Ergo Sigorta

Ergo Sigorta, Dünya'nın en büyük reasürans şirketlerinden biri Swiss Re’nin, iştiraklerinden olan La Suisse Türkiye Umum Mümessilliği, 1981 yılında Avrupa Sigorta Aracılığı A.Ş. adıyla ülkemizde faaliyetlerine başladı.

Ergo Sigorta Zorunlu Deprem Sigortası

Poliçe tarihleri arasında gerçekleşecek olan deprem, deprem nedeni ile meydana gelecek yangın, infilak ve yer kayması sonucunda binanızdaki hasarları, Doğal Afetler Sigortalar Kurumu güvencesinde garanti altına alan sigorta çeşididir.

Zorunlu deprem poliçesine ait prim tutarı ve teminat kapsamı sabit olup tüm sigorta şirketleri için değişiklik göstermez.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar;

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar

Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar

27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat 

çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.