Asgari Geçim İndirimi AGİ Hesaplama 2020

Yayımlama: 19.11.2018 Güncelleme: 16.06.2020

Açılımı Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devletin uyguladığı gelir vergisi indirimine denir. Böylece devlet çalışandan alacağı gelir vergisinin bir miktarından vazgeçerek, çalışana geri iade etmiş olur.


Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapmak için kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı, maaş artışı hesaplamak için maaş zammı hesaplama sayfamızı ziyaret edin.


2020 Yılı AGİ Tutarları

Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirim Tutarı
Bekar220,73 TL
Evli ve eşi çalışmayan264,87 TL
Evli eşi çalışmayan +1 çocuk
297,98 TL
Evli eşi çalışmayan +2 çocuk
331,09 TL
Evli eşi çalışmayan +3 çocuk
375,23 TL
Evli eşi çalışmayan +4 çocuk
375,23 TL
Evli eşi çalışmayan +5 çocuk
375,23 TL
Evli ve eşi çalışan220,73 TL
Evli eşi çalışan +1 çocuk
253,83 TL
Evli eşi çalışan +2 çocuk
286,94 TL
Evli eşi çalışan +3 çocuk
331,09 TL
Evli eşi çalışan +4 çocuk
353,16 TL
Evli eşi çalışan +5 çocuk
375,23 TL

Asgari Geçim İndiriminden Yararlananlar

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler,
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamayanlar

 • Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen ücret erbabı,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb. uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer kişiler.


  Asgari Geçim İndirim Tutarını Belirleyen Faktörler

  Medeni durum, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, çocukların yaşları gibi birçok durum asgari geçim indiriminin hesaplanmasını etkiler. Dolayısıyla her çalışan için AGİ tutarı değişmektedir. 

  Eşlerin her ikisinin çalışması durumunda çocuklar indirimden nasıl faydalanır?

  Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa; her ikisi için ayrı ayrı indirim uygulanırken, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine indirim uygulanır.

  Boşanma varsa hangi eş indirimden faydalanabilir?

  Boşanma varsa nafaka ödeyen tarafa indirim uygulanır.

  Çocuk ve eş kapsamı uygulamada nasıl belirtilmiştir?

  Çocuk Kapsamı; Mükellefle birlikte oturan ya da mükellef tarafından bakılan (nafaka verenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle beraber oturanlar.) çocuklar için indirim uygulanır. 

  Çocuk Sayısı Sınırı

  • Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlananlar (eşi çalışmayan / emekli) en fazla 3 çocuk için indirimden yararlanır.
  • Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanmayanlar (eşi çalışan) en fazla 5 çocuk için indirimden yararlanır. 

  Çocuk Yaş Sınırı

  • 18 yaşını ya da öğrenim gördüğü için 25 yaşını doldurmamış erkek-kız çocuklar indirimden yararlanır. 
  • Sağlık kurulu raporu ile çalışamaz halde olduğu saptanan erkek çocuk için yaş sınırlaması olmadan indirim uygulanır.
  • 25 yaşını doldurmadan evlenen erkek-kız çocuk için indirim uygulanmaz.
  • 25 yaşını doldurmadan kendi hesabı ile ticarete atılan- gerçek ya da tüzel kişilerin yanında menfaat karşılığında çalışan (öğrenimi boyunca tatil aylarında çalışan çocuklar hariç) için indirim uygulanmaz. 

  *Eş kapsamı; aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

  AGİ Hesaplama

  Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında çalışanın medeni hali, eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısı baz alınır. 

  Aşağıda yer alan adımları izleyerek alacağınız AGİ miktarını hesaplayabilirsiniz:

  AGİ = Asgari Brüt Ücret * AGİ Oranı * Gelir Vergisi Oranı

  Aylık asgari brüt ücretinizi AGİ oranlarının toplamı ile çarpın. (Hesaplanan asgari geçim indirimi %85 oranından büyük olamaz.)

  AGİ Oranları:

  • Çalışanın kendisi %50
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
  • 1. Çocuk %7,5
  • 2. Çocuk %7,5
  • 3. Çocuk %10
  • 4. Çocuk %5

  Çıkan sonucu Gelir Vergisi oranı %15 ile çarparak aylık asgari geçim indiriminizi hesaplayın.

  Örnek: Bekar ya da eşi çalışan bir kişinin asgari geçim indirim hesaplaması; 

  Asgari brüt ücret: 2.029,50 TL

  Çalışanın kendisi için AGİ oranı: %50

  Gelir Vergisi oranı: %15

  AGİ = 2.029,50 * %50 * %15 = 152,21 TL

  Asgari Geçim İndirimi Asgari Ücretin İçinde mi?

  AGİ asgari ücretin içerisinde yer alır. Fakat bazı durumlar asgari ücretin artmasına neden olur.

  Şöyle ki, bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin asgari ücretine 2020 yılında 220,73 TL olarak AGİ dahil edilmiştir. 

  Ancak eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre artan AGİ miktarı değişerek maaştan ayrı bir şekilde ödenir.

  Asgari ücretle çalışıyorsanız ne kadar kredi kullanabileceğinizi asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir sayfamızdan öğrenin.

  Asgari Geçim İndirimine Nasıl Başvuru Yapılır?

  Asgari geçim indirim fonundan yararlanmak isteyenler “Aile Durumu Bildirim Formu” doldurmalıdır. Aile durumu bildirim formu; çalışanların medeni durumu, çocuk sayısı, eşi çalışıyorsa gelir durumu vs. bilgilerini içeren bir belgedir. 

  Bu form personelin özlük dosyasında işveren tarafından saklanmalıdır. Formda bildirilen durumlarda değişiklik yaşanması halinde 1 ay içinde çalışan işverene bildirmelidir.

  Formda yer alan çalışanın vermiş olduğu bilgiler doğru sayılır. Bu nedenle herhangi bir sorun olması durumunda sorumluluk çalışana aittir.

  Çalışılan Gün Sayısı Kadar AGİ Ödeniyor 

  AGİ, çalışanın çalıştığı gün üzerinden hak ettiği ücret olarak hesaplanır. Çalışanın ay içerisinde ücretsiz izin kullanması, eksik çalışma günleri gibi nedenler AGİ tutarını değiştirir.

  Ayrıca yıllık izin süresi hesaplamak için yıllık izin süresi hesaplama sayfamızı kullanın. 

  Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar AGİ'den Nasıl Faydalanır?

  Çalışanın birden fazla işverenden ücret alması halinde asgari geçim indirimi, en yüksek ücret aldığı işveren tarafından karşılanır.

  Asgari Geçim İndirimi Ödenmiyorsa

  İşveren, İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymamış olur. Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından işverene zamanında ödeme yapmadığı için vergi zıyaı cezası kesilir.

  Çalışan iş sözleşmesini feshedebilir ve hukuka başvurabilir.

  Kaynak:

  4.12.2007 Tarihli 26720 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  Yazar Hakkında

  Hesapkurdu Finans Danışmanları

  Hesapkurdu Finans Danışmanları

  Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

  Toplam Maliyet 1.029 TL
  Toplam Faiz %1,47
  Aylık Taksit 1.029 TL

  İhtiyaç Kredisi Faiz Alarmı

  E-mail adresinizi girin, isteğinize göre günlük veya haftalık olarak en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları cebinize gelsin!

  Devam ederek üyelik sözleşmesini ve aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

  Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
  Kabul Et