Hesap İşletim Ücreti Geri Alınabilir mi?

Güncelleme: 29.01.2016
Hesap İşletim Ücreti Alınamayacak

Danıştay İdari Dava Daireleri, Tüketici Sorunları Derneği'nin (TÜSODER) açtığı davada bankaların hesaplar için almış oldukları “işletim ücreti"nin yürütmesini durdurdu. 

Hesap işletim ücretleri, Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 13.maddesinde şu şekilde yer alıyordu:  “Hesap işletim ücreti, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilir. Hesabın yıl içerisinde kapatılması hâlinde, hesabın açık olduğu döneme tekabül eden ücret alınabilir…”

Ödenmiş Olan Hesap İşletim Ücretleri Geri Alınabilecek

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) yapmış olduğu açıklama ile geriye dönük olarak ödenmiş olan hesap işletim ücretlerinin de geriye alınmasının mümkün olduğunu belirtti. Bundan dolayı yakın bir zamandan dosya masrafında olduğu gibi bankalara hesap işletim ücretleri için iade başvurularının da yapılması bekleniyor. İşlem başına dosya masraf tutarları kadar çok olmasa da neredeyse her banka müşterisinden hesap işletim ücreti alınmasından dolayı, toplamda iade edilebilecek tutarın azımsanmayacak kadar çok olduğun öngörmek ise hiç de zor değil. 


Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır