Acıbadem Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalıların gün içerisinde hiç beklemediği anlarda başına gelebilecek kazalar sonucunda kazaya uğrayan kişinin bedeni bir zarara uğraması ile sigortalıya, vefat etmesi durumunda ise poliçede belirlenmiş olan yakınlarına ödenen tazminat ile büyük riskleri güvence altına alabilirsiniz.

Acıbadem Ferdi Kaza Sigortası Çeşitleri

Acıbadem ferdi kaza sigorta kapsamında üç farklı ürün geliştirmiştir.

Söğüt: Sigortalının yalnızca kaza sonucu hayatını kaybetmesi ile kaza sonucunda daimi ve geçici sakat kalma durumlarında oluşacak tedavi masraflarını teminat altına almaktadır. 

Meşe: Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi ile daimi ve geçici sakatlık durumlarını teminat altına almaktadır. Bu teminatlara ek olarak sigortalının hastalık nedeni ile sürekli ve geçici sakat kalma riskini, kaza sonucu oluşacak tedavi masraflarını da sunmaktadır.

Çınar: Sigortalının kaza sonucunda hayatını kaybetmesi ile daimi ve geçici süreli sakatlık durumlarında oluşacak tedavi masraflarını güvence altına almaktadır. Buna ek olarak sigortalının kaza sonucu meydana gelecek kırık ve yanık risklerini ile hastane tedavi görmesi halinde oluşacak tedavi masraflarını teminat altına almaktadır.Diğer Sigorta Şirketleri