HesapKurdu logo

Reasürans Nedir?

Güncelleme: 09.11.2022
Yayımlama: 29.03.2019
Paylaş
İçindekiler

Reasürans, daha önce sigorta ettirilmiş riskin belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesidir. Sigorta şirketleri teminatını vermiş oldukları risklerin aynı zamana gelmesi olasılığından dolayı hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans ya da başka bir deyişle mükerrer sigorta yaptırırlar. Bu sayede sigorta şirketleri üzerinde bulunan riskleri diğer sigorta şirketleriyle paylaşarak güvenli alanda kalırlar.

Trafik Sigortası Fiyatları Kasko Sigortası Fiyatları

Reasürans Nasıl İşler?

Reasüransın gerçekleşmesi için ilk önce sigortalı ile sigortacı arasında bir poliçe olması ve bir rizikonun gerçekleşmesi gerekir. Sonra sigortacının bu sigorta akdinden dolayı yüklendiği rizikonun gerçekleşmesi halinde uğrayacağı zararı tazmine yönelik ikinci bir akdin varlığı gerekir.

Sigortacı ile onun uğrayabileceği zararı tazmin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacı arasındaki bu ikinci akit, bir reasürans akdidir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği tazminin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacıya, yani reasürans işlemini gerçekleştiren sigortacıya reasürör denir.

Reasürans Nedir?

Reasünans’a Neden Gerek Duyulur?

Sigorta kapsamına artık hemen hemen her şey girer. Menkul değerlerden, taşınmazlara kadar hatta insan vücudunda ki organlara kadar her şey sigortalanabilir. Bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda ciddi sonuçlar doğabilir. Reasürans işlemi sayesinde tüm riskler bölüştürülür ve ortaya çıkan ciddi sonuçlar daha kolay çözülür.

Reasüransa şu nedenlerden gerek duyulur: 

  • rizikonun yayılması
  • sigortacının iş kabul kapasitesinin artması
  • sigortacının iş kabul esnekliğinin artması
  • sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi
  • birikim fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü
  • reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımı

Reasürans Türleri

Sigorta şirketlerinin bazı rizikolarını devrettiği reasürans şirketlerinin de kendilerince güvenceleri olmalıdır. Bu durum reasüransın da kendi arasında çeşitlere ayrılmasına sebep olmuştur. Reasürans çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Zorunlu Reasürans Anlaşması

Sigorta şirketleri genellikle 1 yıl içinde üstlendikleri tüm rizikoları reasürans şirketine devrederler. Sigorta şirketi açısından zorunlu devri olan ve reasürans şirketi tarafından da zorunlu kabulü olan anlaşmalardır. Bölüşmeli reasürans anlaşmasında rizikonun gerçekleşmesi dahilinde devreden sigorta şirketi ve reasürans şirketi oluşan hasarı paylaşırlar. 

Bölüşmesiz reasürans anlaşmalarda ise oluşan hasarın tümünün reasürans şirketi üstlenir. Bölüşmesiz reasürans anlaşmalarında, hasarın belirli bir miktarda olduğunda hasar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Fakat hasar miktarı daha önceden belirlenmiş limiti aştığı takdirde, tüm hasar reasürans şirketi tarafından ödenir.

Sigorta şirketi tarafından yapılan rizikolar üzerinde reasürör denetiminin olmadığı bölüşmeli reasürans anlaşmalarının "kotpar" ve "eksedan" olmak üzere iki değişik uygulaması vardır. 

Kotpar Reasürans Anlaşması

Bir sigortalının her bir rizikosu üzerinden reasürans şirketine daha önceden anlaşılan ve sabitlenmiş bir yüzde oranında devir yapılmasına imkân veren bölüşmeli reasürans anlaşmasıdır. Örnek vermek gerekirse; yüzde 20 oranına yüzde 80 oranı gibi bir oranla bir rizikonun dağıtılması işlemidir. Bu yüzdeler şirketler arasında değişiklik gösterebilir, her şirket kendi belirlediği oranda devir alır. Riskin paylaşıldığı oran, prim ve hasarın da paylaşım oranı olmaktadır.

Eksedan Anlaşması 

Bölüşmeli reasürans anlaşmalarından biri olan Eksedan anlaşması, primin ve hasarın belli bir oran dahilinde sedan şirket ile reasürans şirketi arasında paylaşılmasıdır. Sedan şirket tarafından önceden belirlenmiş limiti aşan sorumluluklarını otomatik olarak reasüröre devretmektedir ve reasürans şirketi, kendisine devredilen işleri zorunlu olarak kabul etmek durumundadır. Sedan şirket, sigortalıdan toplamış olduğu primlerin ve sigortalıya ödemiş olduğu hasarların belli bir kısmını, değişik tekniklere göre yapılmış reasürans anlaşmaları vasıtasıyla, reasürans şirketine yansıtır. 

Sedan nedir öğrenmek için sigortada sedan nedir yazımızı ziyaret edin.

Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması

Bir reasürans anlaşması türüdür ve reasürör, sigortacının yazmış olduğu işlerden elde ettiği primin belli bir kısmı karşılığında, o işlere ilişkin meydana gelen hasarların, önceden saptanmış bir tutarı (sedan şirketin net saklama payı) geçen kısmı karşılamayı taahhüt eder. Hasar fazlası reasürans anlaşmalarının, bölüşmeli reasürans anlaşmalarından en büyük farkı, sadece hasara ilişkin bir anlaşma olmasıdır. Tek bir branş için olabildiği gibi birkaç branşa birlikte de uygulanabilir.

Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması

Toplam hasar fazlası reasürans anlaşması, sigorta şirketinin yıl boyunca ödediği hasarları karşılamak üzerine reasürans şirketiyle yaptığı anlaşmadır. Reasürans anlaşması, daha önceden sigorta şirketi tarafından karşılanan tek bir hasarın ödenmesi konusunda değil, bütün hasarların tespit edilmiş belirli bir oranı aştığında sedan şirkete tazmin eder. Bu oran aşıldığı takdirde, hasarın büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın tüm hasar reasürans şirketince tazmin edilir.  Yapılan anlaşma türünde oranlar şirketler tarafından ortakça belirlenir. 

Kaynak:

Türkiye Sigortalar Birliği TSB Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği 

“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Yazara Soru Sor
Hesapkurdu logo

Copyright © 2023 BHL Turkey Teknoloji A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sigorta aracısı Koalay.com, Hesapkurdu.com iştirakidir.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule
Göztepe Blok No:1-3 İç Kap No:58/61
Kadıköy/İSTANBUL
MERSİS Numarası: 0577050290800014
0(216) 570 0707 bilgi@hesapkurdu.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz

FacebookMediumTwitter InstagramLinkedInYoutube

Hesapkurdu.com anlaşmalı olduğu bankalarla “Destek Hizmet Kuruluşu” olarak çalışmaktadır. Sunulan destek hizmeti BDDK’nın 05.11.2011 tarihli yönetmeliğine göre denetlenmektedir.