Bankaların Hesapkurdu'na özel kampanyalarından yararlanın!
Bankaların Hesapkurdu'na özel kampanyalarından yararlanın!
Güncelleme: 07.10.2022 Yayımlama: 19.11.2018 | Okuma Süresi: 6 dk.

Not: Asgari ücretten alınan verginin kaldırılmasından dolayı, asgari ücrete kadar olan maaşlar için AGİ ödemesi yapılmayacak. Asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanlar için ise AGİ ödemesi yapılacak. Gerekli tebliğler yayımlandığında hesaplama aracımız ve sayfamızdaki yer alan bilgiler güncellenecektir. 

2022 Yılı AGİ Tutarları 

Çalışan Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarı
Bekâr375,30 TL
Evli ve eşi çalışmayan450,36 TL
Evli eşi çalışmayan +1 çocuk
506,66 TL
Evli eşi çalışmayan +2 çocuk
562,95 TL
Evli eşi çalışmayan +3 çocuk
638,01 TL
Evli eşi çalışmayan +4 çocuk
638,01 TL
Evli eşi çalışmayan +5 çocuk
638,01 TL
Evli ve eşi çalışan375,30 TL
Evli eşi çalışan +1 çocuk
431,60 TL
Evli eşi çalışan +2 çocuk
487,89 TL
Evli eşi çalışan +3 çocuk
562,95 TL
Evli eşi çalışan +4 çocuk
600,48 TL
Evli eşi çalışan +5 çocuk
638,01 TL

İzin süresi hesaplamasını anında yapmak ve detaylı bilgi almak için yıllık izin hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

2021 Yılı AGİ Tutarları

Çalışan Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarı
Bekâr268,31 TL
Evli ve eşi çalışmayan321,98 TL
Evli eşi çalışmayan +1 çocuk
362,22 TL
Evli eşi çalışmayan +2 çocuk
402,47 TL
Evli eşi çalışmayan +3 çocuk
456,13 TL
Evli eşi çalışmayan +4 çocuk
456,13 TL
Evli eşi çalışmayan +5 çocuk
456,13 TL
Evli ve eşi çalışan268,31 TL
Evli eşi çalışan +1 çocuk
308,56 TL
Evli eşi çalışan +2 çocuk
348,81 TL
Evli eşi çalışan +3 çocuk
402,47 TL
Evli eşi çalışan +4 çocuk
429,30 TL
Evli eşi çalışan +5 çocuk
456,13 TL

İzin süresi hesaplamasını anında yapmak ve detaylı bilgi almak için yıllık izin hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Asgari Geçim İndirimi veya kısaltmasıyla AGİ, çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devletin uyguladığı gelir vergisi indirimine denir. Böylece devlet çalışandan alacağı gelir vergisinin bir miktarından vazgeçerek, çalışana geri iade etmiş olur. Aylık brüt asgari ücret, medeni durum/eşin çalışması ve çocuk sayısına göre hesaplanan tutara, gelir vergisinin 1. dilimi (%15) uygulanarak  "aylık AGİ tutarı" hesaplanır.

Asgari Geçim İndirimi AGİ Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Asgari Geçim İndirimi AGİ Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapmak için kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı, maaş artışı hesaplamak için maaş zammı hesaplama sayfamızı ziyaret edin.


Asgari Geçim İndiriminden Yararlananlar

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler,
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler.

Kolay Onaylanan Kredi Kartları:

Enpara.com Kredi Kartı
Ödül Para/Puan 100 TL
Yıllık Ücret Ücretsiz
Akbank Axess
Ödül Para/Puan 1000 TL
Yıllık Ücret Ücretsiz
QNB Finansbank CardFinans GO
Ödül Para/Puan 600 TL
Yıllık Ücret Ücretsiz

Tüm Kredi Kartları


* Tüm kredi kartlarını görmek ve karşılaştırmak için kredi kartı sayfamızı ziyaret edin. Ayrıca tablo internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunan kullanıcıların onaylanma verilerine göre oluşturuldu. 


Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamayanlar

 • Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen ücret erbabı,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb. uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer kişiler.

Asgari Geçim İndirim Tutarını Belirleyen Faktörler

Medeni durum, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, çocukların yaşları gibi birçok durum asgari geçim indiriminin hesaplanmasını etkiler. Dolayısıyla her çalışan için AGİ tutarı değişmektedir. 

1- Eşlerin her ikisinin çalışması durumunda çocuklar indirimden nasıl faydalanır?

Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa; her ikisi için ayrı ayrı indirim uygulanırken, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine indirim uygulanır.

2- Boşanma varsa hangi eş indirimden faydalanabilir?

Boşanma varsa nafaka ödeyen tarafa indirim uygulanır.

3- Çocuk ve eş kapsamı uygulamada nasıl belirtilmiştir?

Çocuk kapsamı; Mükellefle birlikte oturan ya da mükellef tarafından bakılan (nafaka verenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle beraber oturanlar.) çocuklar için indirim uygulanır. 

AGİ Çocuk Sayısı Sınırı

 • Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlananlar (eşi çalışmayan / emekli) en fazla 3 çocuk için indirimden yararlanır.
 • Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanmayanlar (eşi çalışan) en fazla 5 çocuk için indirimden yararlanır. 

AGİ Çocuk Yaş Sınırı

 • Çocuk AGİ ödemesinde kız, erkek; öz, üvey gibi çocuklar arasında bir fark bulunmaz. 
 • Öğrenimi devam etmiyorsa 18 yaşını dolduran çocuk için AGİ ödemesinden yararlanılamaz.
 • Öğrenimi devam eden çocuk için 25 yaşından sonra AGİ ödemesinden yararlanılamaz.
 • 18 -25 yaş arasında öğrenim süresi sona eren çocukların AGİ ödemesi, öğrenim süresinin sona erdiği ayı takip eden ayda kesilir.
 • Evlenen çocuk için AGİ ödemesinden yararlanılamaz. 
 • Sağlık kurulu raporu ile çalışamaz halde olduğu saptanan çocuk için yaş sınırı uygulanmaz. 

*Örgün veya uzaktan etiğim fark etmez. Yani her iki eğitim türünde çocuğunun AGİ ödemesi 25 yaşında kadar yapılır.

2022 AGİ Hesaplaması

Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında çalışanın medeni hali, eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısı baz alınır. 

Aşağıda yer alan adımları izleyerek alacağınız AGİ miktarını hesaplayabilirsiniz:

AGİ Formülü = Brüt Asgari Ücret * AGİ Oranı * Gelir Vergisi 1.Dilimi (%15)

Aylık asgari brüt ücretinizi AGİ oranlarının toplamı ile çarpın. (Hesaplanan asgari geçim indirimi %85 oranından büyük olamaz.)

AGİ Oranları:

 • Çalışanın kendisi: %50
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş: %10
 • 1. Çocuk: %7,5
 • 2. Çocuk: %7,5
 • 3. Çocuk: %10
 • 4. Çocuk: %5* 
 • 5. Çocuk: %5*

*Yasal olarak AGİ oranlarının toplamı %85'i geçemeyeceği için 4'üncü ve 5'inci çocuğun AGİ yardımında sadece "eşi çalışanlar" yararlanabilir. 

Çıkan sonucu Gelir Vergisi oranı %15 ile çarparak aylık asgari geçim indiriminizi hesaplayın.

AGİ Hesaplaması Örnek 1: Bekâr ya da eşi çalışan ve çocuğu olmayan bir kişinin asgari geçim indirim hesaplaması: 

 • 2021 yılı brüt asgari ücret : 5.004 TL
 • Çalışanın kendisi için AGİ oranı: %50
 • Gelir vergisi oranı: %15
 • Aylık AGİ Hesaplaması: 5.004,50 * %50 * %15 = 375,30 TL

AGİ Hesaplaması Örnek 2: Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu asgari geçim indirimi hesaplaması:

 • 2021 yılı brüt asgari ücret : 5.004 TL
 • Çalışanın kendisi için AGİ oranı: %50
 • Çalışmayan eş için AGİ oranı: %10
 • 1 Çocuk için AGİ oranı: %7,5
 • Gelir vergisi oranı: %15
 • Aylık AGİ Hesaplaması: 5.004,50 * %67,5 * %15 = 506,66 TL

Asgari Geçim İndirimi Asgari Ücretin İçinde mi?

AGİ asgari ücretin içerisinde yer alır. Fakat bazı durumlar asgari ücretin artmasına neden olur. Şöyle ki bekâr ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin asgari ücretine 2021 yılında 268,31 TL olarak AGİ dahil edilmiştir. Ancak eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre artan AGİ miktarı değişerek maaştan ayrı bir şekilde ödenir.

Asgari ücretle çalışıyorsanız ne kadar kredi kullanabileceğinizi asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir sayfamızdan öğrenin.

Asgari Geçim İndirimine Nasıl Başvuru Yapılır?

Asgari geçim indirim fonundan yararlanmak isteyenler “Aile Durumu Bildirim Formu” doldurmalıdır. Aile durumu bildirim formu; çalışanların medeni durumu, çocuk sayısı, eşi çalışıyorsa gelir durumu vs. bilgilerini içeren bir belgedir. Bu form personelin özlük dosyasında işveren tarafından saklanmalıdır. Formda bildirilen durumlarda değişiklik yaşanması halinde 1 ay içinde çalışan işverene bildirmelidir. Formda yer alan çalışanın vermiş olduğu bilgiler doğru sayılır. Bu nedenle herhangi bir sorun olması durumunda sorumluluk çalışana aittir.

Çalışılan Gün Sayısı Kadar AGİ Ödeniyor 

AGİ, çalışanın çalıştığı gün üzerinden hak ettiği ücret olarak hesaplanır. Çalışanın ay içerisinde ücretsiz izin kullanması, eksik çalışma günleri gibi nedenler AGİ tutarını değiştirir.

Ayrıca yıllık izin süresi hesaplamak için yıllık izin süresi hesaplama sayfamızı kullanın. 

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar AGİ'den Nasıl Faydalanır?

Çalışanın birden fazla işverenden ücret alması halinde asgari geçim indirimi, en yüksek ücret aldığı işveren tarafından karşılanır.

Asgari Geçim İndirimi Ödenmiyorsa

İşveren, İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymamış olur. Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından işverene zamanında ödeme yapmadığı için vergi zıyaı cezası kesilir. Çalışan iş sözleşmesini feshedebilir ve hukuka başvurabilir.

Kaynak:

4.12.2007 Tarihli 26720 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 -Asgari ücret

Yazar Hakkında

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu Finans Danışmanları

Hesapkurdu.com kullanıcıları için bilgilendirici içerikler ve hesaplama araçları hazırlayan, kredi, sigorta ve tüm bireysel finans konularında uzmanlığa sahip, araştırmaya ve bilgi doğruluğuna önem veren finansal danışman ekibi.

Toplam Maliyet 1.029 TL
Toplam Faiz %1,47
Aylık Taksit 1.029 TL
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi
Kabul Et