Kasko Sigortası Nedir?

Güncelleme: 05.04.2018
Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası, sigortalıyı karşılaşılabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan sigorta çeşididir. Söz konusu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilme olarak belirlenmiştir. Kasko, bu risklere karşı sigortalıyı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. İsteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenir. Hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılamaktadır.


1 dk. içerisinde kasko sigortası teklifini Kasko sayfamızdan, trafik sigortası teklifiniz Trafik Sigortası sayfamızdan alabilirsiniz. 


Kasko Sigortası Teminatları

Kasko, sigortalıyı genel olarak çarpma-çarpılma, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs risklerine karşı güvence altına alır. Poliçeye ek olarak istediğiniz maddeleri ekleyerek, karşılaşabileceğiniz diğer riskler için de güvence sağlayabilirsiniz. Kasko sigortasının genel teminatları aşağıdaki gibidir:

Çarpma-Çarpılma: Araç hareket halinde ya da hareketsizken, sigortalının ya da karşı tarafta aracı kullanan kişinin iradesi dışında, araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar kasko sigortasının genel teminatları içerisinde yer alır. Ayrıca, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler sonucu oluşabilecek hasarlar da kasko güvencesi altındadır.

Yanma: Kasko, bir kaza sonucunda oluşabilecek yangın ya da patlamaların meydana getireceği hasara karşı güvence sağlar.

Çalınma veya Çalınmaya Teşebbüs: Aracın veya araçta bulunan aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda doğabilecek hasara karşı sigortalıyı güvence altına alır. Ayrıca araca sonradan takılan ses sistemleri ile görüntü cihazlarının, ek olarak teminat kapsamına alınması gerektiği de unutulmamalıdır. 

Ferdi Teminatlar: Yaralanma veya hastalık durumunda sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın uygun sağlık kurumuna nakledilmesi kaskonun sağladığı güvenceler arasında yer alır. Ayrıca kasko sigortası, sigortalının tedavi görmesini gerekli bulursa, aileden birinin seyahat ve konaklama masraflarını da güvence altına alır. 

Kasko ürün çeşitleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Kasko Ürün Çeşitleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2016 Yılı İtibari ile Kasko Sigortası Fiyatları

Kasko sigortası fiyatlarının belirlenmesinde birçok önemli etken bulunmaktadır. Özellikle, hasarsızlık indirimi, ehliyet yaşı, seçilen teminatlar, araç modeli ve yedek parça fiyatları kasko fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Ancak, 2016 yılı itibari ile kasko sigortası fiyatları hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak kasko sigortası fiyatlarında da bir genel bir artışın görüldüğünü söyleyebiliriz. 


Trafik sigortası tekliflerinizi anından Trafik Sigortası Hesaplama sayfamızdan alabilir, aracınızın yasal değerini Kasko Değer Listesi sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.


Kasko Sigortası Hesaplama

Kasko sigortası hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlar araç sahibi ile ilgili olanlar-ruhsat sahibi ile ilgili olanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kasko sigortası hesaplanırken sürücünün mesleğine, daha önce kaza yapıp yapmadığına ve ehliyet süresine dikkat edilir. Araç ile ilgili olan kısımda ise her ay yenilenen araç kasko değer listesi devreye girer. Araç kasko değeri belirlenirken aracın cinsi, markası, modeli, üretim yılı gibi faktörler dikkate alınır. Ayrıca araca sonradan ilave edilen donanımlar ya da aksesuarlar da kasko sigortasına ek olarak ilave edilmesi gereklidir.

Kasko sigortası tazminat hesaplama hakkında detaylı bilgi edinmek için Kasko Sigortası Nasıl Hesaplanır yazımızı okuyabilirsiniz.

Sigortalı Vefat Ederse Kasko Sigortası Ne Olur?

Sigortalının vefat etmesi halinde kasko sigortası adına var olan tüm haklar, menfaatler ve borçlar, kanuni varislere devredilir. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir. Bu demek oluyor ki eğer aracın yeni sahibi mirasçılar olursa, kasko ve borçlar da mirasçılara devrolur. Kanuni varisin bu durumu sigortacıya 15 gün içinde haber vermesi gerekmektedir. İstenmesi halinde varis sigortanın feshini 8 iş günü içerisinde talep edebilir. Ayrıca aynı talebi sigorta şirketi de gerçekleştirebilir. Kaskonun feshinden sonra kaskonun kullanılmadığı günler için prim iadesi yapılır.