AXA Sağlık Sigortası 

Sigorta süresi boyunca, sağlığınızı tehdit eden birçok riske karşı oluşacak tedavi masraflarını poliçede yazılan miktar dâhilinde karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış sigorta çeşididir.

AXA Sigorta, alanında en iyi olma amacı ile hareket ederken bireysel ve kurumsal müşterileri için 7 farklı sigorta ürünü sunmaktadır:

  • Sağlığım Tamam Sigortası,
  • Süper Sağlığım Sigortası,
  • Eko Sağlığım Sigortası,
  • Sağlığım Sigortası,
  • Acil Sağlığım Sigortası,
  • Kristal Planlar,

Sağlığım Tamam Sigortası: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınan, sağlık hizmetleri sonucunda ortaya çıkan, fark ücretlerini poliçede belirlenen miktarda karşılamaya yönelik olan sigortadır. Bu ürünü kullanabilmek için TC vatandaşı olup, SGK tarafından kapsam altına alınmış 0-55 yaş arasında olmak gerekmektedir.

Sağlığım Tamam Sigortası, iki farklı teminat sunmaktadır. Bunlardan birincisi Yatarak Tedavi Teminatı, ikincisi ise Ayakta Tedavi Teminatıdır.

Süper Sağlığım Sigortası: Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğunuz sağlık harcamalarını seçeceğiniz plana göre karşılayan sigortalardır. Süper Sağlığım Sigortası, platin, altın ve kristal ürünleri ile bütçenize uygun olan üç farklı paket sunmuştur. 

Eko Sağlığım Sigortası: Müşterilerinin hem sağlığını hem de bütçesini düşünerek hazırlamış olduğu Platin, Altın, Kristal ve Kristal Modern Tanı ile dört farklı sigorta ürünü bulunmaktadır.

Sağlığım Sigortası: Her bireyin farklı beklenti ve bütçesine göre sunulan beş farklı sigorta planı bulunmaktadır. Bunlar; Platin Ekstra, Altın, Kristal, Kristal Ekstra, Kristal Modern Tanıdır. Sağlığım ürünü ile yatarak tedavi giderleriniz poliçe şartları dâhilinde anlaşmalı olduğu kurumlarda limitsiz ve %100 olarak karşılanmaktadır. Ayakta tedavi, giderleriniz için Platin Ekstra Plan’ında limitsiz ve %80 oranında, Altın Plan’ında ise belirlenmiş limitler dâhilinde %80 oranında karşılanmaktadır.

Acil Sağlığım Sigortası: İki plandan oluşmaktadır. Acil Sağlığım Sigortası ve Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı) 

Acil Sağlığım Sigortası, (Ferdi Kazalı) planda ise bu teminatlara ek olarak 18 yaşından büyük kişilere Ferdi Kaza Teminatı verilmektedir.


Diğer Sigorta Şirketleri