KREDİ BAŞVURUSU

Asgari Geçim İndirimi AGİ Hesaplama 2019

Güncelleme: 25.12.2018

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ devletin, çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı gelir vergisi indirimine denir. Böylece devlet çalışanından alacağı gelir vergisinin bir miktarından vazgeçerek daha az vergi almış olur.

2019 Yılı AGİ Tutarları


Medeni Durum 

Aylık Asgari Geçim İndirim Tutarı
Bekar 191,85 TL
Evli ve eşi çalışmayan 230,22 TL
Evli eşi çalışmayan +1 çocuk
259,00 TL
Evli eşi çalışmayan +2 çocuk
287,78 TL
Evli eşi çalışmayan +3 çocuk
326,15 TL
Evli eşi çalışmayan +4 çocuk
326,15TL
Evli eşi çalışmayan +5 çocuk
326,15 TL
Evli ve eşi çalışan 191,85 TL
Evli eşi çalışan +1 çocuk
220,63 TL
Evli eşi çalışan +2 çocuk
249,41 TL
Evli eşi çalışan +3 çocuk
287,98 TL
Evli eşi çalışan +4 çocuk
306,96 TL
Evli eşi çalışan +5 çocuk
326,15 TL

Asgari Geçim İndiriminden Yararlananlar

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler,
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamayanlar

 • Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen ücret erbabı,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb. uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer kişiler.


İlgili Hesaplama Araçları:

Maaş Zam Hesaplama

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Asgari Geçim İndirim Tutarını Belirleyen Faktörler

Medeni durum, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, çocukların yaşları gibi birçok durum asgari geçim indiriminin hesaplanmasını etkiler. Dolayısıyla her çalışan için AGİ tutarı değişmektedir.

Eşlerin her ikisinin çalışması durumunda çocuklar indirimden nasıl faydalanır?

Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa; her ikisi için ayrı ayrı indirim uygulanırken, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine indirim uygulanır.

Boşanma varsa hangi eş indirimden faydalanabilir?

Boşanma varsa nafaka ödeyen tarafa indirim uygulanır.

Çocuk ve eş kapsamı uygulamada nasıl belirtilmiştir?

Çocuk Kapsamı; Mükellefle birlikte oturan ya da mükellef tarafından bakılan (nafaka verenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle beraber oturanlar.) çocuklar için indirim uygulanır. 

Çocuk Sayısı Sınırı

 • Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlananlar (eşi çalışmayan / emekli) en fazla 3 çocuk için indirimden yararlanır.
 • Eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanmayanlar (eşi çalışan) en fazla 5 çocuk için indirimden yararlanır. 

Çocuk Yaş Sınırı

 • 18 yaşını ya da öğrenim gördüğü için 25 yaşını doldurmamış erkek-kız çocuklar indirimden yararlanır. 
 • Sağlık kurulu raporu ile çalışamaz halde olduğu saptanan erkek çocuk için yaş sınırlaması olmadan indirim uygulanır.
 • 25 yaşını doldurmadan evlenen erkek-kız çocuk için indirim uygulanmaz.
 • 25 yaşını doldurmadan kendi hesabı ile ticarete atılan- gerçek ya da tüzel kişilerin yanında menfaat karşılığında çalışan (öğrenimi boyunca tatil aylarında çalışan çocuklar hariç) için indirim uygulanmaz. 

*Eş kapsamı; aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

AGİ Hesaplama

Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında çalışanın medeni hali, eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısı baz alınır. 

Aşağıda yer alan adımları izleyerek alacağınız AGİ miktarını hesaplayabilirsiniz:

AGİ = Asgari Brüt Ücret * AGİ Oranı * Gelir Vergisi Oranı

Aylık asgari brüt ücretinizi AGİ oranlarının toplamı ile çarpın. (Hesaplanan asgari geçim indirimi %85 oranından büyük olamaz.)

AGİ Oranları:

 • Çalışanın kendisi %50
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
 • 1. Çocuk %7,5
 • 2. Çocuk %7,5
 • 3. Çocuk %10
 • 4. Çocuk %5

Çıkan sonucu Gelir Vergisi oranı %15 ile çarparak aylık asgari geçim indiriminizi hesaplayın.

Örnek: Bekar ya da eşi çalışan bir kişinin asgari geçim indirim hesaplaması; 

Asgari brüt ücret: 2.029,50 TL

Çalışanın kendisi için AGİ oranı: %50

Gelir Vergisi oranı: %15

AGİ = 2.029,50 * %50 * %15 = 152,21 TL

Asgari Geçim İndirimi Asgari Ücretin İçinde mi?

AGİ asgari ücretin içerisinde yer alır. Fakat bazı durumlar asgari ücretin artmasına neden olur.

Şöyle ki, bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin asgari ücretine 2019 yılında 191,85 TL olarak AGİ dahil edilmiştir. 

Ancak eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre artan AGİ miktarı değişerek maaştan ayrı bir şekilde ödenir.

Asgari ücretle çalışıyorsanız ne kadar kredi kullanabileceğinizi Asgari Ücretle Ne Kadar Kredi Çekilebilir sayfamızdan öğrenin.

Asgari Geçim İndirimine Nasıl Başvuru Yapılır?

Asgari geçim indirim fonundan yararlanmak isteyenler “Aile Durumu Bildirim Formu” doldurmalıdır. Aile durumu bildirim formu; çalışanların medeni durumu, çocuk sayısı, eşi çalışıyorsa gelir durumu vs. bilgilerini içeren bir belgedir. 

Bu form personelin özlük dosyasında işveren tarafından saklanmalıdır. Formda bildirilen durumlarda değişiklik yaşanması halinde 1 ay içinde çalışan işverene bildirmelidir.

Formda yer alan çalışanın vermiş olduğu bilgiler doğru sayılır. Bu nedenle herhangi bir sorun olması durumunda sorumluluk çalışana aittir.

Çalışılan Gün Sayısı Kadar AGİ Ödeniyor 

AGİ, çalışanın çalıştığı gün üzerinden hak ettiği ücret olarak hesaplanır. Çalışanın ay içerisinde ücretsiz izin kullanması, eksik çalışma günleri gibi nedenler AGİ tutarını değiştirir.

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar AGİ'den Nasıl Faydalanır?

Çalışanın birden fazla işverenden ücret alması halinde asgari geçim indirimi, en yüksek ücret aldığı işveren tarafından karşılanır.

Asgari Geçim İndirimi Ödenmiyorsa

İşveren, İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymamış olur. Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından işverene zamanında ödeme yapmadığı için vergi zıyaı cezası kesilir.

Çalışan iş sözleşmesini feshedebilir ve hukuka başvurabilir.


"Bu yazının tüm kullanım haklarıHesapkurdu.com'a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orjinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür."

"Hata Bildir veya Yorum Yap"

Makaleyi faydalı buldunuz mu?

4,7 Puan - Kullanıcı