şunu da belirtmek gerek ki ipotekli kredi işlemlerinde kredi veren kurumlar ipotek için çeşitli risklerden (yangın, sel vb.) koruyucu sigortaların yapılmasını istiyor. Yasal olarak bu sigortaların yapılmasını zorunlu tutamasalar da yapılmasını teşvik etmek amaçlı çeşitli kampanyalar ve indirimler sunabilirler.

Öte yandan bu tarz ipoteği korumaya yönelik olarak yapılan sigortalar kredi kullan kişinin konutunu da çeşitli risklere karşı korumasından dolayı yapılması faydalı olan sigortalar olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Konut Finansmanlı Kredilerde Erken Ödeme

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde:

“…Borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir…”  Şeklinde tanımlanıyor. Erken ödeme tazminatının tutarı ise ilgili maddenin devamında: 

“…Erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1’ini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2’sini geçemez. Erken ödeme tazminat tutarı, hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamaz…”  olarak tanımlanıyor. Bu madde ile yapılan en büyük değişiklik erken ödeme cezalarının ödenen anapara üzerinden alınmasıdır. Bu yönetmelikten önce bazı finansal kurumlar kalan anapara üzerinden erken ödeme tazminatı almaktaydı.

Kredi Taksitlerinin İptal Edilme

Kredi sözleşmenizde yer alması durumda (muhtemelen yer alacak) ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksiti ödememesi halinde kredi veren kurumun kredinin tamamını isteme hakkı bu yönetmelik ile verildi. Bu hakkın kullanması için tüketiciye en az 30 gün süre verilmesi gereklidir. Eğer kişi verilen sürede kredinin tamamını ödemez ise kredi veren kurumun idari ve sonrasında yasal takip başlatma hakkı vardır.

Konutun Banka Tarafından İcra Edilmesi Durumunda

Bankanın birbirini izleyen iki taksitin ödenmemesi ve tüketiciye verilen (en az 30 gün) sürenin dolması sonucunca kredi veren kurumun konut finansmanı sözleşmesini feshetme hakkı mevcuttur. Sözleşme feshedildiği takdirde, kredi veren kurumun konutu derhal satışa çıkarma yükümlülüğü de doğuyor.

Satışı çıkarılmadan önce gayrimenkul değerleme uzmanı (eksper) tarafından değer biçilerek satıştan en az 15 gün önce tüketiciye bildirilecek. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde, aşan kısım tüketiciye derhâl ödenecek. 

Gecikme Faiz Oranı

Öncelikle eğer sabit faizli olarak kredi kullanımı yapıldıysa tarafların karşılık ve yazılı olarak rızaları olmadığı sürece faiz oranı değiştirilemez. Kredinin geç ödenmesi durumunda uygulanacak olan faiz oranı ise yönetmeliğin 13. Maddesinde, “Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmeleri için akdi faiz oranının, değişken faizi içeren sözleşmelerde ise cari faiz oranının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez…” şeklinde tanımlanıyor. 

Sözleşmede maddesinde akdi faiz oranı ile kastedilen kredinin kullanıldığı yani hesap özetiniz de yer alan faiz oranıdır. Bu durumda örneğin, %1 ile kredi kullanılması durumda en fazla %1,30 oranında bir gecikme faizi uygulanabilir. 

Diğer Önemli Hususlar 

  • Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda, konut finansmanı kuruluşunun yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirmesi zorunludur.
  • Konut finansmanı sözleşmesinin bir örneğinin, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
  • Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
  • Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı konut finansmanı kuruluşuna aittir.
  • Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.
  • Tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği tüketiciye verilir.

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne Ulaşmak İçin Tıkla

Kaynak:

28.05.2015 Tarihli 29369 Sayılı Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği


Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Hesapkurdu
Toplam Maliyet 1.029 TL
Toplam Faiz %1,47
Aylık Taksit 1.029 TL
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et