Axa Sigorta

Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan AXA Sigorta’nın geçmişi 1916 yılında kurulmuş olan İttihadi Milli Osmanlı Sigorta Şirketi’ne dayanmaktadır.

AXA Seyahat Sigortası

Yurt dışı seyahatleriniz sırasında karşılaşacağınız beklenmedik durumlara yönelik olarak oluşturulmuş, acil hastalık veya kaza sonucu gerekli olan tedavi masraflarını ve maddi zararları karşılamaya yönelik sigortalardır. 

AXA Seyahat Sigortası kapsamından 18-69 yaş aralığında bulunan herkes faydalanabilmektedir ve seyahat sigorta ile aşağıda verilen teminatları sunmaktadır:

  • Ayakta ve yatarak tedavi teminatı,
  • Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
  • Tıbbi nedenlerle nakil ve seyahat teminatı