HDI Sigorta

HDI Sigorta, Almanya’nın 3. büyük sigorta şirketi olan Talanx International AG’nin üyesi olarak 2006 yılında ülkemizde faaliyetlerine başlamıştır.

HDI Zorunlu Deprem Sigortası

Belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bu sigorta ile poliçe tarihleri arasında gerçekleşecek olan deprem ve bu deprem sonucu meydana gelen hasarlar garanti altına alınmış olur. Bu garanti Doğal Afetler Sigortalar Kurumu tarafından verilir. 

Zorunlu deprem poliçesine ait prim tutarı ve teminat kapsamı sabit olup tüm sigorta şirketleri için değişiklik göstermez, aynıdır.

Teminat kapsamı şu şekildedir:

Deprem

Deprem Sonucu Yangın

Deprem Sonucu İnfilak

Deprem Sonucu Yer Kayması